Advanced

Is anticipatory self-defense permissible according to international law?

Klarberg, Nicole LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om preventivt självförsvar och huruvida detta är tillåtet enligt folkrätten, särskilt med utgångspunkt i FN-stadgan. Preventivt självförsvar kan förklaras som rätten att slå till mot en fiende som planerar att angripa en själv, innan denna fiende hunnit genomföra sin attack. Idén om preventivt självförsvar inom folkrätt är inget nytt, ledare över hela världen har genom tiderna sökt efter sätt att rentvå och rättfärdiga sitt handlande.

FN-stadgan skapade ett regelverk för länder att följa och en av de viktigaste bestämmelserna blev artikel 2(4) som slog fast ett allmänt våldsförbud. Detta våldsförbud har dock flertalet länder försökt kringgå och ett av sättet som detta kan ske på är att länder hävdar rätt till... (More)
Den här uppsatsen handlar om preventivt självförsvar och huruvida detta är tillåtet enligt folkrätten, särskilt med utgångspunkt i FN-stadgan. Preventivt självförsvar kan förklaras som rätten att slå till mot en fiende som planerar att angripa en själv, innan denna fiende hunnit genomföra sin attack. Idén om preventivt självförsvar inom folkrätt är inget nytt, ledare över hela världen har genom tiderna sökt efter sätt att rentvå och rättfärdiga sitt handlande.

FN-stadgan skapade ett regelverk för länder att följa och en av de viktigaste bestämmelserna blev artikel 2(4) som slog fast ett allmänt våldsförbud. Detta våldsförbud har dock flertalet länder försökt kringgå och ett av sättet som detta kan ske på är att länder hävdar rätt till självförsvar enligt undantagsregeln som finns i artikel 51 i FN-stadgan. I artikel 51 står inte klart att preventivt självförsvar är tillåtet, dock står inte heller att det är förbjudet och detta har skapat en diskussion bland både stater och professorer. Det finns stöd för båda sidornas argument och det finns både för- och nackdelar med båda. För att förstå de olika argumenten är det också viktigt att förstå bakgrunden och således har denna uppsats också en del som behandlar statusen preventivt självförsvar hade innan FN-stadgan kom till.

En stor del av denna uppsats handlar om olika fall där stater har rättfärdigat bruk av våld genom att hävda att de endast utnyttjade sin rätt att använda sig av preventivt självförsvar. I texten ges exempel på händelser som skett både före och efter FN-stadgans grundande. En viktig händelse som skedde innan FN-stadgan var ”The Caroline Case”, detta fall har sagts skapa grunden för principen om preventivt självförsvar. Vid denna händelse skapades en formula för när preventivt självförsvar ansågs legitimt, enligt denna var det när man kunde visa att preventiva åtgärder var nödvändiga då faran var omedelbar, överväldigande, det fanns inga andra möjliga val av åtgärder, och det inte fanns tid för överläggning. Denna formula har kommit att diskuteras långt efter dess konstruerande. Den händelse som skapat mest debatt och som skedde efter skapandet av FN-stadgan är USAs handlande mot Iraq och den så kallade Bush-doktrinen. Det som var unikt med detta var att USA öppet hävdade en rätt till preventivt självförsvar, bland annat i flertalet uttalanden från presidenten.

Även kända professorer och andra tänkare ges utrymme i denna uppsats och deras åsikter, för och emot preventivt självförsvar presenteras. I den sista delen av uppsatsen, i analysen, diskuteras dessa argument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klarberg, Nicole LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
4228975
date added to LUP
2014-01-31 12:01:22
date last changed
2014-01-31 12:01:22
@misc{4228975,
 abstract   = {Den här uppsatsen handlar om preventivt självförsvar och huruvida detta är tillåtet enligt folkrätten, särskilt med utgångspunkt i FN-stadgan. Preventivt självförsvar kan förklaras som rätten att slå till mot en fiende som planerar att angripa en själv, innan denna fiende hunnit genomföra sin attack. Idén om preventivt självförsvar inom folkrätt är inget nytt, ledare över hela världen har genom tiderna sökt efter sätt att rentvå och rättfärdiga sitt handlande. 

FN-stadgan skapade ett regelverk för länder att följa och en av de viktigaste bestämmelserna blev artikel 2(4) som slog fast ett allmänt våldsförbud. Detta våldsförbud har dock flertalet länder försökt kringgå och ett av sättet som detta kan ske på är att länder hävdar rätt till självförsvar enligt undantagsregeln som finns i artikel 51 i FN-stadgan. I artikel 51 står inte klart att preventivt självförsvar är tillåtet, dock står inte heller att det är förbjudet och detta har skapat en diskussion bland både stater och professorer. Det finns stöd för båda sidornas argument och det finns både för- och nackdelar med båda. För att förstå de olika argumenten är det också viktigt att förstå bakgrunden och således har denna uppsats också en del som behandlar statusen preventivt självförsvar hade innan FN-stadgan kom till. 

En stor del av denna uppsats handlar om olika fall där stater har rättfärdigat bruk av våld genom att hävda att de endast utnyttjade sin rätt att använda sig av preventivt självförsvar. I texten ges exempel på händelser som skett både före och efter FN-stadgans grundande. En viktig händelse som skedde innan FN-stadgan var ”The Caroline Case”, detta fall har sagts skapa grunden för principen om preventivt självförsvar. Vid denna händelse skapades en formula för när preventivt självförsvar ansågs legitimt, enligt denna var det när man kunde visa att preventiva åtgärder var nödvändiga då faran var omedelbar, överväldigande, det fanns inga andra möjliga val av åtgärder, och det inte fanns tid för överläggning. Denna formula har kommit att diskuteras långt efter dess konstruerande. Den händelse som skapat mest debatt och som skedde efter skapandet av FN-stadgan är USAs handlande mot Iraq och den så kallade Bush-doktrinen. Det som var unikt med detta var att USA öppet hävdade en rätt till preventivt självförsvar, bland annat i flertalet uttalanden från presidenten. 

Även kända professorer och andra tänkare ges utrymme i denna uppsats och deras åsikter, för och emot preventivt självförsvar presenteras. I den sista delen av uppsatsen, i analysen, diskuteras dessa argument.},
 author    = {Klarberg, Nicole},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Is anticipatory self-defense permissible according to international law?},
 year     = {2013},
}