Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är rättsläget tydligt avseende begreppet sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag i 6 kap. 1 § 1 st. BrB?

Lindsö, Anna LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utreder om rättsläget avseende begreppet ”sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag” i 6 kap. 1 § 1 st. BrB är tydligt. Frågan är relevant eftersom begreppet utgör gränsdragningsrekvisitet mellan våldtäkt och andra sexualbrott och mellan våldtäkt och andra brott mot person. Lagstiftaren har medvetet utformat ett vagt gränsdragningsrekvisit med ett vitt tolkningsutrymme eftersom syftet är att begreppets närmare innebörd ska fastställas i rättstillämpningen.

Enligt förarbetena ska våldtäktsbegreppet vara förbehållet de mest kvalificerade sexuella kränkningarna. Till denna grupp av sexuella handlingar hör vaginala, anala och orala samlag samt handlingar som att föra upp fingrar, ett... (More)
Uppsatsen utreder om rättsläget avseende begreppet ”sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag” i 6 kap. 1 § 1 st. BrB är tydligt. Frågan är relevant eftersom begreppet utgör gränsdragningsrekvisitet mellan våldtäkt och andra sexualbrott och mellan våldtäkt och andra brott mot person. Lagstiftaren har medvetet utformat ett vagt gränsdragningsrekvisit med ett vitt tolkningsutrymme eftersom syftet är att begreppets närmare innebörd ska fastställas i rättstillämpningen.

Enligt förarbetena ska våldtäktsbegreppet vara förbehållet de mest kvalificerade sexuella kränkningarna. Till denna grupp av sexuella handlingar hör vaginala, anala och orala samlag samt handlingar som att föra upp fingrar, ett främmande föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv samt att föra in fingrar eller föremål i en persons anus. Därutöver omfattas även andra sexuella handlingar om de har en tydlig sexuell prägel, dvs. om de typiskt sett eller i det enskilda fallet syftar till att tillfredsställa endera eller båda parters sexuella drift samt om de syftar till att kränka brottsoffrets sexuella integritet. Utgångspunkten för brottsrubriceringen ska dock inte vara om sexualhandlingen är jämförlig med ett påtvingat samlag utan om den uppkomna kränkningen är jämförlig med kränkningen vid ett påtvingat samlag. Hur prövningen av den uppkomna kränkningen närmare ska gå till preciseras dock inte i förarbetena. Lagstiftaren förutsätter nämligen att rättstillämparen ska avgöra detta genom en prövning av omständigheterna kring det sexuella övergreppet i varje enskilt fall.

Uppsatsen utreder den övergripande frågan utifrån två underfrågeställningar; vad som enligt rättstillämparen karakteriserar en särskilt allvarlig sexuell kränkning och vilken betydelse som gärningsmannens avsikt med det sexuella övergreppet tillmäts i den rättsliga prövningen. Utredningen baseras på en genomgång av centrala förarbeten, av 10 rättsfall som belyser begreppets tillämpningssvårigheter och av relevanta synpunkter från doktrinen.

Uppsatsens slutsatser är för det första att kränkningens allvar vanligen avgörs utifrån en prövning av det sexuella övergreppets likhet med ett påtvingat samlag som karakteriseras av penetration. För det andra konstateras det att det inte till fullo är möjligt att avgöra vilken betydelse som gärningsmannens avsikt med handlingen ska tillmätas i prövningen av det sexuella övergreppet. HD:s dom i NJA 2013 s. 548, som fastställer att vissa sexuella handlingar alltid har en sexuell prägel, preciserar inte vilka handlingar som per se har en sexuell prägel och är därmed svårapplicerbart på framtida sexuella övergrepp. I avvaktan på ett klargörande HD-avgörande som anger vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilka sexuella handlingar som alltid har en sexuell prägel är begreppets rättsläge följaktligen otydligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindsö, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, sexualbrott, våldtäkt, sexuell handling, kränkningens allvar
language
Swedish
id
4226862
date added to LUP
2014-01-28 17:37:40
date last changed
2014-01-28 17:37:40
@misc{4226862,
 abstract   = {Uppsatsen utreder om rättsläget avseende begreppet ”sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag” i 6 kap. 1 § 1 st. BrB är tydligt. Frågan är relevant eftersom begreppet utgör gränsdragningsrekvisitet mellan våldtäkt och andra sexualbrott och mellan våldtäkt och andra brott mot person. Lagstiftaren har medvetet utformat ett vagt gränsdragningsrekvisit med ett vitt tolkningsutrymme eftersom syftet är att begreppets närmare innebörd ska fastställas i rättstillämpningen. 

Enligt förarbetena ska våldtäktsbegreppet vara förbehållet de mest kvalificerade sexuella kränkningarna. Till denna grupp av sexuella handlingar hör vaginala, anala och orala samlag samt handlingar som att föra upp fingrar, ett främmande föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv samt att föra in fingrar eller föremål i en persons anus. Därutöver omfattas även andra sexuella handlingar om de har en tydlig sexuell prägel, dvs. om de typiskt sett eller i det enskilda fallet syftar till att tillfredsställa endera eller båda parters sexuella drift samt om de syftar till att kränka brottsoffrets sexuella integritet. Utgångspunkten för brottsrubriceringen ska dock inte vara om sexualhandlingen är jämförlig med ett påtvingat samlag utan om den uppkomna kränkningen är jämförlig med kränkningen vid ett påtvingat samlag. Hur prövningen av den uppkomna kränkningen närmare ska gå till preciseras dock inte i förarbetena. Lagstiftaren förutsätter nämligen att rättstillämparen ska avgöra detta genom en prövning av omständigheterna kring det sexuella övergreppet i varje enskilt fall. 

Uppsatsen utreder den övergripande frågan utifrån två underfrågeställningar; vad som enligt rättstillämparen karakteriserar en särskilt allvarlig sexuell kränkning och vilken betydelse som gärningsmannens avsikt med det sexuella övergreppet tillmäts i den rättsliga prövningen. Utredningen baseras på en genomgång av centrala förarbeten, av 10 rättsfall som belyser begreppets tillämpningssvårigheter och av relevanta synpunkter från doktrinen. 

Uppsatsens slutsatser är för det första att kränkningens allvar vanligen avgörs utifrån en prövning av det sexuella övergreppets likhet med ett påtvingat samlag som karakteriseras av penetration. För det andra konstateras det att det inte till fullo är möjligt att avgöra vilken betydelse som gärningsmannens avsikt med handlingen ska tillmätas i prövningen av det sexuella övergreppet. HD:s dom i NJA 2013 s. 548, som fastställer att vissa sexuella handlingar alltid har en sexuell prägel, preciserar inte vilka handlingar som per se har en sexuell prägel och är därmed svårapplicerbart på framtida sexuella övergrepp. I avvaktan på ett klargörande HD-avgörande som anger vilka kriterier som ska användas för att avgöra vilka sexuella handlingar som alltid har en sexuell prägel är begreppets rättsläge följaktligen otydligt.},
 author    = {Lindsö, Anna},
 keyword   = {straffrätt,sexualbrott,våldtäkt,sexuell handling,kränkningens allvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är rättsläget tydligt avseende begreppet sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag i 6 kap. 1 § 1 st. BrB?},
 year     = {2013},
}