Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rättsskyddet som idrottare - Rätten att få ett uteslutningsbeslut prövat i domstol

Petersén, Maria LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det finns väldigt många ideella föreningar vars verksamheter skiljer sig åt markant. Eftersom det inte finns någon speciallag rörande dessa, är rättstillämpningen rörande många frågor väldig rättsosäker. Som en naturlig följd härav, har domstolarna åtskiljt och kategoriserat de ideella föreningarna. Vid denna uppdelning har idrottsföreningar jämställts med sällskapsföreningar och åtskiljts från fackliga organisationer. Frågan är om samhällsutvecklingen har gjort att denna kategorisering inte längre kan anses tjänlig. Sigeman har ifrågasatt uppdelningen och poängterar likheterna mellan idrottsföreningar och fackliga organisationer, vilket inte har uppmärksammats av någon annan i doktrinen. Enligt min åsikt finns det anledning att utveckla... (More)
Det finns väldigt många ideella föreningar vars verksamheter skiljer sig åt markant. Eftersom det inte finns någon speciallag rörande dessa, är rättstillämpningen rörande många frågor väldig rättsosäker. Som en naturlig följd härav, har domstolarna åtskiljt och kategoriserat de ideella föreningarna. Vid denna uppdelning har idrottsföreningar jämställts med sällskapsföreningar och åtskiljts från fackliga organisationer. Frågan är om samhällsutvecklingen har gjort att denna kategorisering inte längre kan anses tjänlig. Sigeman har ifrågasatt uppdelningen och poängterar likheterna mellan idrottsföreningar och fackliga organisationer, vilket inte har uppmärksammats av någon annan i doktrinen. Enligt min åsikt finns det anledning att utveckla Sigemans inställning, synnerligen eftersom han själv i princip inte har angett några grunder för sin uppfattning. Det är omöjligt att till fullo likställa dessa i många avseenden relativt olika typer av ideella föreningar. Istället är det legitimt att se de fackliga organisationerna som en utgångspunkt när idrottsföreningarna är föremål för rättstillämpningen. (Less)
Abstract
There are many non-profit associations, whose activity differ considerably. Since there is no applicable law for these associations, the adjudication process implies legal uncertainty in many cases. Therefore, the courts have seperated and categorized the non-profit associations. The sports associations and organizations for recreational activities have been qonsidered equal, and the sport associations have been seperated from the unions and bransch organisations. The question is if the development of society has made this categorization inappropriate. Sigeman has challenged the categorization and stresses the similarities between sports associations, unions and bransch organisations, wich have not been emphasized in the doctine before. In... (More)
There are many non-profit associations, whose activity differ considerably. Since there is no applicable law for these associations, the adjudication process implies legal uncertainty in many cases. Therefore, the courts have seperated and categorized the non-profit associations. The sports associations and organizations for recreational activities have been qonsidered equal, and the sport associations have been seperated from the unions and bransch organisations. The question is if the development of society has made this categorization inappropriate. Sigeman has challenged the categorization and stresses the similarities between sports associations, unions and bransch organisations, wich have not been emphasized in the doctine before. In my opinion it is relevant to develop Sigeman’s approach, especially since he himself has failed to provide proof for his thesis. I also believe that it is impossible to completely equalize sports associations with unions and bransch organisations, since they vary significantly in some areas. Instead it is suitable to see the jurisdiction regardning unions as an example for the sports associations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4228579,
 abstract   = {There are many non-profit associations, whose activity differ considerably. Since there is no applicable law for these associations, the adjudication process implies legal uncertainty in many cases. Therefore, the courts have seperated and categorized the non-profit associations. The sports associations and organizations for recreational activities have been qonsidered equal, and the sport associations have been seperated from the unions and bransch organisations. The question is if the development of society has made this categorization inappropriate. Sigeman has challenged the categorization and stresses the similarities between sports associations, unions and bransch organisations, wich have not been emphasized in the doctine before. In my opinion it is relevant to develop Sigeman’s approach, especially since he himself has failed to provide proof for his thesis. I also believe that it is impossible to completely equalize sports associations with unions and bransch organisations, since they vary significantly in some areas. Instead it is suitable to see the jurisdiction regardning unions as an example for the sports associations.},
 author    = {Petersén, Maria},
 keyword   = {allmän rättslära (en. jurisprudence),arbetsrätt (en. labour law),associationsrätt,avtalsrätt,bankrätt (en. banking law),boenderätt,civilrätt (en. private law),EU-rätt (en. EU law),familjerätt,fastighetsrätt,finansrätt (en. fiscal law),folkrätt (en. public international law),företagsekonomi,förmögenhetsrätt,försäkringsrätt,förvaltningsrätt (en. administrative law),immaterialrätt,internationell privaträtt (en. private international law),IT-rätt,komparativ rätt (en. comparative law),konkurrensrätt (en. civil and criminal procedure),rättsekonomi (en law and economics),rättshistoria (en. legal history),rättssociologi,rättsvetenskap (en. law),sakrätt,sjörätt,skadeståndsrätt,skatterätt,socialrätt (en. social and welfare law),statsrätt,straffrätt (en. criminal law),transporträtt,utrikeshandelsrätt,uteslutningsbeslut,ideell förening.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättsskyddet som idrottare - Rätten att få ett uteslutningsbeslut prövat i domstol},
 year     = {2013},
}