Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ahlgren, Ebba LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Regeringen tillsatte år 2013 en utredning i Sverige för att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barns rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) samt dess tilläggsprotokoll. Utredningen ska också kartlägga och analysera om Barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige. Utredningen ska vara klar 2015.
Redan i 1200-talet landskapslagar är barns rättigheter, eller snarare bristen på barns rättigheter reglerad. Det var inte förrän på 1800-talet som lagstiftningen började ta fart kring barns rättigheter. I takt med globaliseringen på 1900-talet började barns rättigheter även ta plats i den internationella debatten och Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år... (More)
Regeringen tillsatte år 2013 en utredning i Sverige för att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barns rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) samt dess tilläggsprotokoll. Utredningen ska också kartlägga och analysera om Barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige. Utredningen ska vara klar 2015.
Redan i 1200-talet landskapslagar är barns rättigheter, eller snarare bristen på barns rättigheter reglerad. Det var inte förrän på 1800-talet som lagstiftningen började ta fart kring barns rättigheter. I takt med globaliseringen på 1900-talet började barns rättigheter även ta plats i den internationella debatten och Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989.
Barnkonventionen har idag näst intill universellt stöd och de grundläggande principerna som genomsyrar konventionen ska införlivas i alla konventionsstater. Konventionsstaterna har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i Barnkonventionen.
De svenska utredningarna och rapporterna sedan ratificeringen för 20 år sedan visar att den svenska lagstiftningen övergripande står i linje och harmoniserar med Barnkonventionen. Sverige har dock i de senaste två internationella rapporterna Från FN:s Barnrättskommitté fått kritik för att Barnkonventionen inte inkorporerats i den svenska lagstiftningen och därmed inte är direkt tillämpningsbar av landets domstolar. Uppsatsen innehåller en komparativ del med Norge som jämförelseobjekt. Norge har inkorporerat Barnkonventionen med goda resultat som följd. Sammanfattningsvis är min slutsats att Sverige bör inkorporera Barnkonventionen för att ge den formellt erkännande i Sverige och för att göra den tillämpningsbar i de svenska domstolarna. Inte minst för att det är viktigt att synliggöra barns rättigheter i Sverige att vi tar barns rättigheter på stort ansvar och anser det viktigt och värdefullt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barn Barnrätt Barns rättigheter Inkorporering Inkorporera Barnkonventionen
language
Swedish
id
4228992
date added to LUP
2014-01-28 17:45:24
date last changed
2014-01-28 17:45:24
@misc{4228992,
 abstract   = {Regeringen tillsatte år 2013 en utredning i Sverige för att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barns rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) samt dess tilläggsprotokoll. Utredningen ska också kartlägga och analysera om Barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige. Utredningen ska vara klar 2015.
Redan i 1200-talet landskapslagar är barns rättigheter, eller snarare bristen på barns rättigheter reglerad. Det var inte förrän på 1800-talet som lagstiftningen började ta fart kring barns rättigheter. I takt med globaliseringen på 1900-talet började barns rättigheter även ta plats i den internationella debatten och Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989. 
Barnkonventionen har idag näst intill universellt stöd och de grundläggande principerna som genomsyrar konventionen ska införlivas i alla konventionsstater. Konventionsstaterna har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i Barnkonventionen.
De svenska utredningarna och rapporterna sedan ratificeringen för 20 år sedan visar att den svenska lagstiftningen övergripande står i linje och harmoniserar med Barnkonventionen. Sverige har dock i de senaste två internationella rapporterna Från FN:s Barnrättskommitté fått kritik för att Barnkonventionen inte inkorporerats i den svenska lagstiftningen och därmed inte är direkt tillämpningsbar av landets domstolar. Uppsatsen innehåller en komparativ del med Norge som jämförelseobjekt. Norge har inkorporerat Barnkonventionen med goda resultat som följd. Sammanfattningsvis är min slutsats att Sverige bör inkorporera Barnkonventionen för att ge den formellt erkännande i Sverige och för att göra den tillämpningsbar i de svenska domstolarna. Inte minst för att det är viktigt att synliggöra barns rättigheter i Sverige att vi tar barns rättigheter på stort ansvar och anser det viktigt och värdefullt.},
 author    = {Ahlgren, Ebba},
 keyword   = {Barn Barnrätt Barns rättigheter Inkorporering Inkorporera Barnkonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter},
 year     = {2013},
}