Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fideikommissinstitutet – då och nu - Lagstiftarens syn på förlängning av fideikommiss från avvecklingslagens införande till idag

Volny, Victoria LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Fideikommiss är ett förordnande som innebär att en viss egendom för all framtid ska bevaras odelad och följa en viss successionsordning. Fideikommissinstitutet kom till Sverige på 1600-talet och har sedan dess inneburit ett undantag från vanliga arvsregler och spelat en viktig roll i att sammanhålla egendomar i en ägares hand. På 1960-talet kom lagen om avveckling av fideikommiss (1963:583) som syftade till att avveckla fideikommissinstitutet i svensk rätt. Fideikommiss ansågs inte passa in i det moderna samhället. Samtidigt fanns det praktiska svårigheter med en avveckling. Eftersom fideikommissinstitutet hade syftat till att bevara viss egendom ominskad genom att undanta den från vanliga arvsregler fanns det stora kulturhistoriska värden... (More)
Fideikommiss är ett förordnande som innebär att en viss egendom för all framtid ska bevaras odelad och följa en viss successionsordning. Fideikommissinstitutet kom till Sverige på 1600-talet och har sedan dess inneburit ett undantag från vanliga arvsregler och spelat en viktig roll i att sammanhålla egendomar i en ägares hand. På 1960-talet kom lagen om avveckling av fideikommiss (1963:583) som syftade till att avveckla fideikommissinstitutet i svensk rätt. Fideikommiss ansågs inte passa in i det moderna samhället. Samtidigt fanns det praktiska svårigheter med en avveckling. Eftersom fideikommissinstitutet hade syftat till att bevara viss egendom ominskad genom att undanta den från vanliga arvsregler fanns det stora kulturhistoriska värden bevarade i många fideikommiss. Lagstiftaren ville undvika att synnerliga kulturvärden skulle skadas genom olämpliga splittringar. Genom avvecklingslagen erbjöd lagstiftaren olika lösningar för att hålla samman fideikommissegendomar även efter en avveckling. Som en sista utväg finns i avvecklingslagen en möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln om att fideikommiss ska avvecklas och istället bevilja förlängning av ett fideikommissförordnande.

Uppsatsen behandlar frågan huruvida lagstiftarens inställning till förlängning av fideikommiss har ändrats under de nästan 50 år avvecklingen har pågått. I uppsatsen redogörs för motiven till avvecklingslagen och särskilt motiven bakom undantagsbestämmelsen, som innebär att fideikommiss under vissa omständigheter kan förlängas. Även undantagsregleringens tillämpning i praktiken undersöks.

Efter avvecklingslagens ikraftträdande grundlades en mycket restriktiv praxis i förlängningsärenden, med stöd i uttalanden i förarbetena som angav undantagets snäva tillämpningsområde. Från 1990-talet och framåt har regeringens praxis avseende förlängningar av fideikommiss blivit allt generösare. Det är troligt att kulturhistoriska värden tillåts ta en allt större plats i bedömningen huruvida ett fideikommiss ska förlängas eller inte. Regeringens praxis i förlängningsärenden visar på att större vikt läggs vid kulturhistoriska värden samtidigt som avvecklingslagens lydelse är densamma som på 1960-talet. Det råder idag en stor rättsosäkerhet på detta område som i hög grad påverkar enskildas personliga ekonomiska förhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Volny, Victoria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fideikommiss, Fideikommissinstitutet, Förlängning, Avveckling
language
Swedish
id
4228734
date added to LUP
2014-01-28 17:29:22
date last changed
2014-01-28 17:29:22
@misc{4228734,
 abstract   = {Fideikommiss är ett förordnande som innebär att en viss egendom för all framtid ska bevaras odelad och följa en viss successionsordning. Fideikommissinstitutet kom till Sverige på 1600-talet och har sedan dess inneburit ett undantag från vanliga arvsregler och spelat en viktig roll i att sammanhålla egendomar i en ägares hand. På 1960-talet kom lagen om avveckling av fideikommiss (1963:583) som syftade till att avveckla fideikommissinstitutet i svensk rätt. Fideikommiss ansågs inte passa in i det moderna samhället. Samtidigt fanns det praktiska svårigheter med en avveckling. Eftersom fideikommissinstitutet hade syftat till att bevara viss egendom ominskad genom att undanta den från vanliga arvsregler fanns det stora kulturhistoriska värden bevarade i många fideikommiss. Lagstiftaren ville undvika att synnerliga kulturvärden skulle skadas genom olämpliga splittringar. Genom avvecklingslagen erbjöd lagstiftaren olika lösningar för att hålla samman fideikommissegendomar även efter en avveckling. Som en sista utväg finns i avvecklingslagen en möjlighet för regeringen att frångå huvudregeln om att fideikommiss ska avvecklas och istället bevilja förlängning av ett fideikommissförordnande. 

Uppsatsen behandlar frågan huruvida lagstiftarens inställning till förlängning av fideikommiss har ändrats under de nästan 50 år avvecklingen har pågått. I uppsatsen redogörs för motiven till avvecklingslagen och särskilt motiven bakom undantagsbestämmelsen, som innebär att fideikommiss under vissa omständigheter kan förlängas. Även undantagsregleringens tillämpning i praktiken undersöks.

Efter avvecklingslagens ikraftträdande grundlades en mycket restriktiv praxis i förlängningsärenden, med stöd i uttalanden i förarbetena som angav undantagets snäva tillämpningsområde. Från 1990-talet och framåt har regeringens praxis avseende förlängningar av fideikommiss blivit allt generösare. Det är troligt att kulturhistoriska värden tillåts ta en allt större plats i bedömningen huruvida ett fideikommiss ska förlängas eller inte. Regeringens praxis i förlängningsärenden visar på att större vikt läggs vid kulturhistoriska värden samtidigt som avvecklingslagens lydelse är densamma som på 1960-talet. Det råder idag en stor rättsosäkerhet på detta område som i hög grad påverkar enskildas personliga ekonomiska förhållanden.},
 author    = {Volny, Victoria},
 keyword   = {Fideikommiss,Fideikommissinstitutet,Förlängning,Avveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fideikommissinstitutet – då och nu - Lagstiftarens syn på förlängning av fideikommiss från avvecklingslagens införande till idag},
 year     = {2013},
}