Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ger våldtäktslagstiftningen ett fullgott skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten?

Zaltash, Nina LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The basis of the rape legislation in Sweden is the right of every individual's sexual integrity and sexual self-determination. The current legislation requires that the offender has used force, threat or a situation of exploitation.
The critic against the legislation is that a person is available as long as he or she does not make any physical resistance. The presumption will be different with a rule that makes it criminal to perform a sexual act without a person's consent given that the person is not available until he or she has expressed a consent. This means that the offender must ensure that the person has expressed a valid consent.
With a legislation based on consent the statement from society will be that it is not allowed to have... (More)
The basis of the rape legislation in Sweden is the right of every individual's sexual integrity and sexual self-determination. The current legislation requires that the offender has used force, threat or a situation of exploitation.
The critic against the legislation is that a person is available as long as he or she does not make any physical resistance. The presumption will be different with a rule that makes it criminal to perform a sexual act without a person's consent given that the person is not available until he or she has expressed a consent. This means that the offender must ensure that the person has expressed a valid consent.
With a legislation based on consent the statement from society will be that it is not allowed to have sex with somebody that has not expressed a valid consent. A legislation based on consent might gradually reduce the rape level in society.
The purpose of this thesis is to investigate if the rape legislation secures every individual's right to sexual integrity and sexual self-determination. The Government believes that it does and opposed against a legislation based on consent. Instead the Government replaced the term helpless state with the more extended term particularly exposed situation.
On the other hand, the statistics show that there is a lack in the legal system when only 22 % of all the reports of rape during 2012 were prosecuted and that only 2 % got a conviction.
In my opinion the Government took a step in the right direction with the replacement but I still think it is necessary to impose a legislation of consent to secure every individual's right to sexual integrity and sexual self-determination. (Less)
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten i svensk rätt är att våldtäktslagstiftningen ska skydda varje individs rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Dagens lagstiftning gör straffbart när gärningsmannen genom våld eller hot tvingat offret eller otillbörligt utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
Den kritik som riktats mot våldtäktslagstiftningen är att en person är tillgänglig så länge han eller hon inte gör fysiskt motstånd. Med införande av en samtyckesreglering blir presumtionen annorlunda då personen inte är tillgänglig förrän han eller hon uttryckt ett samtycke. Gärningsmannen måste således försäkra sig om offrets samtycke och offret måste vara kapabel att lämna sitt samtycke.
En samtyckesreglering får även... (More)
Utgångspunkten i svensk rätt är att våldtäktslagstiftningen ska skydda varje individs rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Dagens lagstiftning gör straffbart när gärningsmannen genom våld eller hot tvingat offret eller otillbörligt utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
Den kritik som riktats mot våldtäktslagstiftningen är att en person är tillgänglig så länge han eller hon inte gör fysiskt motstånd. Med införande av en samtyckesreglering blir presumtionen annorlunda då personen inte är tillgänglig förrän han eller hon uttryckt ett samtycke. Gärningsmannen måste således försäkra sig om offrets samtycke och offret måste vara kapabel att lämna sitt samtycke.
En samtyckesreglering får även en normerande verkan då budskapet från samhället är att det inte är tillåtet att ha sex med någon som inte samtyckt. På sikt kan samtyckesregleringen medföra att färre våldtäkter sker, då dagens lagstiftning gör att en gärningsman kan ha svårt att se sig själv som en våldtäktsman i situationer där våld inte förekommer.
Syftet med uppsatsen är att utreda om våldtäktslagstiftningen ger ett fullgott skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Regeringen anser att så är fallet och valde därför att inte införa en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Istället ändrades begreppet hjälplöst tillstånd till det bredare begreppet särskilt utsatt situation.
Dock visar statistiken att det finns en brist i rättssystemet när endast 22 % av antalet anmälda våldtäkter under 2012 gick vidare till åtal och att endast 2 % av de fall som gick till åtal ledde till en fällande dom.
Jag anser att regeringen tog ett steg i rätt riktning med lagändringen men att det är nödvändigt att i svensk rätt införa en samtyckesreglering för att ge varje individ ett fullgott skydd till den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zaltash, Nina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våldtäkt, Samtyckesreglering
language
Swedish
id
4228587
date added to LUP
2014-01-30 17:02:08
date last changed
2014-01-30 17:02:08
@misc{4228587,
 abstract   = {The basis of the rape legislation in Sweden is the right of every individual's sexual integrity and sexual self-determination. The current legislation requires that the offender has used force, threat or a situation of exploitation.
The critic against the legislation is that a person is available as long as he or she does not make any physical resistance. The presumption will be different with a rule that makes it criminal to perform a sexual act without a person's consent given that the person is not available until he or she has expressed a consent. This means that the offender must ensure that the person has expressed a valid consent.
With a legislation based on consent the statement from society will be that it is not allowed to have sex with somebody that has not expressed a valid consent. A legislation based on consent might gradually reduce the rape level in society.
The purpose of this thesis is to investigate if the rape legislation secures every individual's right to sexual integrity and sexual self-determination. The Government believes that it does and opposed against a legislation based on consent. Instead the Government replaced the term helpless state with the more extended term particularly exposed situation.
On the other hand, the statistics show that there is a lack in the legal system when only 22 % of all the reports of rape during 2012 were prosecuted and that only 2 % got a conviction.
In my opinion the Government took a step in the right direction with the replacement but I still think it is necessary to impose a legislation of consent to secure every individual's right to sexual integrity and sexual self-determination.},
 author    = {Zaltash, Nina},
 keyword   = {Våldtäkt,Samtyckesreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ger våldtäktslagstiftningen ett fullgott skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten?},
 year     = {2013},
}