Advanced

EU: En Humanitär Union?

Mörk Larsson, Ida LU and Andersson, Nathalie LU (2014) STVA22 20132
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den Europeiska Unionens involvering i humanitära interventioner är ett område som inte givits nog med utrymme inom statsvetenskapliga studier och studier i internationella relationer. De båda fenomenen har studerats var för sig men sällan behandlar studier eller teorier båda. Med bakgrund mot detta kommer denna studie undersöka den Europeiska Unionens och dess medlemsländers roll i humanitära interventioner. Syftet är att upptäcka ett samband mellan olika faktorer kring konflikten och hur dessa påverkar vilken eller vilka aktörer som är delaktiga om en intervention genomförs. För att uppnå detta genomfördes en komparativ studie med en mest olika-design. Det hypotiserades att det konfliktdrabbade områdets stabilitet och demokratigrad, samt... (More)
Den Europeiska Unionens involvering i humanitära interventioner är ett område som inte givits nog med utrymme inom statsvetenskapliga studier och studier i internationella relationer. De båda fenomenen har studerats var för sig men sällan behandlar studier eller teorier båda. Med bakgrund mot detta kommer denna studie undersöka den Europeiska Unionens och dess medlemsländers roll i humanitära interventioner. Syftet är att upptäcka ett samband mellan olika faktorer kring konflikten och hur dessa påverkar vilken eller vilka aktörer som är delaktiga om en intervention genomförs. För att uppnå detta genomfördes en komparativ studie med en mest olika-design. Det hypotiserades att det konfliktdrabbade områdets stabilitet och demokratigrad, samt Förenta Nationernas roll i konflikten skulle vara avgörande faktorer. Denna hypotes stöds utav undersökningens resultat och bör undersökas vidare i framtida forskning. Det hypotiserades också att Europeiska Unionen och dess medlemsländer skulle vara mer benägna att intervenera i konflikter där etnicitet var en faktor, dock hittades inget stöd för denna hypotes i undersökningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mörk Larsson, Ida LU and Andersson, Nathalie LU
supervisor
organization
course
STVA22 20132
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
EU, Europeiska Unionen, humanitär intervention
language
Swedish
id
4227975
date added to LUP
2014-01-30 13:03:19
date last changed
2014-01-30 13:03:19
@misc{4227975,
 abstract   = {Den Europeiska Unionens involvering i humanitära interventioner är ett område som inte givits nog med utrymme inom statsvetenskapliga studier och studier i internationella relationer. De båda fenomenen har studerats var för sig men sällan behandlar studier eller teorier båda. Med bakgrund mot detta kommer denna studie undersöka den Europeiska Unionens och dess medlemsländers roll i humanitära interventioner. Syftet är att upptäcka ett samband mellan olika faktorer kring konflikten och hur dessa påverkar vilken eller vilka aktörer som är delaktiga om en intervention genomförs. För att uppnå detta genomfördes en komparativ studie med en mest olika-design. Det hypotiserades att det konfliktdrabbade områdets stabilitet och demokratigrad, samt Förenta Nationernas roll i konflikten skulle vara avgörande faktorer. Denna hypotes stöds utav undersökningens resultat och bör undersökas vidare i framtida forskning. Det hypotiserades också att Europeiska Unionen och dess medlemsländer skulle vara mer benägna att intervenera i konflikter där etnicitet var en faktor, dock hittades inget stöd för denna hypotes i undersökningen.},
 author    = {Mörk Larsson, Ida and Andersson, Nathalie},
 keyword   = {EU,Europeiska Unionen,humanitär intervention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU: En Humanitär Union?},
 year     = {2014},
}