Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Traditionsprincipen i svensk rätt - en rättsprincip att bevara av tradition?

Isell Lind Af Hageby, Ludwig LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I gällande svensk rätt uppnår köpare av lösöre sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom tradition enligt den s.k. traditionsprincipen. Principen är idag en erkänd rättsprincip i svensk rätt, även om traditionsprincipen fortfarande är oreglerad i lag och har utvecklats genom rättspraxis.

Före traditionsprincipens etablering tillämpades den s.k. avtalsprincipen, där köparen gavs sakrättsligt skydd redan genom överlåtelseavtalet. Avtals-principen ersattes successivt av traditionsprincipen under 1800-talet, en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och omfattande borgenärsbedrägerier.

Idag har den svenska traditionsprincipen blivit ett omdiskuterat ämne i den rättspolitiska debatten. Flera erkända författare har förordat en... (More)
I gällande svensk rätt uppnår köpare av lösöre sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom tradition enligt den s.k. traditionsprincipen. Principen är idag en erkänd rättsprincip i svensk rätt, även om traditionsprincipen fortfarande är oreglerad i lag och har utvecklats genom rättspraxis.

Före traditionsprincipens etablering tillämpades den s.k. avtalsprincipen, där köparen gavs sakrättsligt skydd redan genom överlåtelseavtalet. Avtals-principen ersattes successivt av traditionsprincipen under 1800-talet, en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och omfattande borgenärsbedrägerier.

Idag har den svenska traditionsprincipen blivit ett omdiskuterat ämne i den rättspolitiska debatten. Flera erkända författare har förordat en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Det har bland annat framförts att traditionsprincipen inte längre utgör ett effektivt tillvägagångssätt för att motverka borgenärsbedrägerier. Till försvar har anförts att traditionsprincipen sedan länge utgör en invand rättsprincip som medför ett effektivt exekutions-väsende och som motverkar borgenärsbedrägerier.

I gällande finsk rätt tillämpas avtalsprincipen. Jämförelsen med den finska rättsordningen har för avsikt att visa avtalsprincipens tillämpning i praktiken. Därför kan jämförelsen på ett konkret sätt påvisa att även en tillämpning av avtalsprincipen innebär för- och nackdelar.

HD har konstaterat att den svenska traditionsprincipen enbart kan förändras genom lag. Regeringen har under 2013 utfärdat ett kommittédirektiv med syfte att utreda om det finns tillräckliga skäl för en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Vilket resultat utredningen än kommer att visa, kan det redan nu konstateras att det finns starka skäl för båda principerna. Det är dock tveksamt om avtalsprincipens fördelar är tillräckligt starka för att överge en invand rättsprincip som traditionsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4228647,
 abstract   = {I gällande svensk rätt uppnår köpare av lösöre sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom tradition enligt den s.k. traditionsprincipen. Principen är idag en erkänd rättsprincip i svensk rätt, även om traditionsprincipen fortfarande är oreglerad i lag och har utvecklats genom rättspraxis. 

Före traditionsprincipens etablering tillämpades den s.k. avtalsprincipen, där köparen gavs sakrättsligt skydd redan genom överlåtelseavtalet. Avtals-principen ersattes successivt av traditionsprincipen under 1800-talet, en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och omfattande borgenärsbedrägerier.

Idag har den svenska traditionsprincipen blivit ett omdiskuterat ämne i den rättspolitiska debatten. Flera erkända författare har förordat en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Det har bland annat framförts att traditionsprincipen inte längre utgör ett effektivt tillvägagångssätt för att motverka borgenärsbedrägerier. Till försvar har anförts att traditionsprincipen sedan länge utgör en invand rättsprincip som medför ett effektivt exekutions-väsende och som motverkar borgenärsbedrägerier. 

I gällande finsk rätt tillämpas avtalsprincipen. Jämförelsen med den finska rättsordningen har för avsikt att visa avtalsprincipens tillämpning i praktiken. Därför kan jämförelsen på ett konkret sätt påvisa att även en tillämpning av avtalsprincipen innebär för- och nackdelar.

HD har konstaterat att den svenska traditionsprincipen enbart kan förändras genom lag. Regeringen har under 2013 utfärdat ett kommittédirektiv med syfte att utreda om det finns tillräckliga skäl för en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen. Vilket resultat utredningen än kommer att visa, kan det redan nu konstateras att det finns starka skäl för båda principerna. Det är dock tveksamt om avtalsprincipens fördelar är tillräckligt starka för att överge en invand rättsprincip som traditionsprincipen.},
 author    = {Isell Lind Af Hageby, Ludwig},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,komparativ rätt (en. comparative law),rättshistoria (en. legal history),sakrätt,traditionsprincipen,avtalsprincipen,borgenärsskydd,sakrättsligt skydd,the doctrine of traditio,the doctrine of consensus,borgenärsbedrägeri.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traditionsprincipen i svensk rätt - en rättsprincip att bevara av tradition?},
 year     = {2013},
}