Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tänk globalt, samverka regionalt och agera lokalt

Strand, Magnus LU (2013) MVEM30 20131
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Samverkan mellan aktörer från olika samhällsnivåer och sektorer är en central aspekt i strategiskt klimat- och energiarbete. Den regionala administrativa nivån är viktig i detta sammanhang då dess aktörer i stor utsträckning arbetar samordnande och strategiskt med övergripande aspekter av klimatfrågor. Syftet med denna uppsats är att studera Länsstyrelsens roll som en av flera regionala aktörer i det strategiska klimat- och energiarbetet, samt hur regionala klimat- och energistrategier i praktiken har kommit att användas av aktörer som Länsstyrelsen, kommuner och regionala samverkansorgan. Studien är en kvalitativ analys över Länsstyrelsens strategiska klimat- och energiarbete utifrån regeringsuppdraget från 2008 att ta fram regionala... (More)
Samverkan mellan aktörer från olika samhällsnivåer och sektorer är en central aspekt i strategiskt klimat- och energiarbete. Den regionala administrativa nivån är viktig i detta sammanhang då dess aktörer i stor utsträckning arbetar samordnande och strategiskt med övergripande aspekter av klimatfrågor. Syftet med denna uppsats är att studera Länsstyrelsens roll som en av flera regionala aktörer i det strategiska klimat- och energiarbetet, samt hur regionala klimat- och energistrategier i praktiken har kommit att användas av aktörer som Länsstyrelsen, kommuner och regionala samverkansorgan. Studien är en kvalitativ analys över Länsstyrelsens strategiska klimat- och energiarbete utifrån regeringsuppdraget från 2008 att ta fram regionala klimat- och energistrategier. Arbetet omfattar de fyra länen Stockholm, Södermanland, Västmanland och Östergötland och analysen bygger framförallt på intervjuer med tjänstemän som arbetar med klimat- och energifrågor eller fysisk planering på Länsstyrelsen, kommuner och regionala samverkansorgan samt ett Landsting.
Resultaten av studien visar att de regionala klimat- och energistrategierna har kommit till begränsad användning i de olika aktörernas klimatarbete. Emellertid har arbetsprocesserna kring strategierna bidragit till att det strategiska klimat- och energiarbetet utvecklats i länen bland annat genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Studien visar även att det finns otydligheter kring de regionala aktörernas roller, dessa otydligheter upplevs dock av aktörerna själva inte som något hinder i arbetet. De otydliga rollerna kan snarare tänkas leda till ökad dialog mellan aktörerna. Resultaten av studien visar likväl på andra aspekter som aktörerna upplever som hinder i deras strategiska klimat- och energiarbete. Något som delas av flera aktörer är bristande resurser för samverkan mellan aktörer och sektorer samt de nationella stuprör som genomsyrar den offentliga förvaltningen i Sverige. Avslutningsvis kommer länsstyrelsen ha en fortsatt viktig roll i det strategiska klimat- och energiarbetet. Inom snar framtid kommer flera av de regionala strategierna att konkretiseras genom att åtgärdsprogram tas fram. Ett arbete som kommer ställa stora krav på Länsstyrelserna att fortsätta utveckla den externa dialog som förs med berörda aktörer samt att man får en tvärsektoriell samsyn internt i det strategiska klimat- och energiarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av Länsstyrelsens roll i arbetet med regionala klimat- och energistrategier
course
MVEM30 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
klimat- och energistrategi regionalt klimatarbete strategiskt arbete Länsstyrelsen
language
Swedish
id
4226900
date added to LUP
2014-01-21 09:03:48
date last changed
2014-01-21 09:03:48
@misc{4226900,
 abstract   = {Samverkan mellan aktörer från olika samhällsnivåer och sektorer är en central aspekt i strategiskt klimat- och energiarbete. Den regionala administrativa nivån är viktig i detta sammanhang då dess aktörer i stor utsträckning arbetar samordnande och strategiskt med övergripande aspekter av klimatfrågor. Syftet med denna uppsats är att studera Länsstyrelsens roll som en av flera regionala aktörer i det strategiska klimat- och energiarbetet, samt hur regionala klimat- och energistrategier i praktiken har kommit att användas av aktörer som Länsstyrelsen, kommuner och regionala samverkansorgan. Studien är en kvalitativ analys över Länsstyrelsens strategiska klimat- och energiarbete utifrån regeringsuppdraget från 2008 att ta fram regionala klimat- och energistrategier. Arbetet omfattar de fyra länen Stockholm, Södermanland, Västmanland och Östergötland och analysen bygger framförallt på intervjuer med tjänstemän som arbetar med klimat- och energifrågor eller fysisk planering på Länsstyrelsen, kommuner och regionala samverkansorgan samt ett Landsting.
Resultaten av studien visar att de regionala klimat- och energistrategierna har kommit till begränsad användning i de olika aktörernas klimatarbete. Emellertid har arbetsprocesserna kring strategierna bidragit till att det strategiska klimat- och energiarbetet utvecklats i länen bland annat genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Studien visar även att det finns otydligheter kring de regionala aktörernas roller, dessa otydligheter upplevs dock av aktörerna själva inte som något hinder i arbetet. De otydliga rollerna kan snarare tänkas leda till ökad dialog mellan aktörerna. Resultaten av studien visar likväl på andra aspekter som aktörerna upplever som hinder i deras strategiska klimat- och energiarbete. Något som delas av flera aktörer är bristande resurser för samverkan mellan aktörer och sektorer samt de nationella stuprör som genomsyrar den offentliga förvaltningen i Sverige. Avslutningsvis kommer länsstyrelsen ha en fortsatt viktig roll i det strategiska klimat- och energiarbetet. Inom snar framtid kommer flera av de regionala strategierna att konkretiseras genom att åtgärdsprogram tas fram. Ett arbete som kommer ställa stora krav på Länsstyrelserna att fortsätta utveckla den externa dialog som förs med berörda aktörer samt att man får en tvärsektoriell samsyn internt i det strategiska klimat- och energiarbetet.},
 author    = {Strand, Magnus},
 keyword   = {klimat- och energistrategi regionalt klimatarbete strategiskt arbete Länsstyrelsen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tänk globalt, samverka regionalt och agera lokalt},
 year     = {2013},
}