Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Perspektiv på sexköpslagstiftningen - En jämförelse mellan Sverige och Danmark

Forsblad, Ellen LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Sweden became the first country in the world to implement a legislation that made it illegal to buy, but not to sell, sexual services. The same year, 1999, Denmark decided to go the opposite direction and removed the legislation that had criminalized prostitution. This essay aims to compare and evaluate the law in Denmark and Sweden concerning prostitution and raise criticisms relating primarily to the Swedish legislation.

Prostitution is a dynamic phenomenon and the perception of prostitution alters along with the change of society. There are few legal areas that have had so many different types of legislation. Lawmakers around the world have fluctuated between allowing prostitution with restrictions, prohibit the phenomenon entirely,... (More)
Sweden became the first country in the world to implement a legislation that made it illegal to buy, but not to sell, sexual services. The same year, 1999, Denmark decided to go the opposite direction and removed the legislation that had criminalized prostitution. This essay aims to compare and evaluate the law in Denmark and Sweden concerning prostitution and raise criticisms relating primarily to the Swedish legislation.

Prostitution is a dynamic phenomenon and the perception of prostitution alters along with the change of society. There are few legal areas that have had so many different types of legislation. Lawmakers around the world have fluctuated between allowing prostitution with restrictions, prohibit the phenomenon entirely, and criminalize activities that promote or exploit prostitution. Explanatory models for why prostitution occurs vary.

The Swedish prohibition was presented during fierce debate and it was criticized for not reaching the standards of rational criminal law. The Act underwent an evaluation in 2010 and the investigation concluded that the legislation succeeded in restraining prostitution and has contributed to a change in attitudes.

In 2012, the Danish sexual offence provisions underwent a review. The revision chose not to propose a prohibition of the purchase of sexual services. The report has been criticised for being bias and merely highlighting the drawbacks of criminalization.

Regardless if the legislator chooses to prohibit or allow the purchase of sexual services, there will be a need of a nuanced debate. Unfortunately, according to my point of view, both Sweden and Denmark lacked a nuanced legal discussion. (Less)
Abstract (Swedish)
Sverige var först i världen med att kriminalisera köpare men inte säljare av sexuella tjänster 1999. På andra sidan sundet pågick samtidigt en debatt som i mångt och mycket påminde om den svenska. Utfallet blev dock det motsatta och samma år tog Danmark bort de sista resterna av den lagstiftning som kriminaliserat prostitution. Uppsatsen syftar till att jämföra och utvärdera gällande rätt i Danmark och Sverige avseende prostitution samt att lyfta kritik som har framförts främst avseende den svenska lagstiftningen.

Prostitution är ett dynamiskt fenomen och synen på fenomenet förändras i takt med samhällsutvecklingen. Det gäller även i juridikens värld och det finns få områden som varit föremål för så många olika varianter av... (More)
Sverige var först i världen med att kriminalisera köpare men inte säljare av sexuella tjänster 1999. På andra sidan sundet pågick samtidigt en debatt som i mångt och mycket påminde om den svenska. Utfallet blev dock det motsatta och samma år tog Danmark bort de sista resterna av den lagstiftning som kriminaliserat prostitution. Uppsatsen syftar till att jämföra och utvärdera gällande rätt i Danmark och Sverige avseende prostitution samt att lyfta kritik som har framförts främst avseende den svenska lagstiftningen.

Prostitution är ett dynamiskt fenomen och synen på fenomenet förändras i takt med samhällsutvecklingen. Det gäller även i juridikens värld och det finns få områden som varit föremål för så många olika varianter av lagstiftning. Lagstiftare världen över har pendlat mellan att tillåta prostitution med restriktioner, att förbjuda företeelsen helt, eller att kriminalisera verksamhet som främjar eller utnyttjar prostitution. Förklaringsmodeller till varför prostitution förekommer varierar.

Den svenska lagstiftningen tillkom under häftig debatt och kritiserades för att inte nå upp till de krav som ska ställas på en rationell straffrättslig kriminalisering. Lagen genomgick en utvärdering 2010 och utredningen konstaterade att lagstiftningen har lyckats stävja prostitutionen och att den har bidragit till en reell attitydförändring. 2012 gjordes en översyn av de danska sexualbrottsbestämmelserna. Utredningen valde att inte föreslå en kriminalisering av köp av sexuell tjänst. Kritik har riktats mot betänkandet för att vara partisk och enbart lyfta nackdelarna med en kriminalisering.

Oavsett vilket resultat man når - ett förbud mot köp av sexuell tjänst eller inte – så krävs det en nyanserad rättspolitisk debatt på vägen dit, något jag anser har saknats i både Sverige och Danmark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsblad, Ellen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Komparativ rätt, Köp av sexuell tjänst, Prostitution, Danmark
language
Swedish
id
4228527
date added to LUP
2014-01-31 13:45:40
date last changed
2014-01-31 13:45:40
@misc{4228527,
 abstract   = {Sweden became the first country in the world to implement a legislation that made it illegal to buy, but not to sell, sexual services. The same year, 1999, Denmark decided to go the opposite direction and removed the legislation that had criminalized prostitution. This essay aims to compare and evaluate the law in Denmark and Sweden concerning prostitution and raise criticisms relating primarily to the Swedish legislation.

Prostitution is a dynamic phenomenon and the perception of prostitution alters along with the change of society. There are few legal areas that have had so many different types of legislation. Lawmakers around the world have fluctuated between allowing prostitution with restrictions, prohibit the phenomenon entirely, and criminalize activities that promote or exploit prostitution. Explanatory models for why prostitution occurs vary.

The Swedish prohibition was presented during fierce debate and it was criticized for not reaching the standards of rational criminal law. The Act underwent an evaluation in 2010 and the investigation concluded that the legislation succeeded in restraining prostitution and has contributed to a change in attitudes.

In 2012, the Danish sexual offence provisions underwent a review. The revision chose not to propose a prohibition of the purchase of sexual services. The report has been criticised for being bias and merely highlighting the drawbacks of criminalization.

Regardless if the legislator chooses to prohibit or allow the purchase of sexual services, there will be a need of a nuanced debate. Unfortunately, according to my point of view, both Sweden and Denmark lacked a nuanced legal discussion.},
 author    = {Forsblad, Ellen},
 keyword   = {Straffrätt,Komparativ rätt,Köp av sexuell tjänst,Prostitution,Danmark},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Perspektiv på sexköpslagstiftningen - En jämförelse mellan Sverige och Danmark},
 year     = {2013},
}