Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pollination success in a wild plant: effects of distance from pollinator source habitats and landscape heterogeneity

Widéen, Joel (2013) BIOM24 20122
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

Semi-natural grasslands, which act as nesting and foraging habitats for wild pollinating insects, have declined tremendously due to both agricultural intensification and land abandonment. The effects this has on plant pollination in the surrounding landscapes, through increasing fragmentation and isolation from natural habitats, is relatively well known for cultivated crops but much less so for wild plants. This study investigates if distance from a pollinator source habitat and landscape heterogeneity, as well as the joint effect of these two factors, affect pollination success in an insect pollinated, wild plant. The study consisted of 8 landscapes in southern Sweden, each centered on a semi-natural grassland, divided into 2... (More)
Abstract

Semi-natural grasslands, which act as nesting and foraging habitats for wild pollinating insects, have declined tremendously due to both agricultural intensification and land abandonment. The effects this has on plant pollination in the surrounding landscapes, through increasing fragmentation and isolation from natural habitats, is relatively well known for cultivated crops but much less so for wild plants. This study investigates if distance from a pollinator source habitat and landscape heterogeneity, as well as the joint effect of these two factors, affect pollination success in an insect pollinated, wild plant. The study consisted of 8 landscapes in southern Sweden, each centered on a semi-natural grassland, divided into 2 landscape classes (heterogeneous and homogeneous) and sampled at 3 distances from a semi-natural grassland. Number of filled seeds and seed set of the wild plant was not affected by distance from source population, by landscape heterogeneity or by the interaction of these two terms. The stability for both number of filled seeds and seed set showed high variation, but was also not affected by distance from source population, by landscape heterogeneity or by the interaction of these two terms. Even though no significant changes were found a marginally significant interaction between distance and landscape heterogeneity, along with several studies on wild pollinator abundance and pollination of crops, suggest that isolation from natural habitats affects pollination negatively. The lack of results from this study to support this may be due to dilution and concentration effects of pollinators, underestimated mobility of pollinators and lack of range in landscape heterogeneity. This suggests that additional studies are needed which considers a wider span of landscape types and distances from the source populations, in order to better understand pollination by wild insects, as an ecosystem service provided by semi-natural grasslands. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Naturbetesmarker samt ängs- och hagmarker fungerar som boplats och födokälla för vilda pollinerande insekter, men intensifiering av modernt jordbruk och markanvändning har gjort att dessa typer av gräsmarker minskar drastiskt. Vilka effekter detta får för pollinering i de kringliggande markerna genom ökad fragmentering, och därmed ökande isolering från dylika gräsmarker, är relativt välkänt för odlade grödor. När det gäller vilda växer vet man betydligt mindre. I den här studien undersöks om avstånd från marker innehållande källpopulationer av pollinerande insekter, landskapsheterogenitet och samverkan av dessa två faktorer har någon effekt på pollinationsframgång hos en insektspollinerad, vild växt... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Naturbetesmarker samt ängs- och hagmarker fungerar som boplats och födokälla för vilda pollinerande insekter, men intensifiering av modernt jordbruk och markanvändning har gjort att dessa typer av gräsmarker minskar drastiskt. Vilka effekter detta får för pollinering i de kringliggande markerna genom ökad fragmentering, och därmed ökande isolering från dylika gräsmarker, är relativt välkänt för odlade grödor. När det gäller vilda växer vet man betydligt mindre. I den här studien undersöks om avstånd från marker innehållande källpopulationer av pollinerande insekter, landskapsheterogenitet och samverkan av dessa två faktorer har någon effekt på pollinationsframgång hos en insektspollinerad, vild växt (tjärblomster, Lychnis viscaria). Studien innefattar 8 landskap indelade i 2 landskapsklasser (heterogena och homogena), vart och ett centrerat kring en naturbetesmark. I dessa landskap undersöktes pollinationsframgången av tjärblomster experimentellt på 3 olika avstånd från en naturbetesmark eller motsvarande förmodad källpopulation för pollinatörer. Resultaten från denna studie gav att varken avstånd från källpopulation av pollinerande insekter, landskapsheterogenitet eller samverkan av dessa faktorer hade någon effekt på vare sig antal eller andel fyllda frön per frukt hos den studerade växten. Stabiliteten för både antal och andel fyllda frön per frukt visade hög variation, men förändrades inte heller av avstånd till källpopulation av pollinerande insekter, landskapsheterogenitet eller samverkan av dessa faktorer. Även om inga statistiskt signifikanta förändringar hittades så upptäcktes en marginellt signifikant samverkan mellan avstånd och mängd naturliga gräsmarker. Denna samverkan, tillsammans med ett flertal studier som undersökt mängden vilda pollinatörer och pollination av grödor, tyder på att isolering från naturliga markområden kan ha en negativ inverkan på pollinationsframgången av insektpollinerade växter. Studiens brist på resultat som stöder detta kan bero på koncentrations- och spridningseffekter hos pollinatörerna, där de få humlor som förekommer i homogena landskap koncentreras till de enda tillgängliga habitaten (åkerkanter långt bort från övriga obrukade habitat). Alternativt kan pollinatörer ha högre mobilitet än antaget i denna studie, vilket i sin tur kan bero på att extremt homogena jordbrukslandskap saknades i denna studie. För att säkerställa betydelsen av naturbetesmarker för pollinationsframgången av vilda växter i omkringliggande landskap krävs fler studier som undersöker en större skala av landskapstyper och längre avstånd från källpopulationer av pollinerande insekter.

Handledare: Johan Ekroos
Examensarbete för masterexamen - naturvård, 30hp, 2013
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widéen, Joel
supervisor
organization
course
BIOM24 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4219893
date added to LUP
2013-12-19 09:51:39
date last changed
2013-12-19 09:51:39
@misc{4219893,
 abstract   = {Abstract

Semi-natural grasslands, which act as nesting and foraging habitats for wild pollinating insects, have declined tremendously due to both agricultural intensification and land abandonment. The effects this has on plant pollination in the surrounding landscapes, through increasing fragmentation and isolation from natural habitats, is relatively well known for cultivated crops but much less so for wild plants. This study investigates if distance from a pollinator source habitat and landscape heterogeneity, as well as the joint effect of these two factors, affect pollination success in an insect pollinated, wild plant. The study consisted of 8 landscapes in southern Sweden, each centered on a semi-natural grassland, divided into 2 landscape classes (heterogeneous and homogeneous) and sampled at 3 distances from a semi-natural grassland. Number of filled seeds and seed set of the wild plant was not affected by distance from source population, by landscape heterogeneity or by the interaction of these two terms. The stability for both number of filled seeds and seed set showed high variation, but was also not affected by distance from source population, by landscape heterogeneity or by the interaction of these two terms. Even though no significant changes were found a marginally significant interaction between distance and landscape heterogeneity, along with several studies on wild pollinator abundance and pollination of crops, suggest that isolation from natural habitats affects pollination negatively. The lack of results from this study to support this may be due to dilution and concentration effects of pollinators, underestimated mobility of pollinators and lack of range in landscape heterogeneity. This suggests that additional studies are needed which considers a wider span of landscape types and distances from the source populations, in order to better understand pollination by wild insects, as an ecosystem service provided by semi-natural grasslands.},
 author    = {Widéen, Joel},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pollination success in a wild plant: effects of distance from pollinator source habitats and landscape heterogeneity},
 year     = {2013},
}