Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samhällsansvar och hållbar utveckling inom bankrätten

Nilsson, Andrea LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Banks have a strong position in our financial system and both consumers and the society at large are depending on them to function and stay stable. A crisis which starts at one bank easily spreads to another and there is a great risk it ends up as a financial crisis. In consideration of the importance that banks holds in our society, what view on the banks social responsibility appear in Swedish regulations? Through different regulations the state seeks to limit and control the banking operations in order to protect the financial system. The requirement for capital adequacy aims to ensure that the bank keeps a sound economy and the deposit-guarantee scheme reimburses some of the depositors’ money, should their bank fail. Since the banking... (More)
Banks have a strong position in our financial system and both consumers and the society at large are depending on them to function and stay stable. A crisis which starts at one bank easily spreads to another and there is a great risk it ends up as a financial crisis. In consideration of the importance that banks holds in our society, what view on the banks social responsibility appear in Swedish regulations? Through different regulations the state seeks to limit and control the banking operations in order to protect the financial system. The requirement for capital adequacy aims to ensure that the bank keeps a sound economy and the deposit-guarantee scheme reimburses some of the depositors’ money, should their bank fail. Since the banking system contains an embedded fault it is dependent on the public confidence and in order to maintain that a “sundhetskrav” is stated in the banking act. In order to balance the banks strong position against the consumer, regulations concerning banking contain a strong consumer protection, especially regarding credit agreements for consumers. Altogether there is a big requirement on the banks for social responsibility as the banks are expected to work for other values than just their own management interests. One value which gains more and more importance in our society is sustainable development. In ecological economics, the need to ensure the use of natural resources in such a way that future generations and other species prospect of satisfying their needs are not endangered, are essential. The legal area of banking lacks an analysis of how banking and sustainable development are linked. Considering the strong position that banks holds in our society and the influence they have over peoples’ lives, I consider it necessary to include regards on sustainable development when regulating banking operations in the future. (Less)
Abstract (Swedish)
Bankerna innehar en stark ställning i vårt finansiella system och både privatpersoner och samhället i stort är beroende av att de fungerar och är stabila. Vad som börjar som en kris hos en bank sprider sig lätt till andra och riskerar att utmynna i en finanskris. När nu banker är så viktiga i vårt samhälle, vilken syn på bankers samhällsansvar framträder då i de svenska rättsreglerna? Genom olika rörelseregler begränsar och kontrollerar staten bankers verksamhet för att skydda det finansiella systemet. Kapitaltäckningskravet är till för att säkra bankens soliditet och insättningsgarantin är avsedd att säkra spararnas insättningar. Eftersom det finns en inbyggd instabilitet i banksystemet så är banken beroende av allmänhetens förtroende och... (More)
Bankerna innehar en stark ställning i vårt finansiella system och både privatpersoner och samhället i stort är beroende av att de fungerar och är stabila. Vad som börjar som en kris hos en bank sprider sig lätt till andra och riskerar att utmynna i en finanskris. När nu banker är så viktiga i vårt samhälle, vilken syn på bankers samhällsansvar framträder då i de svenska rättsreglerna? Genom olika rörelseregler begränsar och kontrollerar staten bankers verksamhet för att skydda det finansiella systemet. Kapitaltäckningskravet är till för att säkra bankens soliditet och insättningsgarantin är avsedd att säkra spararnas insättningar. Eftersom det finns en inbyggd instabilitet i banksystemet så är banken beroende av allmänhetens förtroende och för att upprätthålla detta förtroende stadgas ett sundhetskrav i bankrörelselagen. För att utjämna den starka ställning som banken har gentemot konsumenten så finns även ett starkt konsumentskydd inom bankrätten, inte minst när det gäller kreditgivning. Alltsammans ställs ett stort krav på bankens samhällsansvar där banken förväntas verka även för andra värden än enbart sina egna företagsekonomiska. Ett annat värde som blivit allt viktigare i vårt samhälle är hållbar utveckling. Att förvalta naturens resurser på ett sådant sätt att framtida generationer och andra arters möjlighet att tillgodose sina behov inte äventyras ses inom ekologisk ekonomi som fundamentalt. Inom bankrätten saknas dock en djupare analys kring hållbar utveckling och bankers verksamhet. Med den starka position i samhället och det inflytande som banken har över människors liv så anser jag det nödvändigt att hänsyn tas även till hållbar utveckling när det gäller bankrättens reglering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Andrea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bankrätt, hållbar utveckling, samhällsansvar
language
Swedish
id
4228649
date added to LUP
2014-01-29 10:38:21
date last changed
2014-01-29 10:38:21
@misc{4228649,
 abstract   = {Banks have a strong position in our financial system and both consumers and the society at large are depending on them to function and stay stable. A crisis which starts at one bank easily spreads to another and there is a great risk it ends up as a financial crisis. In consideration of the importance that banks holds in our society, what view on the banks social responsibility appear in Swedish regulations? Through different regulations the state seeks to limit and control the banking operations in order to protect the financial system. The requirement for capital adequacy aims to ensure that the bank keeps a sound economy and the deposit-guarantee scheme reimburses some of the depositors’ money, should their bank fail. Since the banking system contains an embedded fault it is dependent on the public confidence and in order to maintain that a “sundhetskrav” is stated in the banking act. In order to balance the banks strong position against the consumer, regulations concerning banking contain a strong consumer protection, especially regarding credit agreements for consumers. Altogether there is a big requirement on the banks for social responsibility as the banks are expected to work for other values than just their own management interests. One value which gains more and more importance in our society is sustainable development. In ecological economics, the need to ensure the use of natural resources in such a way that future generations and other species prospect of satisfying their needs are not endangered, are essential. The legal area of banking lacks an analysis of how banking and sustainable development are linked. Considering the strong position that banks holds in our society and the influence they have over peoples’ lives, I consider it necessary to include regards on sustainable development when regulating banking operations in the future.},
 author    = {Nilsson, Andrea},
 keyword   = {Bankrätt,hållbar utveckling,samhällsansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällsansvar och hållbar utveckling inom bankrätten},
 year     = {2013},
}