Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sharia i Saudiarabien - en överblick och framtidsutsikt

Ström Bäverlind, Nicklas LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
The thesis aims to present Saudi Arabia’s judicial system and the process of modernisation which it is currently undertaking. The paper’s method and material has mainly been based on interviews with lawyers and judges working in the country.
The Saudi legal system is based on the writings from the Qu’ran and the Sunah, and has been the ruling judicial system on the Arabian peninsula since around 1 000 A.D. The legal system has for centuries been isolated from external influence but has during the last couple of decades been complemented in some areas by royal decrees and secular law. The reason for supplementing the nation’s legal system with modern secular law was the socio-economic development after the discovery of Saudi Arabia’s... (More)
The thesis aims to present Saudi Arabia’s judicial system and the process of modernisation which it is currently undertaking. The paper’s method and material has mainly been based on interviews with lawyers and judges working in the country.
The Saudi legal system is based on the writings from the Qu’ran and the Sunah, and has been the ruling judicial system on the Arabian peninsula since around 1 000 A.D. The legal system has for centuries been isolated from external influence but has during the last couple of decades been complemented in some areas by royal decrees and secular law. The reason for supplementing the nation’s legal system with modern secular law was the socio-economic development after the discovery of Saudi Arabia’s massive oil assets which brought forward a new middle class with demands and needs that the old judicial system wasn’t created for. Shari’ah is still the nave of the judicial system and regulates almost completely the criminal law and family law. Any change to this is not deemed likely by law practitioners in the country. The business law and other financial related law have been altered substantially during the last decades trying to make the nation more attractive to international investors and businesses. New reforms and initiatives are swarming the legal system and includes a new court system, a remaking of the education for judges and new laws. The reform of the court system is met with both positive and negative response from lawyers and judges. The pessimists mean that the new development has created a lot of new courts with no legal expertise to back them up. Those who see the new courts as a positive development are certain that the new courts will bring more clarity to the legal system and a “rule of law” instead of “rule of men”. The situation for women in the legal system is dire and they are more often than not, not recognized as independent adults but as members of the man’s family. The discrimination in the system is evident and includes gender, religious and ethnical discrimination. Enforcement of rulings is inadequate and people have taken to private enforcers to enforce their rights. A new enforcement law has been adapted but is yet to be implemented. Initiatives have been taken to codify the Shari’ah but the project is far from being finished and has met considerable resistance from large groups of the society, not least from parts of the strong clergy. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att redogöra för landets juridiska system och hur förändringsprocessen för det ser ut under den närmaste framtiden. Metoden och materialet har utgått till stor del från intervjuer med advokater och domare i landet. Det saudiska rättssystemet är baserat på Koranen och sunnan och har varit det rådande juridiska ramverket på den arabiska halvön sedan omkring år 1 000. Rättssystemet i landet har varit isolerat under århundraden från utländska influenser, men har under de senaste årtiondena kompletterats med sekulär lagstiftning och kungliga förordningar i allt större utsträckning. Anledningen till detta är att rättssystemet som enbart utgick ifrån sharia inte kunde tillmötesgå de krav som den nya medelklass, som föddes av... (More)
Uppsatsen syftar till att redogöra för landets juridiska system och hur förändringsprocessen för det ser ut under den närmaste framtiden. Metoden och materialet har utgått till stor del från intervjuer med advokater och domare i landet. Det saudiska rättssystemet är baserat på Koranen och sunnan och har varit det rådande juridiska ramverket på den arabiska halvön sedan omkring år 1 000. Rättssystemet i landet har varit isolerat under århundraden från utländska influenser, men har under de senaste årtiondena kompletterats med sekulär lagstiftning och kungliga förordningar i allt större utsträckning. Anledningen till detta är att rättssystemet som enbart utgick ifrån sharia inte kunde tillmötesgå de krav som den nya medelklass, som föddes av upptäckterna av oljefyndigheterna, ställde. Sharia är fortfarande grundpelaren för rättssystemet och reglerar nästintill uteslutande landets familje- och straffrätt. Någon ändring av detta anses inte komma att ske inom någon överskådlig framtid. Rättsområden inom den finansiella sektorn har ändrats betydligt de senaste årtionden i en strävan efter att göra nationen mer attraktiv för utländska investerare och företag. Rättssystemet går just nu igenom en större reformation, inkluderat en ny domstolsorganisation, omgjord utbildning av domare samt nya lagar. Omstruktureringen av domstolssystemet har bemötts av relativt stark kritik från vissa delar av juristkåren i landet. De som är negativa till utvecklingen menar att det har skapats ett flertal nya instanser som dock inte har någon juridisk expertis. De som ser det som en positiv utveckling anser att de nya domstolarna kommer medföra att ett större mått av transparens införs i systemet samtidigt som det blir ett större inslag av ”rule of law” istället för ”rule of men”. Kvinnornas situation är prekär och är ofta inte ansedda att vara självständiga individer utan snarare som den manlige vårdnadshavarens egendom. Diskrimineringen genomsyrar systemet och omfattar såväl etnisk, köns- som religiös diskriminering. Verkställigheten av domar och beslut är bristfällig vilket har lett till att allt fler vänder sig till privata indrivningsinstitut för att få ut sin rätt. En ny verkställighetsförordning har antagits men ännu inte trätt i kraft. Initiativ har tagits för att kodifiera landets sharia, men projektet är långt ifrån klart och har stött på kraftigt motstånd från vissa grupper i samhället, framförallt från det inflytelserika prästerskapet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström Bäverlind, Nicklas LU
supervisor
organization
alternative title
Sharia in Saudi Arabia - an overview and outlook
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt, Saudiarabien, komparativ rätt, internationell privaträtt, sharia, rättshistoria
language
Swedish
id
4229496
date added to LUP
2014-02-03 09:01:55
date last changed
2014-02-03 09:01:55
@misc{4229496,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att redogöra för landets juridiska system och hur förändringsprocessen för det ser ut under den närmaste framtiden. Metoden och materialet har utgått till stor del från intervjuer med advokater och domare i landet. Det saudiska rättssystemet är baserat på Koranen och sunnan och har varit det rådande juridiska ramverket på den arabiska halvön sedan omkring år 1 000. Rättssystemet i landet har varit isolerat under århundraden från utländska influenser, men har under de senaste årtiondena kompletterats med sekulär lagstiftning och kungliga förordningar i allt större utsträckning. Anledningen till detta är att rättssystemet som enbart utgick ifrån sharia inte kunde tillmötesgå de krav som den nya medelklass, som föddes av upptäckterna av oljefyndigheterna, ställde. Sharia är fortfarande grundpelaren för rättssystemet och reglerar nästintill uteslutande landets familje- och straffrätt. Någon ändring av detta anses inte komma att ske inom någon överskådlig framtid. Rättsområden inom den finansiella sektorn har ändrats betydligt de senaste årtionden i en strävan efter att göra nationen mer attraktiv för utländska investerare och företag. Rättssystemet går just nu igenom en större reformation, inkluderat en ny domstolsorganisation, omgjord utbildning av domare samt nya lagar. Omstruktureringen av domstolssystemet har bemötts av relativt stark kritik från vissa delar av juristkåren i landet. De som är negativa till utvecklingen menar att det har skapats ett flertal nya instanser som dock inte har någon juridisk expertis. De som ser det som en positiv utveckling anser att de nya domstolarna kommer medföra att ett större mått av transparens införs i systemet samtidigt som det blir ett större inslag av ”rule of law” istället för ”rule of men”. Kvinnornas situation är prekär och är ofta inte ansedda att vara självständiga individer utan snarare som den manlige vårdnadshavarens egendom. Diskrimineringen genomsyrar systemet och omfattar såväl etnisk, köns- som religiös diskriminering. Verkställigheten av domar och beslut är bristfällig vilket har lett till att allt fler vänder sig till privata indrivningsinstitut för att få ut sin rätt. En ny verkställighetsförordning har antagits men ännu inte trätt i kraft. Initiativ har tagits för att kodifiera landets sharia, men projektet är långt ifrån klart och har stött på kraftigt motstånd från vissa grupper i samhället, framförallt från det inflytelserika prästerskapet.},
 author    = {Ström Bäverlind, Nicklas},
 keyword   = {folkrätt,Saudiarabien,komparativ rätt,internationell privaträtt,sharia,rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sharia i Saudiarabien - en överblick och framtidsutsikt},
 year     = {2013},
}