Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i aktiebolag

Lundgren, Carl-Johan LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Summary
The paper aims to clarify the rules regarding the personal liability for company representatives and its shareholders. This set of rules can be found in the 25th chapter 13-20 a §§ ABL. Furthermore the aim of the essay is to present news from the legislator and courts, for the area in question. This presentation will provide the basis for answering the question in which direction the application of law is moving.

Research in the field of liability for company representatives and its shareholders has been made before. One important work, that has been both an inspiration and tool in writing this paper is Stefan Lindskogs Kapitalbrist i aktiebolag – kommentar till kap. 25:13-20 ABL. The complex rules regarding a shortage of... (More)
Summary
The paper aims to clarify the rules regarding the personal liability for company representatives and its shareholders. This set of rules can be found in the 25th chapter 13-20 a §§ ABL. Furthermore the aim of the essay is to present news from the legislator and courts, for the area in question. This presentation will provide the basis for answering the question in which direction the application of law is moving.

Research in the field of liability for company representatives and its shareholders has been made before. One important work, that has been both an inspiration and tool in writing this paper is Stefan Lindskogs Kapitalbrist i aktiebolag – kommentar till kap. 25:13-20 ABL. The complex rules regarding a shortage of funds, in limited companies and the risk of personal responsibility for company representatives to pay what are owed to the corporations creditors, has been debated heavily.

The purpose of the rules, is to set a limit for how long one is allowed to continue operations in a limited company. When a company has consumed so much of its equity that there exists an imminent risk that the company no longer can pay its debts, a personal responsibility to pay the debts in the company’s place might be realized for, for example board members or shareholders.

Moreover the paper consists of a detailed account of the new § 20 a in chapter 25 ABL, which is aimed to limit the period whilst the personal liability may be invoked. The time limit has been changed to extend over a period of three years, in contrast to the old period which consisted of at least 10 years. Furthermore the essay consists of a presentation of two court rulings, both of which have resulted in restrictive effects on what can be attributed to the personal liability of company representatives and shareholders.

The work resulted in the conclusion that the risk of being hit by personal liability will decrease over the years to come. The regulation will however by no means disappear, since its impact on business life is far too great. A need for change and update on the area, is however imminent if Sweden is to create a good business climate for both entrepreneurs and creditors.
Sammanfattning
Uppsatsen syftar till att tydliggöra reglerna och deras tillämpningsområde kring det personliga betalningsansvaret för bolagsföreträdare och dess aktieägare enligt 25 kap. 13-20 a §§. Syftet är även att presentera nyheter från lagstiftningssidan och rättstillämpningen. Denna framställning kommer ligga till grund för svaret på frågeställningen om vilken form den fortsatta rättstillämpningen på området kan komma att anta.

Forskning på området om personligt betalningsansvar har skett tidigare och delar av den har utgjort ett hjälpmedel för mitt arbete med framställningen av gällande rätt. En viktig sådan avhandling är Stefan Lindskogs Kapitalbrist i aktiebolag – kommentar till kap. 25:13-20 ABL. Reglerna kring kapitalbrist i aktiebolag och medansvar är omdebatterat och grundat i ett svårgenomträngligt regelkomplex. Reglerna är tänkta att sätta en gräns för när ett aktiebolag har förbrukat så mycket av sitt egna kapital, att det finns en överhängande risk att bolaget inte längre kan betala sina skulder. I detta läge kan ett personligt ansvar för de subjekt som underlåtit att förhindra denna utveckling att realiseras. Ansvarets upphörande beror på vilka val som dessa subjekt fattar, skall kapitalbristen åtgärdas eller skall företaget likvideras?

Uppsatsens fortsatta framställning behandlar relativt nytillkommen materia. Den består av en ingående redogörelse för 25 kap. 20 a § ABL, en regel som begränsat preskriptionstiden för medansvaret till tre år. Vidare utgörs uppsatsen av presentationer för två rättsfall (NJA 2012 s. 858 och NJA 2013 s. 725), som båda haft en begränsande inverkan på vad som kan hänföras till det personliga ansvaret för bolagsföreträdare och aktieägare.

Arbetet har mynnat ut i slutsatser om att medansvaret framöver, ytterligare kommer att minska i omfattning men ingalunda försvinna då det rör sig om ett regelverk med stor betydelse för affärslivet. Det är dock i stort behov av förändring och tydliggörande, om ett välavvägt affärsliv med hänsyn taget till både borgenärers och företagares situationer skall finnas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Carl-Johan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Associationsrätt, kapitalbrist
language
Swedish
id
4228828
date added to LUP
2014-02-02 14:02:03
date last changed
2014-02-02 14:02:03
@misc{4228828,
 abstract   = {Summary
The paper aims to clarify the rules regarding the personal liability for company representatives and its shareholders. This set of rules can be found in the 25th chapter 13-20 a §§ ABL. Furthermore the aim of the essay is to present news from the legislator and courts, for the area in question. This presentation will provide the basis for answering the question in which direction the application of law is moving. 

Research in the field of liability for company representatives and its shareholders has been made before. One important work, that has been both an inspiration and tool in writing this paper is Stefan Lindskogs Kapitalbrist i aktiebolag – kommentar till kap. 25:13-20 ABL. The complex rules regarding a shortage of funds, in limited companies and the risk of personal responsibility for company representatives to pay what are owed to the corporations creditors, has been debated heavily. 

The purpose of the rules, is to set a limit for how long one is allowed to continue operations in a limited company. When a company has consumed so much of its equity that there exists an imminent risk that the company no longer can pay its debts, a personal responsibility to pay the debts in the company’s place might be realized for, for example board members or shareholders.

Moreover the paper consists of a detailed account of the new § 20 a in chapter 25 ABL, which is aimed to limit the period whilst the personal liability may be invoked. The time limit has been changed to extend over a period of three years, in contrast to the old period which consisted of at least 10 years. Furthermore the essay consists of a presentation of two court rulings, both of which have resulted in restrictive effects on what can be attributed to the personal liability of company representatives and shareholders. 

The work resulted in the conclusion that the risk of being hit by personal liability will decrease over the years to come. The regulation will however by no means disappear, since its impact on business life is far too great. A need for change and update on the area, is however imminent if Sweden is to create a good business climate for both entrepreneurs and creditors.
Sammanfattning
Uppsatsen syftar till att tydliggöra reglerna och deras tillämpningsområde kring det personliga betalningsansvaret för bolagsföreträdare och dess aktieägare enligt 25 kap. 13-20 a §§. Syftet är även att presentera nyheter från lagstiftningssidan och rättstillämpningen. Denna framställning kommer ligga till grund för svaret på frågeställningen om vilken form den fortsatta rättstillämpningen på området kan komma att anta. 

Forskning på området om personligt betalningsansvar har skett tidigare och delar av den har utgjort ett hjälpmedel för mitt arbete med framställningen av gällande rätt. En viktig sådan avhandling är Stefan Lindskogs Kapitalbrist i aktiebolag – kommentar till kap. 25:13-20 ABL. Reglerna kring kapitalbrist i aktiebolag och medansvar är omdebatterat och grundat i ett svårgenomträngligt regelkomplex. Reglerna är tänkta att sätta en gräns för när ett aktiebolag har förbrukat så mycket av sitt egna kapital, att det finns en överhängande risk att bolaget inte längre kan betala sina skulder. I detta läge kan ett personligt ansvar för de subjekt som underlåtit att förhindra denna utveckling att realiseras. Ansvarets upphörande beror på vilka val som dessa subjekt fattar, skall kapitalbristen åtgärdas eller skall företaget likvideras?

Uppsatsens fortsatta framställning behandlar relativt nytillkommen materia. Den består av en ingående redogörelse för 25 kap. 20 a § ABL, en regel som begränsat preskriptionstiden för medansvaret till tre år. Vidare utgörs uppsatsen av presentationer för två rättsfall (NJA 2012 s. 858 och NJA 2013 s. 725), som båda haft en begränsande inverkan på vad som kan hänföras till det personliga ansvaret för bolagsföreträdare och aktieägare. 

Arbetet har mynnat ut i slutsatser om att medansvaret framöver, ytterligare kommer att minska i omfattning men ingalunda försvinna då det rör sig om ett regelverk med stor betydelse för affärslivet. Det är dock i stort behov av förändring och tydliggörande, om ett välavvägt affärsliv med hänsyn taget till både borgenärers och företagares situationer skall finnas.},
 author    = {Lundgren, Carl-Johan},
 keyword   = {Associationsrätt,kapitalbrist},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i aktiebolag},
 year     = {2013},
}