Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självbildens resa genom kriminalvården

Wiklander, Anders LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Anders Wiklander
Titel: Självbildens resa genom kriminalvården
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013
Problem/Bakgrund:
När en blivande kriminalvårdsklient för första gången kommer till en kriminalvårdsanstalt, ställs han inför något som på många sätt kan betecknas som en annan värld. Mycket av den sociala bas som skapat hans självbild börjar suddas ut i och med vistelsen i anstalten. Det påtvingade umgänget med andra människor, som den nyanlända klienten kanske aldrig skulle ha träffat i friheten, skapar en möjlig grogrund för en ändrad självbild. Forskning visar på att den före detta kriminalvårdsklienten visserligen återfår en del av sin sociala... (More)
Författare: Anders Wiklander
Titel: Självbildens resa genom kriminalvården
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013
Problem/Bakgrund:
När en blivande kriminalvårdsklient för första gången kommer till en kriminalvårdsanstalt, ställs han inför något som på många sätt kan betecknas som en annan värld. Mycket av den sociala bas som skapat hans självbild börjar suddas ut i och med vistelsen i anstalten. Det påtvingade umgänget med andra människor, som den nyanlända klienten kanske aldrig skulle ha träffat i friheten, skapar en möjlig grogrund för en ändrad självbild. Forskning visar på att den före detta kriminalvårdsklienten visserligen återfår en del av sin sociala status efter frigivningen, medan en del blir bestående förluster. Kopplat till risken för stigmatisering på grund av det avtjänade straffet, ställs den frigivne inför kravet på att kunna hantera stigmat.
Syfte:
Studiens syfte är att ta reda på om och i så fall hur självbilden förändras under en vistelse inom svensk kriminalvård och hur det stigma som uppstår till följd av ett avtjänat fängelsestraff hanteras av den före detta kriminalvårdsklienten. Den målgrupp som valts ut inom ramen för studien har varit klienter som för första gången verkställer fängelsedomar. Fem djupintervjuer har genomförts med klienterna under tiden de vistats i en kriminalvårdsanstalt av lägsta säkerhetsnivå. Dessa har sedan kompletterats med intervjuer med samma klienter efter frigivningen från kriminalvården.
Slutsatser/Resultat:
Teorin lämnar ett svar på frågan om vad som händer med självbilden hos en klient som verkställer en fängelsedom. De genomförda intervjuerna pekar i samma riktning, men pekar på att domen i sig spelar en stor roll för självbildens förändring och på fördelar med att ha ett starkt socialt fotfäste för att dels kunna behålla självbilden intakt, dels hantera den stigmatisering som teorin visar att en verkställd fängelsedom kan innebära. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiklander, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om kriminalvårdsklienters självbild
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stigma, frigivning, utslussning, kriminalvård, självbild, verkställighet
language
Swedish
id
4226353
date added to LUP
2014-01-10 09:34:20
date last changed
2014-01-10 09:34:20
@misc{4226353,
 abstract   = {Författare: Anders Wiklander
Titel: Självbildens resa genom kriminalvården
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013
Problem/Bakgrund:
När en blivande kriminalvårdsklient för första gången kommer till en kriminalvårdsanstalt, ställs han inför något som på många sätt kan betecknas som en annan värld. Mycket av den sociala bas som skapat hans självbild börjar suddas ut i och med vistelsen i anstalten. Det påtvingade umgänget med andra människor, som den nyanlända klienten kanske aldrig skulle ha träffat i friheten, skapar en möjlig grogrund för en ändrad självbild. Forskning visar på att den före detta kriminalvårdsklienten visserligen återfår en del av sin sociala status efter frigivningen, medan en del blir bestående förluster. Kopplat till risken för stigmatisering på grund av det avtjänade straffet, ställs den frigivne inför kravet på att kunna hantera stigmat.
Syfte:
Studiens syfte är att ta reda på om och i så fall hur självbilden förändras under en vistelse inom svensk kriminalvård och hur det stigma som uppstår till följd av ett avtjänat fängelsestraff hanteras av den före detta kriminalvårdsklienten. Den målgrupp som valts ut inom ramen för studien har varit klienter som för första gången verkställer fängelsedomar. Fem djupintervjuer har genomförts med klienterna under tiden de vistats i en kriminalvårdsanstalt av lägsta säkerhetsnivå. Dessa har sedan kompletterats med intervjuer med samma klienter efter frigivningen från kriminalvården.
Slutsatser/Resultat:
Teorin lämnar ett svar på frågan om vad som händer med självbilden hos en klient som verkställer en fängelsedom. De genomförda intervjuerna pekar i samma riktning, men pekar på att domen i sig spelar en stor roll för självbildens förändring och på fördelar med att ha ett starkt socialt fotfäste för att dels kunna behålla självbilden intakt, dels hantera den stigmatisering som teorin visar att en verkställd fängelsedom kan innebära.},
 author    = {Wiklander, Anders},
 keyword   = {stigma,frigivning,utslussning,kriminalvård,självbild,verkställighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självbildens resa genom kriminalvården},
 year     = {2013},
}