Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Infiltration och provokation - en studie om infiltratörens rättsliga ramar i provocerande situationer

Alvestrand, Ulrica LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis discusses the Swedish police use of, and conduct of, unconventional reconnaissance and surveillance methods, such as: undercover agents and provocative actions. The work is based on the police use of provocative actions in undercover operations.

The unconventional reconnaissance and surveillance method, is a search method that the Swedish police, for many years, without the express support of the law made use of.

The survey aims to study the legal framework that may be on the field, and try to draw a limit to when police work goes beyond the limits of what is considered unlawful. I have also considered the Swedish Supreme Court's case law regarding the handling of evidence that have resulted from provocative actions in... (More)
This thesis discusses the Swedish police use of, and conduct of, unconventional reconnaissance and surveillance methods, such as: undercover agents and provocative actions. The work is based on the police use of provocative actions in undercover operations.

The unconventional reconnaissance and surveillance method, is a search method that the Swedish police, for many years, without the express support of the law made use of.

The survey aims to study the legal framework that may be on the field, and try to draw a limit to when police work goes beyond the limits of what is considered unlawful. I have also considered the Swedish Supreme Court's case law regarding the handling of evidence that have resulted from provocative actions in undercover operations.

Undercover actions occurs when a police officer or an individual, on the police own initiative, gets into a business, with the purpose of obtaining information that may be useful in law enforcement activities. There are several variations of provocative action, so called “evidence” provocation is aimed at obtaining evidence about committed, or planned crimes. Entrapment is considered have occurred when a police officer incites the committing of an offence. Unlawful entrapment is considered have occurred when a police officer incites the committing of an offence that the offender otherwise would not have committed.

The Swedish Supreme Court has concluded that a undercover agent actions can have consequences on the provoked and the penalty. The Swedish Supreme Court rulings in NJA 2007 s. 1037 found that where a provocation has “irremediably undermined the fairness of the trial” the trial will be stopped and the entrapped offender escapes punishment. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar polisens brottsbekämpande arbete, med hjälp av de s.k. okonventionella spaningsmetoder som innefattar bl.a. infiltration och provokation. Arbetet tar sin utgångspunkt i polisens användning av provokativa åtgärder i infiltratörsverksamheter.

Den svenska polisen har i många år, utan uttryckligt lagstöd, använt sig av dessa metoder vilket har givit utrymme för skönsmässiga bedömningar, och i förarbeten utarbetade principer, som efter trettio år fortfarande efterlevs.

Syftet med undersökningen är att studera de rättsliga ramar som kan finnas på området, samt försöka dra en gräns för när infiltratörens arbete går över gränsen för vad som anses vara otillåtet. Jag har även behandlat Högsta domstolens praxis kring... (More)
Denna uppsats behandlar polisens brottsbekämpande arbete, med hjälp av de s.k. okonventionella spaningsmetoder som innefattar bl.a. infiltration och provokation. Arbetet tar sin utgångspunkt i polisens användning av provokativa åtgärder i infiltratörsverksamheter.

Den svenska polisen har i många år, utan uttryckligt lagstöd, använt sig av dessa metoder vilket har givit utrymme för skönsmässiga bedömningar, och i förarbeten utarbetade principer, som efter trettio år fortfarande efterlevs.

Syftet med undersökningen är att studera de rättsliga ramar som kan finnas på området, samt försöka dra en gräns för när infiltratörens arbete går över gränsen för vad som anses vara otillåtet. Jag har även behandlat Högsta domstolens praxis kring hanteringen av de bevis som tillkommit genom provokativa åtgärder, i infiltrationsoperationer.

Infiltration föreligger när en polis eller enskild, på polisens initiativ, tar sig in i en verksamhet, i syfte att erhålla information som kan vara till nytta i den brottsbekämpande verksamheten. Det finns olika varianter av provokativa åtgärder. Bevisprovokation syftar till att få fram bevisning om begånget, eller planerat brott. Brottsprovokation syftar till att polisen förmår någon att begå ett brott. Gränsen för när brottsprovokation är att anse som otillåten dras vid det tillfället när en provokation medför att ett brott begås, som utan polisens medverkan inte annars hade begåtts.

Högsta domstolen har bl.a. kommit fram till att en infiltratörs agerande kan få konsekvenser på den provocerandes eventuella straffpåföljd. I NJA 2007 s. 1037 ansåg domstolen att den provocerade bör undgå straff om rätten till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligt undergrävd, vilket den i det aktuella fallet hade på grund av infiltratörens brottsprovokation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvestrand, Ulrica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffprocessrätt, Straffrätt, infiltration, provokation
language
Swedish
id
4229025
date added to LUP
2014-02-02 14:07:47
date last changed
2014-02-02 14:07:47
@misc{4229025,
 abstract   = {This thesis discusses the Swedish police use of, and conduct of, unconventional reconnaissance and surveillance methods, such as: undercover agents and provocative actions. The work is based on the police use of provocative actions in undercover operations.

The unconventional reconnaissance and surveillance method, is a search method that the Swedish police, for many years, without the express support of the law made use of.

The survey aims to study the legal framework that may be on the field, and try to draw a limit to when police work goes beyond the limits of what is considered unlawful. I have also considered the Swedish Supreme Court's case law regarding the handling of evidence that have resulted from provocative actions in undercover operations.

Undercover actions occurs when a police officer or an individual, on the police own initiative, gets into a business, with the purpose of obtaining information that may be useful in law enforcement activities. There are several variations of provocative action, so called “evidence” provocation is aimed at obtaining evidence about committed, or planned crimes. Entrapment is considered have occurred when a police officer incites the committing of an offence. Unlawful entrapment is considered have occurred when a police officer incites the committing of an offence that the offender otherwise would not have committed.

The Swedish Supreme Court has concluded that a undercover agent actions can have consequences on the provoked and the penalty. The Swedish Supreme Court rulings in NJA 2007 s. 1037 found that where a provocation has “irremediably undermined the fairness of the trial” the trial will be stopped and the entrapped offender escapes punishment.},
 author    = {Alvestrand, Ulrica},
 keyword   = {straffprocessrätt,Straffrätt,infiltration,provokation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Infiltration och provokation - en studie om infiltratörens rättsliga ramar i provocerande situationer},
 year     = {2013},
}