Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Får poliser begå brott?

Pettersson Brodin, Sebastian LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har behandlat ämnet avskedande av poliser med anledning av brott. Genom en rättsdogmatisk metod har uppsatsen redogjort för hur rättskällorna ska förstås och tillämpas de lege lata och sedan analyserat slutsatserna ur ett rättskritiskt perspektiv.

Vid redogörelsen av rättskällorna har framkommit att poliser vid fråga om avskedande intar en särställning till andra arbetstagare såväl som andra offentligt anställda. Detta kan exemplifieras genom den lagändring som skedde 1994 då avskedsinstitutet i lag (1982:80) om anställningsskydd kom att omfatta poliser i allmän tjänst. Trots lagändringen tog arbetsdomstolen stor hänsyn till tidigare praxis som baserats på numera upphävd lag. Anledningen har varit att särskilda krav kan... (More)
Denna uppsats har behandlat ämnet avskedande av poliser med anledning av brott. Genom en rättsdogmatisk metod har uppsatsen redogjort för hur rättskällorna ska förstås och tillämpas de lege lata och sedan analyserat slutsatserna ur ett rättskritiskt perspektiv.

Vid redogörelsen av rättskällorna har framkommit att poliser vid fråga om avskedande intar en särställning till andra arbetstagare såväl som andra offentligt anställda. Detta kan exemplifieras genom den lagändring som skedde 1994 då avskedsinstitutet i lag (1982:80) om anställningsskydd kom att omfatta poliser i allmän tjänst. Trots lagändringen tog arbetsdomstolen stor hänsyn till tidigare praxis som baserats på numera upphävd lag. Anledningen har varit att särskilda krav kan ställas vad gäller integritet och oförvitlighet på poliser i förhållande till andra arbetstagare vilket uttalats i tidigare praxis. Äldre praxis och därmed indirekt äldre lagstiftning har därför en stor del i hur arbetsdomstolen bedömer frågor vad gäller avsked av poliser med anledning av brott även idag.

Att vidhålla allmänhetens förtroende har ansetts som grund för avskedande av poliser i kontrast till intresset av polisens anställningsskydd. Arbetsdomstolen har trots uttalandet om höga krav på poliser i en betydande omfattning låtit intresset av polisens anställningsskydd vara vägande skäl i förhållande till intresset av att vidhålla allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. Kritik har riktats mot att ställningstagandena för arbetsdomstolen varit bristfälliga. I övrigt har kritik riktats mot att de högt ställda krav, som ansetts finnas för poliser genom arbetsdomstolens praxis, inte nog reflekteras vid utfallet av mål gällande avskedande av poliser med anledning av brott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson Brodin, Sebastian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt, avskedande, poliser, labour law, dismissal, policemen
language
Swedish
id
4228803
date added to LUP
2014-01-28 16:45:23
date last changed
2014-01-28 16:45:23
@misc{4228803,
 abstract   = {Denna uppsats har behandlat ämnet avskedande av poliser med anledning av brott. Genom en rättsdogmatisk metod har uppsatsen redogjort för hur rättskällorna ska förstås och tillämpas de lege lata och sedan analyserat slutsatserna ur ett rättskritiskt perspektiv. 

Vid redogörelsen av rättskällorna har framkommit att poliser vid fråga om avskedande intar en särställning till andra arbetstagare såväl som andra offentligt anställda. Detta kan exemplifieras genom den lagändring som skedde 1994 då avskedsinstitutet i lag (1982:80) om anställningsskydd kom att omfatta poliser i allmän tjänst. Trots lagändringen tog arbetsdomstolen stor hänsyn till tidigare praxis som baserats på numera upphävd lag. Anledningen har varit att särskilda krav kan ställas vad gäller integritet och oförvitlighet på poliser i förhållande till andra arbetstagare vilket uttalats i tidigare praxis. Äldre praxis och därmed indirekt äldre lagstiftning har därför en stor del i hur arbetsdomstolen bedömer frågor vad gäller avsked av poliser med anledning av brott även idag.

Att vidhålla allmänhetens förtroende har ansetts som grund för avskedande av poliser i kontrast till intresset av polisens anställningsskydd. Arbetsdomstolen har trots uttalandet om höga krav på poliser i en betydande omfattning låtit intresset av polisens anställningsskydd vara vägande skäl i förhållande till intresset av att vidhålla allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. Kritik har riktats mot att ställningstagandena för arbetsdomstolen varit bristfälliga. I övrigt har kritik riktats mot att de högt ställda krav, som ansetts finnas för poliser genom arbetsdomstolens praxis, inte nog reflekteras vid utfallet av mål gällande avskedande av poliser med anledning av brott.},
 author    = {Pettersson Brodin, Sebastian},
 keyword   = {arbetsrätt,avskedande,poliser,labour law,dismissal,policemen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Får poliser begå brott?},
 year     = {2013},
}