Advanced

När svenska bevisupptagningsregler gällande vittnen kolliderar med utländska processregler – uppfyller en sådan omständighet kravet på rätt till rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR?

Drugge, Caroline LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Today the world does not seem as large as we probably once thought. Many years ago traveling was difficult and quite expensive. Today it’s completely the opposite. All this convenience we experience has some consequences. During our travels and business endeavours with different parts of the world it is not surprising that we encounter problems. Since these problems are unfamiliar to us the problems can become complicated.

The main princple in Swedish law states that evidence should be brought up in court, according to the Swedish ”rättegångsbalken”, Judicial Procedure, Chapter. 35 8 §, and that evidence brought up should follow the principle of the best proof be used. What’s really outstanding in Swedish law is that everyone in this... (More)
Today the world does not seem as large as we probably once thought. Many years ago traveling was difficult and quite expensive. Today it’s completely the opposite. All this convenience we experience has some consequences. During our travels and business endeavours with different parts of the world it is not surprising that we encounter problems. Since these problems are unfamiliar to us the problems can become complicated.

The main princple in Swedish law states that evidence should be brought up in court, according to the Swedish ”rättegångsbalken”, Judicial Procedure, Chapter. 35 8 §, and that evidence brought up should follow the principle of the best proof be used. What’s really outstanding in Swedish law is that everyone in this country has a witness duty, and it is absolute.

What’s just been said may seem to you like the most accurate judicial procedure rules but like most lawyers know, there are always exceptions to the rule. I will explore this Judicial procedure more in depth in the following paper.

Today witnesses can find themselves in many different places and in more places than just in Sweden, and often times problems and conflicts can arise. Different states may have very different procedural rules, rules of law, and I have extended myself here in terms of examination of witnesses, since in terms of Swedish law, considered the evidence with the most credibility. The issue is, as seen from Swedish and EU legal terms, the process to hear a witness cannot be on equal conditions in Judicial Procedure, because of obvious reasons. It is difficult to continue the same effective way as it often is done when it is done domestically. The fact that Sweden has an obligation to testify, a witness can be punished if he/she does not appear in court. The same possibility does not exist to hear witnesses who are abroad and do not want to appear in court.
The next question is whether such a coalition is considered a violation of a fundamental human right, the right to a fair trial under Article 6 of the ECHR.

In this essay, I intend to use thorough study of Swedish law and EU law to analyse the Swedish and European regulatory taking of evidence abroad with respect to a witness. Under current law, all in accordance with Article 6 of the ECHR, the right to trial by a court to a fair trial. In my opinion, it should involve a party's interest to hear their best witness not only for the party’s right to face the arguments but also to question the witness invoked against him.
I hold the view that the EU should develop a better regulatory inquiry in each case when it comes to civil cases where the EU has direct influence on European member states interacting. Lastly that laws try to be broadly harmonized to the greatest extent possible.

In my opinion it should be, even if it means a major intervention in the sovereignty of states, reasonable to place demand more from a developed regulatory inquiry in each case in the EU, particularly with regard to witnesses. Since Swedish law is to be regarded as the better evidence agent. (Less)
Abstract (Swedish)
Att världen idag kan te sig ganska liten är inget att ta miste på. Det är betydligt lättare och kostar mindre att resa i förhållande till förr, vilket har bidragit till att många av oss i mycket större omfattning reser på semester eller i arbetet, och då stöter på - för oss - främmande och ibland komplicerade problem.

Huvudregeln enligt svensk rätt är att bevis skall upptas vid förhandling, enligt 35 kap. 8 § RB, och i samband med bevisupptagning ska principen om det bästa bevismedlet tillämpas.
Vad som dessutom är utmärkande för svensk rätt är att vi har så kallad vittnesplikt, och den kan anses vara absolut.
Det tycks låta vara den absolut säkraste rättsprövningen man kan åstadkomma men så vitt jurister vet så finns det sällan... (More)
Att världen idag kan te sig ganska liten är inget att ta miste på. Det är betydligt lättare och kostar mindre att resa i förhållande till förr, vilket har bidragit till att många av oss i mycket större omfattning reser på semester eller i arbetet, och då stöter på - för oss - främmande och ibland komplicerade problem.

Huvudregeln enligt svensk rätt är att bevis skall upptas vid förhandling, enligt 35 kap. 8 § RB, och i samband med bevisupptagning ska principen om det bästa bevismedlet tillämpas.
Vad som dessutom är utmärkande för svensk rätt är att vi har så kallad vittnesplikt, och den kan anses vara absolut.
Det tycks låta vara den absolut säkraste rättsprövningen man kan åstadkomma men så vitt jurister vet så finns det sällan huvudregler utan undantag. De beskriver jag mer i uppsatsen.

När vittnen idag kan befinna sig på så många olika platser och på fler ställen än bara i Sverige så uppstår det - som man kan förstå - problem. Olika stater kan ha vitt skilda processregler, rättsregler, och jag har fördjupat mig här i vad gäller vittnesförhör, då det i svensk rätt anses ur bevisvärderingssynpunkt som det bevis med mest tyngd. Problematiken blir den, ur svensk och EU-rättsligt hänseende, att upptagning av bevis inte kan ske på lika villkor som i RB, av visserligen förklarliga skäl, det vill säga det är svårt att göra på lika effektiva sätt som det oftare görs när det görs inhemskt. I och med att Sverige har vittnesplikt kan ett vittne föreläggas med vite för att tvingas inställa sig i rätten. En sådan möjlighet finns inte för att få höra vittnen som befinner sig utomlands och inte vill inställa sig i domstol.
Följdfrågan är huruvida en sådan här koalition är att betrakta som en kränkning av en grundläggande mänsklig rättighet, en parts rätt till rättvis rättegång, enligt artikel 6 i EKMR.

Med uppsatsen har jag för avsikt att med hjälp av grundlig undersökning av svenska rättsregler och EU-rättslig lagstiftning analysera den svenska och europeiska regleringen om bevisupptagning utomlands, vad gäller vittne. I gällande rätt har alla, enligt artikel 6 i EKMR, en rättighet att vid prövning vid domstol få till en rättvis rättegång. Enligt min uppfattning bör det omfatta en parts vilja att få höra sitt bästa bevis, inte enbart en parts rätt att få bemöta och ställa frågor till ett mot honom åberopat vittne.
Jag är av uppfattningen att EU borde utforma en bättre bevisupptagningsreglering i vart fall när det gäller tvistemål då EU har direkt inflytande på europeiska medlemsstaters interagerande och dessa i största allmänhet harmoniseras i så stor utsträckning som möjligt.

Enligt min mening torde det vara, även om det innebär ett större ingripande i staters suveränitet, rimligt att ställa större krav på en bättre utvecklad bevisupptagningsreglering inom EU, särskilt vad gäller vittnen. Eftersom det inom svensk rätt är att betrakta som det bättre bevismedlet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drugge, Caroline LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt
language
Swedish
id
4229036
date added to LUP
2014-02-02 14:05:42
date last changed
2014-02-02 14:05:42
@misc{4229036,
 abstract   = {Today the world does not seem as large as we probably once thought. Many years ago traveling was difficult and quite expensive. Today it’s completely the opposite. All this convenience we experience has some consequences. During our travels and business endeavours with different parts of the world it is not surprising that we encounter problems. Since these problems are unfamiliar to us the problems can become complicated.

The main princple in Swedish law states that evidence should be brought up in court, according to the Swedish ”rättegångsbalken”, Judicial Procedure, Chapter. 35 8 §, and that evidence brought up should follow the principle of the best proof be used. What’s really outstanding in Swedish law is that everyone in this country has a witness duty, and it is absolute.

What’s just been said may seem to you like the most accurate judicial procedure rules but like most lawyers know, there are always exceptions to the rule. I will explore this Judicial procedure more in depth in the following paper.

Today witnesses can find themselves in many different places and in more places than just in Sweden, and often times problems and conflicts can arise. Different states may have very different procedural rules, rules of law, and I have extended myself here in terms of examination of witnesses, since in terms of Swedish law, considered the evidence with the most credibility. The issue is, as seen from Swedish and EU legal terms, the process to hear a witness cannot be on equal conditions in Judicial Procedure, because of obvious reasons. It is difficult to continue the same effective way as it often is done when it is done domestically. The fact that Sweden has an obligation to testify, a witness can be punished if he/she does not appear in court. The same possibility does not exist to hear witnesses who are abroad and do not want to appear in court.
The next question is whether such a coalition is considered a violation of a fundamental human right, the right to a fair trial under Article 6 of the ECHR.

In this essay, I intend to use thorough study of Swedish law and EU law to analyse the Swedish and European regulatory taking of evidence abroad with respect to a witness. Under current law, all in accordance with Article 6 of the ECHR, the right to trial by a court to a fair trial. In my opinion, it should involve a party's interest to hear their best witness not only for the party’s right to face the arguments but also to question the witness invoked against him.
I hold the view that the EU should develop a better regulatory inquiry in each case when it comes to civil cases where the EU has direct influence on European member states interacting. Lastly that laws try to be broadly harmonized to the greatest extent possible.

In my opinion it should be, even if it means a major intervention in the sovereignty of states, reasonable to place demand more from a developed regulatory inquiry in each case in the EU, particularly with regard to witnesses. Since Swedish law is to be regarded as the better evidence agent.},
 author    = {Drugge, Caroline},
 keyword   = {processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När svenska bevisupptagningsregler gällande vittnen kolliderar med utländska processregler – uppfyller en sådan omständighet kravet på rätt till rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR?},
 year     = {2013},
}