Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hiv, sex och kriminalitet

Skånberg, Elin LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har till avsikt att beskriva hur den svenska straffrätten handskas med gärningar där hiv överförs, eller riskerar att överföras, från en person till en annan vid sexuellt umgänge.

Att överföra hiv till någon annan eller att utsätta någon annan för risk att smittas, leder enligt svensk rätt till straffansvar. I vilken utsträckning straffrätten ska tillämpas på dessa gärningar och huruvida gärningarna över huvud taget ska vara kriminaliserade är en omdebatterad fråga och Sverige har utsatts för mycket internationell kritik för sin rättstillämpning, bland annat från FN.

För att förstå den straffrättsliga aspekten av hiv redogörs i denna uppsats för vad hiv är, relevant lagstiftning, hur svenska domstolar dömt i... (More)
Denna uppsats har till avsikt att beskriva hur den svenska straffrätten handskas med gärningar där hiv överförs, eller riskerar att överföras, från en person till en annan vid sexuellt umgänge.

Att överföra hiv till någon annan eller att utsätta någon annan för risk att smittas, leder enligt svensk rätt till straffansvar. I vilken utsträckning straffrätten ska tillämpas på dessa gärningar och huruvida gärningarna över huvud taget ska vara kriminaliserade är en omdebatterad fråga och Sverige har utsatts för mycket internationell kritik för sin rättstillämpning, bland annat från FN.

För att förstå den straffrättsliga aspekten av hiv redogörs i denna uppsats för vad hiv är, relevant lagstiftning, hur svenska domstolar dömt i hivrelaterade mål samt hur den rättspolitiska diskussionen ser ut både nationellt och internationellt. Dessutom redogörs för vad den senaste rapporten från Smittskyddsinstitutet säger om smittsamhet vid behandlad hivinfektion, då kunskapen om smittrisk vid sexuellt umgänge i stor grad påverkar domstolarnas bedömning i dessa mål. Huruvida risk för smittöverföring förelegat är helt avgörande för om ett brott ägt rum eller inte.

Efter en analys av den rättspolitiska diskussionen och de argument som finns för och emot kriminalisering finner författaren att en kriminalisering av hivpositiva personers sexuella gärningar inte är berättigad, eftersom hot om straff hotar det preventiva arbetet och bidrar till en stigmatisering av de som lever med hiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skånberg, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, hiv, aids, hivsmitta, straffansvar, likgiltighetsuppsåt
language
Swedish
id
4227596
date added to LUP
2014-01-31 14:15:09
date last changed
2014-01-31 14:15:09
@misc{4227596,
 abstract   = {Denna uppsats har till avsikt att beskriva hur den svenska straffrätten handskas med gärningar där hiv överförs, eller riskerar att överföras, från en person till en annan vid sexuellt umgänge. 

Att överföra hiv till någon annan eller att utsätta någon annan för risk att smittas, leder enligt svensk rätt till straffansvar. I vilken utsträckning straffrätten ska tillämpas på dessa gärningar och huruvida gärningarna över huvud taget ska vara kriminaliserade är en omdebatterad fråga och Sverige har utsatts för mycket internationell kritik för sin rättstillämpning, bland annat från FN. 

För att förstå den straffrättsliga aspekten av hiv redogörs i denna uppsats för vad hiv är, relevant lagstiftning, hur svenska domstolar dömt i hivrelaterade mål samt hur den rättspolitiska diskussionen ser ut både nationellt och internationellt. Dessutom redogörs för vad den senaste rapporten från Smittskyddsinstitutet säger om smittsamhet vid behandlad hivinfektion, då kunskapen om smittrisk vid sexuellt umgänge i stor grad påverkar domstolarnas bedömning i dessa mål. Huruvida risk för smittöverföring förelegat är helt avgörande för om ett brott ägt rum eller inte.

Efter en analys av den rättspolitiska diskussionen och de argument som finns för och emot kriminalisering finner författaren att en kriminalisering av hivpositiva personers sexuella gärningar inte är berättigad, eftersom hot om straff hotar det preventiva arbetet och bidrar till en stigmatisering av de som lever med hiv.},
 author    = {Skånberg, Elin},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,hiv,aids,hivsmitta,straffansvar,likgiltighetsuppsåt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hiv, sex och kriminalitet},
 year     = {2013},
}