Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa i teori och praktik och de problem som kan uppstå

Månsson, Andrea LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I 6 kap 2 a § FB stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge. I barnkonventionen artikel 3 stadgas att ett barnperspektiv ska tillämpas i alla beslut som rör barn. Reglerna om barnets bästa är allmänt hållna för att kunna möjliggöra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Ansvaret för att barnets bästa beaktas hamnar alltså slutligen hos domstolarna.

Inom familjepsykiatrin finns ett begrepp som kallas parental alienation syndrome, eller PAS. Det bygger på att den ena förälder försöker avskärma barnen från den andra föräldern genom smutskastning och manipulation. Diskussionen dyker upp i fall där barnet anklagar en av föräldrarna för våld eller övergrepp. Begreppet är inte erkänt... (More)
I 6 kap 2 a § FB stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut kring vårdnad, boende och umgänge. I barnkonventionen artikel 3 stadgas att ett barnperspektiv ska tillämpas i alla beslut som rör barn. Reglerna om barnets bästa är allmänt hållna för att kunna möjliggöra en individuell bedömning i varje enskilt fall. Ansvaret för att barnets bästa beaktas hamnar alltså slutligen hos domstolarna.

Inom familjepsykiatrin finns ett begrepp som kallas parental alienation syndrome, eller PAS. Det bygger på att den ena förälder försöker avskärma barnen från den andra föräldern genom smutskastning och manipulation. Diskussionen dyker upp i fall där barnet anklagar en av föräldrarna för våld eller övergrepp. Begreppet är inte erkänt inom svensk rätt men resonemanget finns ändå ofta i vårdnadstvister.

Syftet med uppsatsen är att utreda hur reglerna om barnets bästa är menad att tillämpas och undersöka hur väl det stämmer överens med hur de faktiskt tillämpas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Vidare ska diskuteras vilka andra problem som finns i handläggningen av vårdnadsmål.

Eftersom att lagstiftningen är så allmänt hållen som den är finns det stort utrymme för tolkning i domstolen. Eftersom att rätten väger olika faktorer mot varandra för att kunna bedöma vilken lösning som anses vara barnets bästa, kan man inte säga att domstolen inte tillämpas lagen så som den är tänkt att tillämpas. Det som däremot i viss mån kan kritiseras är avvägningen mellan de olika omständigheterna som ligger till grund för bedömningen. (Less)
Abstract
Chapter 6 § 2 a in the Parental Code stipulates that the best interest of the child should be a primary consideration in all decisions concerning custody, residence and contact. Article 3 in the Children’s Convention stipulates that the perspective of a child should be applied on all decisions concering children. The legal rules of the best interest of the child have been kept very general to enable an individual evaluation in every separate case. The responsibility to regard the best interest of the child ultimately falls upon the court.

In family psychiatry there is a concept called parental alienation syndrome, or PAS. It means that one parent tries to separate the children from the other parent by slander and manipulation. The... (More)
Chapter 6 § 2 a in the Parental Code stipulates that the best interest of the child should be a primary consideration in all decisions concerning custody, residence and contact. Article 3 in the Children’s Convention stipulates that the perspective of a child should be applied on all decisions concering children. The legal rules of the best interest of the child have been kept very general to enable an individual evaluation in every separate case. The responsibility to regard the best interest of the child ultimately falls upon the court.

In family psychiatry there is a concept called parental alienation syndrome, or PAS. It means that one parent tries to separate the children from the other parent by slander and manipulation. The discussion arises when the child accuses one of the parents of violence or assault. The concept is not recognized in swedish national law but the line of reasoning can often be found in custody cases.
The purpose of the thesis is to review how legal rules of the best interest of the child is supposed to be practiced and investigate how well that consists with how they are actually applied in cases concerning custody, residence and contact. Other problems that may arise in these cases will also be discussed.

Since the legal rules are kept so general there is a lot of room for the court to interpret on its own. The court measures different factors against eachother to evaluate which solution is in the best interest of the child. Because of that one can’t claim that the court doesn’t apply the law as it is supposed to be applied. What can be critizised is how the evaluation is done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Andrea LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, vårdnad, barnets bästa
language
Swedish
id
4228896
date added to LUP
2014-01-28 17:27:22
date last changed
2014-01-28 17:27:22
@misc{4228896,
 abstract   = {Chapter 6 § 2 a in the Parental Code stipulates that the best interest of the child should be a primary consideration in all decisions concerning custody, residence and contact. Article 3 in the Children’s Convention stipulates that the perspective of a child should be applied on all decisions concering children. The legal rules of the best interest of the child have been kept very general to enable an individual evaluation in every separate case. The responsibility to regard the best interest of the child ultimately falls upon the court.

In family psychiatry there is a concept called parental alienation syndrome, or PAS. It means that one parent tries to separate the children from the other parent by slander and manipulation. The discussion arises when the child accuses one of the parents of violence or assault. The concept is not recognized in swedish national law but the line of reasoning can often be found in custody cases.
The purpose of the thesis is to review how legal rules of the best interest of the child is supposed to be practiced and investigate how well that consists with how they are actually applied in cases concerning custody, residence and contact. Other problems that may arise in these cases will also be discussed.

Since the legal rules are kept so general there is a lot of room for the court to interpret on its own. The court measures different factors against eachother to evaluate which solution is in the best interest of the child. Because of that one can’t claim that the court doesn’t apply the law as it is supposed to be applied. What can be critizised is how the evaluation is done.},
 author    = {Månsson, Andrea},
 keyword   = {Familjerätt,vårdnad,barnets bästa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnets bästa i teori och praktik och de problem som kan uppstå},
 year     = {2013},
}