Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kriminaliseringen av samrådsplikten i 12:6 1st miljöbalken

Gustafsson, Rebecca LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Kriminaliseringen av samrådsparagrafen i 12:6 1st MB kommer att stå i fokus för denna uppsats. Den allmänna samrådsplikten är kriminaliserad sedan miljöbalkens ikraftträdande och denna uppsats ifrågasätter huruvida denna kriminalisering är legitim eller inte. För att utreda detta har uppsatsen presenterats utifrån följande frågor:
• När är 12:6 1st miljöbalken tillämplig?
• Varför har underlåtenhet att anmäla till samråd straffbelagts?
• När är en kriminalisering legitim?
• Hur ser den straffrättsliga legalitetsprincipen på utformningen av 12:6 1st miljöbalken?
Uppsatsen kommer att framföras i två delar. Den första delen är en rättsutredning av 12:6 1st miljöbalken och dess straffbestämmelse i 29:4 1st. Utredningen kommer att... (More)
Kriminaliseringen av samrådsparagrafen i 12:6 1st MB kommer att stå i fokus för denna uppsats. Den allmänna samrådsplikten är kriminaliserad sedan miljöbalkens ikraftträdande och denna uppsats ifrågasätter huruvida denna kriminalisering är legitim eller inte. För att utreda detta har uppsatsen presenterats utifrån följande frågor:
• När är 12:6 1st miljöbalken tillämplig?
• Varför har underlåtenhet att anmäla till samråd straffbelagts?
• När är en kriminalisering legitim?
• Hur ser den straffrättsliga legalitetsprincipen på utformningen av 12:6 1st miljöbalken?
Uppsatsen kommer att framföras i två delar. Den första delen är en rättsutredning av 12:6 1st miljöbalken och dess straffbestämmelse i 29:4 1st. Utredningen kommer att presenteras ur ett rättsutvecklingsperspektiv, utifrån hur bestämmelsen såg ut när den infördes 1965 i 20§ NVL tills paragrafen infogades i 12:6 1st MB. Detta tillsammans med en utredning hur sanktionsmedlen för bestämmelsen har utvecklats för att se varför 12:6 1st MB har blivit kriminaliserad. Paragrafen har utvecklats från att vara ett icke sanktionerat råd till att vara kriminaliserad på mindre än 50 år. Den andra delen presenterar grunderna för en legitim kriminalisering och vilka krav den straffrättsliga legalitetsprincipen uppställer på en sådan.

Mina slutsatser i arbetet har kommit att bli att kriminaliseringen av 12:6 1st MB kan ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. På grund av utformningen utav rekvisiten i paragrafen är det tveksamt om kriminaliseringen är legitimerad utifrån den straffrättsliga legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Min slutsats är att 12:6 1st MB är alltför vidsträckt och oklar för att beläggas med ett straffhot. Detta är samma kritik som lagrådet anfört nästintill hela paragrafens rättsutveckling. Detta ämne kan diskuteras än längre och utreda vilket rättsmedel som skulle vara mer effektiv än nuvarande, men denna uppsats har inte utrymme för detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samrådsplikt miljöbalken., Straffrätt
language
Swedish
id
4227045
date added to LUP
2014-01-28 17:36:38
date last changed
2014-01-28 17:36:38
@misc{4227045,
 abstract   = {Kriminaliseringen av samrådsparagrafen i 12:6 1st MB kommer att stå i fokus för denna uppsats. Den allmänna samrådsplikten är kriminaliserad sedan miljöbalkens ikraftträdande och denna uppsats ifrågasätter huruvida denna kriminalisering är legitim eller inte. För att utreda detta har uppsatsen presenterats utifrån följande frågor:
•	När är 12:6 1st miljöbalken tillämplig? 
•	Varför har underlåtenhet att anmäla till samråd straffbelagts? 
•	När är en kriminalisering legitim? 
•	Hur ser den straffrättsliga legalitetsprincipen på utformningen av 12:6 1st miljöbalken? 
Uppsatsen kommer att framföras i två delar. Den första delen är en rättsutredning av 12:6 1st miljöbalken och dess straffbestämmelse i 29:4 1st. Utredningen kommer att presenteras ur ett rättsutvecklingsperspektiv, utifrån hur bestämmelsen såg ut när den infördes 1965 i 20§ NVL tills paragrafen infogades i 12:6 1st MB. Detta tillsammans med en utredning hur sanktionsmedlen för bestämmelsen har utvecklats för att se varför 12:6 1st MB har blivit kriminaliserad. Paragrafen har utvecklats från att vara ett icke sanktionerat råd till att vara kriminaliserad på mindre än 50 år. Den andra delen presenterar grunderna för en legitim kriminalisering och vilka krav den straffrättsliga legalitetsprincipen uppställer på en sådan.

Mina slutsatser i arbetet har kommit att bli att kriminaliseringen av 12:6 1st MB kan ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. På grund av utformningen utav rekvisiten i paragrafen är det tveksamt om kriminaliseringen är legitimerad utifrån den straffrättsliga legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Min slutsats är att 12:6 1st MB är alltför vidsträckt och oklar för att beläggas med ett straffhot. Detta är samma kritik som lagrådet anfört nästintill hela paragrafens rättsutveckling. Detta ämne kan diskuteras än längre och utreda vilket rättsmedel som skulle vara mer effektiv än nuvarande, men denna uppsats har inte utrymme för detta.},
 author    = {Gustafsson, Rebecca},
 keyword   = {samrådsplikt miljöbalken.,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminaliseringen av samrådsplikten i 12:6 1st miljöbalken},
 year     = {2013},
}