Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Google AdWords - ur ett marknadsrättsligt och varumärkesrättsligt perspektiv

Jönsson, Karolina LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Google AdWords är en tjänst som erbjuder företag möjligheten att registrera sökord i Google. Tjänsten innebär att vid sökning i Google visas företagets annons i träffarna, även om den inte har ett naturligt samband med sökordet. EU-domstolen har tagit upp Google AdWords för förhandsavgörande och 2012 avgav Marknadsdomstolen en dom om förfarandet. Syftet med denna framställning är att utreda varumärkesrättens och marknadsrättens relation till varandra vid bedömningen av Google AdWords.
Studien utreder varumärkesrätt och marknadsrätt. De olika typer av varumärkesintrång som redogörs för i denna framställning är intrång vid dubbel identitet, intrång vid förväxlingsrisk och intrång på kända märken. Resultatet visar att marknadsrätten och... (More)
Google AdWords är en tjänst som erbjuder företag möjligheten att registrera sökord i Google. Tjänsten innebär att vid sökning i Google visas företagets annons i träffarna, även om den inte har ett naturligt samband med sökordet. EU-domstolen har tagit upp Google AdWords för förhandsavgörande och 2012 avgav Marknadsdomstolen en dom om förfarandet. Syftet med denna framställning är att utreda varumärkesrättens och marknadsrättens relation till varandra vid bedömningen av Google AdWords.
Studien utreder varumärkesrätt och marknadsrätt. De olika typer av varumärkesintrång som redogörs för i denna framställning är intrång vid dubbel identitet, intrång vid förväxlingsrisk och intrång på kända märken. Resultatet visar att marknadsrätten och varumärkesrätten bygger på liknande begrepp och domstolarna gör liknande bedömningar vad gäller exempelvis genomsnittskonsumenten och skyddet för kända märken. Trots detta är gränsdragningen mellan de två rättsområdena skarp i svensk rätt och vid tvist måste två parallella tvister företas i olika domstolar för att nå framgång med talan enligt både marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga bestämmelser. Detta är en skillnad från EU-rätten där rättsområdena i stället samverkar och domstolarna gör en samlad bedömning av marknadsrätt och varumärkesrätt.
Google AdWords-avgörandena visar att domstolarna i viss mån har utvecklat den typiska modellen för varumärkesintrång och tagit hjälp av typiskt marknadsrättsliga tillvägagångssätt i sina bedömningar. Det svenska avgörandet från Marknadsdomstolen visar att det är möjligt att inställningen har ändrats mot en mindre strikt gränsdragning mellan rättsområdena. (Less)
Abstract
Google AdWords is a service that offers companies the possibility to register a keyword in Google. The service enables the company’s advertisement to end up in Google’s search results, even though the company does not have a natural connection with the keyword. The Court of Justice of the European Union has given a couple of preliminary rulings on Google AdWords and in 2012 the Swedish Court of Marketing Law gave a ruling on the procedure. The purpose of this paper is to investigate the relation between trademark law and marketing law in the assessment of Google AdWords.
The study investigates trademark law and marketing law. The different types of trade mark infringement that are described in this paper, are double identity... (More)
Google AdWords is a service that offers companies the possibility to register a keyword in Google. The service enables the company’s advertisement to end up in Google’s search results, even though the company does not have a natural connection with the keyword. The Court of Justice of the European Union has given a couple of preliminary rulings on Google AdWords and in 2012 the Swedish Court of Marketing Law gave a ruling on the procedure. The purpose of this paper is to investigate the relation between trademark law and marketing law in the assessment of Google AdWords.
The study investigates trademark law and marketing law. The different types of trade mark infringement that are described in this paper, are double identity infringement, infringement at the likelihood of confusion and infringement on well-known marks. The result shows that marketing law and trademark law uses the same terms and the Courts have made similar assessments regarding for example the average consumer and protection for well-known marks. Despite this, there is a firm boundary in Swedish law between the two legal areas and in order to be successful in both trademark law and marketing law, a complaint must be made in two parallel trials. This is different from EU law, where the Courts make an overall assessment of marketing law and trademark law and the legal areas co-exist.
The Google AdWords cases show that the courts have evolved from the typical model for trademark infringement and have instead took a more typical marketing law approach in their assessments. The Swedish ruling from the Swedish Court of Marketing Law shows that it is possible that the attitude has changed towards a less strict separation between the legal areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Karolina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, immaterialrätt, intellectual property, google adwords, varumärkesrätt, marknadsrätt
language
Swedish
id
4222939
date added to LUP
2014-01-28 17:23:35
date last changed
2015-01-01 03:58:58
@misc{4222939,
 abstract   = {Google AdWords is a service that offers companies the possibility to register a keyword in Google. The service enables the company’s advertisement to end up in Google’s search results, even though the company does not have a natural connection with the keyword. The Court of Justice of the European Union has given a couple of preliminary rulings on Google AdWords and in 2012 the Swedish Court of Marketing Law gave a ruling on the procedure. The purpose of this paper is to investigate the relation between trademark law and marketing law in the assessment of Google AdWords.
 The study investigates trademark law and marketing law. The different types of trade mark infringement that are described in this paper, are double identity infringement, infringement at the likelihood of confusion and infringement on well-known marks. The result shows that marketing law and trademark law uses the same terms and the Courts have made similar assessments regarding for example the average consumer and protection for well-known marks. Despite this, there is a firm boundary in Swedish law between the two legal areas and in order to be successful in both trademark law and marketing law, a complaint must be made in two parallel trials. This is different from EU law, where the Courts make an overall assessment of marketing law and trademark law and the legal areas co-exist.
 The Google AdWords cases show that the courts have evolved from the typical model for trademark infringement and have instead took a more typical marketing law approach in their assessments. The Swedish ruling from the Swedish Court of Marketing Law shows that it is possible that the attitude has changed towards a less strict separation between the legal areas.},
 author    = {Jönsson, Karolina},
 keyword   = {EU-rätt,immaterialrätt,intellectual property,google adwords,varumärkesrätt,marknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Google AdWords - ur ett marknadsrättsligt och varumärkesrättsligt perspektiv},
 year     = {2013},
}