Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Ett spel för gallerierna!"

Svendén, Eva LU (2014) STVM20 20132
Department of Political Science
Abstract
It’s hard to find any hospital merger that has been a success. In spite of that, the politicians continue to merge hospitals in Sweden and internationally. It seems just like it has become a trend to merge hospitals.
One of the main reasons for unsuccessful hospital mergers is said to be resistance from doctors as a profession.
The purpose of this essay is to find out if the doctors as a profession are against hospital mergers and if so, why?
The questions that are evaluated in this essay are:
(1) What understanding do doctors have concerning how the merger of Skånes university hospital (SUS) was undertaken?
(2) What does it mean for the interpretation for the process of the merger to Skånes university hospital (SUS)?
I have... (More)
It’s hard to find any hospital merger that has been a success. In spite of that, the politicians continue to merge hospitals in Sweden and internationally. It seems just like it has become a trend to merge hospitals.
One of the main reasons for unsuccessful hospital mergers is said to be resistance from doctors as a profession.
The purpose of this essay is to find out if the doctors as a profession are against hospital mergers and if so, why?
The questions that are evaluated in this essay are:
(1) What understanding do doctors have concerning how the merger of Skånes university hospital (SUS) was undertaken?
(2) What does it mean for the interpretation for the process of the merger to Skånes university hospital (SUS)?
I have interviewed doctors at Kvinnokliniken and I have sent an e-inquiry by email to doctors at Käkkirurgen and at Njurmedicinen.
Used theories are: bottom up/top down, professional bureaucracy organisations, professions, organizational changes and communication.
The results of the questions of this essay are: (1) the doctors do not feel that they have had any influence in the process of the merger and they also feel that the decisions are topdown and radical. Leaders have not been interested in doctor’s opinion or their competence. (2) The analysis offers different ways of explaining how the merger to Skånes university hospital (SUS) was undertaken, according to doctors opinion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svendén, Eva LU
supervisor
organization
alternative title
En attitydundersökning av läkarnas bild av genomförandet av fusionen till Skånes universitetssjukhus
course
STVM20 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hospital mergers, professions, influence, communication
language
Swedish
additional info
Arbetet med denna uppsats har nu nått sitt slut. Det har varit ett intressant, givande, utvecklande och lärorikt arbete. Jag har fått nya insikter både om sjukvården i Skåne, och då främst på SUS, men också om statsvetenskap som vetenskap och som redksap för analyser och studier av samhällsfenomen.

Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra med kunskap som kan
vara användbar vid genomförande av sjukhusfusioner och vid genomförande av förändringar i stort på sjukhus.


Uppsatsen hade dock aldrig blivit verklighet om inte läkare hade varit villiga att deltaga och dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser av genomförandet av fusionen till SUS, och inte minst, av sin tid.

Så ett stort tack till deltagande läkare på Kvinnokliniken (KK), Käkkirurgen (Kk) och Njurmedicinen (Njm) på Skånes universitetssjukhus.

Jag vill också rikta ett stort och innerligt tack till mina vänner som stöttat och uppmuntrat. På grund av sjukdom har inte ork funnits att orka med både vänner och uppsatsarbete. Trots det har ni, mina fina vänner, hela tiden varit förstående och stöttat. Jag kan inte nog tacka er!Det är ett enormt privilegie att ha vänner som er!
Också tack till min (mina föräldrars) hund Nalle, som alltid gör mig glad!

Ett särskilt tack vill jag rikta till min handledare, lektor och studierektor, Jakob Gustavsson. Jag vet inte hur många panikslagna mail och samtal som du har fått, men som du alltid har bemött med samma lugn, förståelse och uppmuntran! Också tack för de många intressanta, lärorika, och utvecklande diskussioner om uppsatsen men också om samhällsfrågor och statsvetenskap i stort. Det har varit en mycket lärorik resa! Jag kommer att sakna dessa diskussioner och samtal.

Avslutningsvis vill jag rikta ett alldeles speciellt tack till min läkare docent, njurpsecialist, doktor Gunnar Sterner. Tack för ditt stöd och för din uppmuntran! Tack för att du inte lät mig ge upp tron på att jag skulle kunna avsluta uppsatsen och studierna, trots att jag själv många gånger gav upp och trots att sjukdomen ville annat.


id
4228601
date added to LUP
2014-01-29 17:48:30
date last changed
2014-02-13 17:30:03
@misc{4228601,
 abstract   = {It’s hard to find any hospital merger that has been a success. In spite of that, the politicians continue to merge hospitals in Sweden and internationally. It seems just like it has become a trend to merge hospitals. 
One of the main reasons for unsuccessful hospital mergers is said to be resistance from doctors as a profession. 
The purpose of this essay is to find out if the doctors as a profession are against hospital mergers and if so, why?
The questions that are evaluated in this essay are: 
(1) What understanding do doctors have concerning how the merger of Skånes university hospital (SUS) was undertaken? 
(2) What does it mean for the interpretation for the process of the merger to Skånes university hospital (SUS)?
I have interviewed doctors at Kvinnokliniken and I have sent an e-inquiry by email to doctors at Käkkirurgen and at Njurmedicinen. 
Used theories are: bottom up/top down, professional bureaucracy organisations, professions, organizational changes and communication. 
 The results of the questions of this essay are: (1) the doctors do not feel that they have had any influence in the process of the merger and they also feel that the decisions are topdown and radical. Leaders have not been interested in doctor’s opinion or their competence. (2) The analysis offers different ways of explaining how the merger to Skånes university hospital (SUS) was undertaken, according to doctors opinion.},
 author    = {Svendén, Eva},
 keyword   = {hospital mergers,professions,influence,communication},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Ett spel för gallerierna!"},
 year     = {2014},
}