Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa - En granskning av den rättsliga regleringen i 6 kap. 2 a § FB med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin

Pöllänen, Sofia LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
I alla mål om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Det stadgas i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Begreppet barnets bästa är en princip med lång tradition i svensk rätt och dess innehåll har varierat över tid och rum. Det är vidare ett öppet begrepp i syfte att i varje enskilt fall kunna göra en individualiserad bedömning. Det är således av vikt att alltid hålla begreppet à jour. Denna uppsats syftar till att diskutera begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB dels genom att studera dagens rättsliga reglering, dels med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin.

Reglering av begreppet har sedan ratificeringen av FN:s barnkonvention influerats både av konventionens materiella bestämmelser och av dess barnsyn.... (More)
I alla mål om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Det stadgas i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Begreppet barnets bästa är en princip med lång tradition i svensk rätt och dess innehåll har varierat över tid och rum. Det är vidare ett öppet begrepp i syfte att i varje enskilt fall kunna göra en individualiserad bedömning. Det är således av vikt att alltid hålla begreppet à jour. Denna uppsats syftar till att diskutera begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB dels genom att studera dagens rättsliga reglering, dels med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin.

Reglering av begreppet har sedan ratificeringen av FN:s barnkonvention influerats både av konventionens materiella bestämmelser och av dess barnsyn. Barnets bästa är i enlighet med 6 kap. 2 a § FB en rättslig målsättning vars syfte är att sätta det enskilda barnets intressen i centrum. Bedömningen ska ske genom en helhetsbedömning av alla i målet aktuella omständigheter och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet samt med hänsyn till barnets egen vilja. I bestämmelsens andra och tredje stycke ges viss vägledning för omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen. Hänsyn ska tas till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar samt barnets vilja. I doktrin har kritik framförts mot begreppets tillämpning i domstol. Kritikerna anser att omständigheterna som är uppräknade i lagen i allt för stor omfattning tillämpas som generella presumtioner och att en individualiserad bedömning därmed inte görs.

Socialkonstruktivismens inställning är att kunskap om verkligheten är socialt konstruerad, beroende av mänskliga interaktioner i en viss tid och i en viss kontext. I uppsatsen drivs tesen att ett anläggande av socialkonstruktivistisk teori på begreppet barnets bästa tydliggör att vissa föreställningar förknippade med begreppet har ett behov av att nyanseras och kontextualiseras. Detta för att uppnå begreppets syfte; en individualiserad bedömning av det enskilda barnets situation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pöllänen, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
4228818
date added to LUP
2014-01-30 14:28:12
date last changed
2014-01-30 14:28:12
@misc{4228818,
 abstract   = {I alla mål om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Det stadgas i 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Begreppet barnets bästa är en princip med lång tradition i svensk rätt och dess innehåll har varierat över tid och rum. Det är vidare ett öppet begrepp i syfte att i varje enskilt fall kunna göra en individualiserad bedömning. Det är således av vikt att alltid hålla begreppet à jour. Denna uppsats syftar till att diskutera begreppet barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB dels genom att studera dagens rättsliga reglering, dels med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin. 

Reglering av begreppet har sedan ratificeringen av FN:s barnkonvention influerats både av konventionens materiella bestämmelser och av dess barnsyn. Barnets bästa är i enlighet med 6 kap. 2 a § FB en rättslig målsättning vars syfte är att sätta det enskilda barnets intressen i centrum. Bedömningen ska ske genom en helhetsbedömning av alla i målet aktuella omständigheter och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet samt med hänsyn till barnets egen vilja. I bestämmelsens andra och tredje stycke ges viss vägledning för omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen. Hänsyn ska tas till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar samt barnets vilja. I doktrin har kritik framförts mot begreppets tillämpning i domstol. Kritikerna anser att omständigheterna som är uppräknade i lagen i allt för stor omfattning tillämpas som generella presumtioner och att en individualiserad bedömning därmed inte görs. 

Socialkonstruktivismens inställning är att kunskap om verkligheten är socialt konstruerad, beroende av mänskliga interaktioner i en viss tid och i en viss kontext. I uppsatsen drivs tesen att ett anläggande av socialkonstruktivistisk teori på begreppet barnets bästa tydliggör att vissa föreställningar förknippade med begreppet har ett behov av att nyanseras och kontextualiseras. Detta för att uppnå begreppets syfte; en individualiserad bedömning av det enskilda barnets situation.},
 author    = {Pöllänen, Sofia},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa - En granskning av den rättsliga regleringen i 6 kap. 2 a § FB med hjälp av den socialkonstruktivistiska teorin},
 year     = {2013},
}