Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rätten till arv- En komparativ utredning om det svenska och det engelska rättsystemens syn på bröstarvingars rätt att ärva

Nilsson, Sanna LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats jämförs den svenska och den engelska arvsrätten, med inriktning på bröstarvingars rätt att ärva. Syftet med uppsatsen är dels att redogöra hur båda systemen ser ut, dels att utreda vilka likheter och skillnader som finns mellan systemen. Även nutida diskussioner om laglott och testamentationsfrihet tas upp för att utreda om det kommer ske en eventuell förändring i det engelska eller svenska systemet.

Laglotten har funnits i Sverige sedan medeltiden och är väletablerad i vårt rättsystem. Den dök upp i rättsliga sammanhang under 1600-talet då Svea Hovrätt skrev om den i sitt betänkande över testamentationsrätten. Det var först på 1800-talet som laglotten lagstadgades. England har också haft en variant av laglotten. Fram... (More)
I denna uppsats jämförs den svenska och den engelska arvsrätten, med inriktning på bröstarvingars rätt att ärva. Syftet med uppsatsen är dels att redogöra hur båda systemen ser ut, dels att utreda vilka likheter och skillnader som finns mellan systemen. Även nutida diskussioner om laglott och testamentationsfrihet tas upp för att utreda om det kommer ske en eventuell förändring i det engelska eller svenska systemet.

Laglotten har funnits i Sverige sedan medeltiden och är väletablerad i vårt rättsystem. Den dök upp i rättsliga sammanhang under 1600-talet då Svea Hovrätt skrev om den i sitt betänkande över testamentationsrätten. Det var först på 1800-talet som laglotten lagstadgades. England har också haft en variant av laglotten. Fram till 1500-talet fick man inte testamentera bort fast egendom eftersom denna skulle stanna inom släkten. År 1540 infördes dock absolut testamentationsfrihet. Idag finns det inte så många likheter mellan Sverige och England gällande testamentationsrätt/laglott. Även om det pågår en del debatter i Sverige om kvarhållandet av laglotten så verkar det fortfarande som de flesta vill behålla den. I England finns en familjestadga från 1975 som på ett sätt påminner om laglotten. Med denna stadga kan engelska domstolar jämka testamenten som är orimliga och lämnar närstående i en ekonomiskt svår situation. Dock har tillämpningen av stadgan fått en del kritik och det verkar som majoriteten i England vill ha en så absolut testamentationsfrihet som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arvsrätt
language
Swedish
id
4228494
date added to LUP
2014-03-11 17:36:42
date last changed
2014-03-11 17:36:42
@misc{4228494,
 abstract   = {I denna uppsats jämförs den svenska och den engelska arvsrätten, med inriktning på bröstarvingars rätt att ärva. Syftet med uppsatsen är dels att redogöra hur båda systemen ser ut, dels att utreda vilka likheter och skillnader som finns mellan systemen. Även nutida diskussioner om laglott och testamentationsfrihet tas upp för att utreda om det kommer ske en eventuell förändring i det engelska eller svenska systemet. 

Laglotten har funnits i Sverige sedan medeltiden och är väletablerad i vårt rättsystem. Den dök upp i rättsliga sammanhang under 1600-talet då Svea Hovrätt skrev om den i sitt betänkande över testamentationsrätten. Det var först på 1800-talet som laglotten lagstadgades. England har också haft en variant av laglotten. Fram till 1500-talet fick man inte testamentera bort fast egendom eftersom denna skulle stanna inom släkten. År 1540 infördes dock absolut testamentationsfrihet. Idag finns det inte så många likheter mellan Sverige och England gällande testamentationsrätt/laglott. Även om det pågår en del debatter i Sverige om kvarhållandet av laglotten så verkar det fortfarande som de flesta vill behålla den. I England finns en familjestadga från 1975 som på ett sätt påminner om laglotten. Med denna stadga kan engelska domstolar jämka testamenten som är orimliga och lämnar närstående i en ekonomiskt svår situation. Dock har tillämpningen av stadgan fått en del kritik och det verkar som majoriteten i England vill ha en så absolut testamentationsfrihet som möjligt.},
 author    = {Nilsson, Sanna},
 keyword   = {Arvsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till arv- En komparativ utredning om det svenska och det engelska rättsystemens syn på bröstarvingars rätt att ärva},
 year     = {2013},
}