Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den misstänktes rätt till insyn i användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

Kovacevic, Sanja LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rätten till skydd för förtrolig kommunikation är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle. Den enskilde åtnjuter gentemot det allmänna en rätt till skydd mot ingrepp i den personliga sfären genom grundläggande regleringar i bland annat regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa rättigheter får dock inskränkas till förmån för vissa skyddsvärda intressen. Ett av dessa intressen är förebyggandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är en åtgärd som utgör ett tillåtet intrång i skyddet för den personliga integriteten till förmån för beivrandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett straffprocessuellt... (More)
Rätten till skydd för förtrolig kommunikation är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle. Den enskilde åtnjuter gentemot det allmänna en rätt till skydd mot ingrepp i den personliga sfären genom grundläggande regleringar i bland annat regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa rättigheter får dock inskränkas till förmån för vissa skyddsvärda intressen. Ett av dessa intressen är förebyggandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är en åtgärd som utgör ett tillåtet intrång i skyddet för den personliga integriteten till förmån för beivrandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett straffprocessuellt tvångsmedel som under vissa angivna förutsättningar kan används av de brottsbekämpande myndigheterna inom ramen för en förundersökning. En grundförutsättning för att åtgärden ska uppnå sitt avsedda syfte är att den misstänkte hålls ovetande om dess förekomst. Handläggningen och verkställigheten av ärenden om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation präglas därför av sträng sekretess. Då den misstänkte saknar kännedom om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation denne utsätts för, kan denne inte överklaga ett beslut härom. Utöver detta är det allmännas möjligheter till insyn i förfarandet mycket begränsade. Detta medför betydande utrymme för missbruk och oriktig tillämpning av bestämmelserna. Det är därför av största vikt att en kontroll av användningen av det hemliga tvångsmedlet kan utföras i efterhand. Skyldigheten att underrätta den misstänkte om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation denne har utsatts för är en förutsättning för detta. Underrättelseskyldigheten möjliggör för den misstänkte att i efterhand bedöma utsträckningen av integritetsintrånget samt att bevaka sin rätt. Underrättelseskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde. Denna underrättelseskyldighet är dock försedd med omfattande undantag och möjligheterna att helt avstå från denna är betydande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kovacevic, Sanja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt (en. civil and criminal procedure)
language
Swedish
id
4228986
date added to LUP
2014-01-28 17:24:24
date last changed
2014-01-28 17:24:24
@misc{4228986,
 abstract   = {Rätten till skydd för förtrolig kommunikation är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle. Den enskilde åtnjuter gentemot det allmänna en rätt till skydd mot ingrepp i den personliga sfären genom grundläggande regleringar i bland annat regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa rättigheter får dock inskränkas till förmån för vissa skyddsvärda intressen. Ett av dessa intressen är förebyggandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är en åtgärd som utgör ett tillåtet intrång i skyddet för den personliga integriteten till förmån för beivrandet av brott. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett straffprocessuellt tvångsmedel som under vissa angivna förutsättningar kan används av de brottsbekämpande myndigheterna inom ramen för en förundersökning. En grundförutsättning för att åtgärden ska uppnå sitt avsedda syfte är att den misstänkte hålls ovetande om dess förekomst. Handläggningen och verkställigheten av ärenden om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation präglas därför av sträng sekretess. Då den misstänkte saknar kännedom om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation denne utsätts för, kan denne inte överklaga ett beslut härom. Utöver detta är det allmännas möjligheter till insyn i förfarandet mycket begränsade. Detta medför betydande utrymme för missbruk och oriktig tillämpning av bestämmelserna. Det är därför av största vikt att en kontroll av användningen av det hemliga tvångsmedlet kan utföras i efterhand. Skyldigheten att underrätta den misstänkte om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation denne har utsatts för är en förutsättning för detta. Underrättelseskyldigheten möjliggör för den misstänkte att i efterhand bedöma utsträckningen av integritetsintrånget samt att bevaka sin rätt. Underrättelseskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilde. Denna underrättelseskyldighet är dock försedd med omfattande undantag och möjligheterna att helt avstå från denna är betydande.},
 author    = {Kovacevic, Sanja},
 keyword   = {processrätt (en. civil and criminal procedure)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den misstänktes rätt till insyn i användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation},
 year     = {2013},
}