Advanced

Den svenska upphovsrättslagstiftningen vs. vår digitala tidsålder

Warringer, Louise LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract
In my final thesis I aim to investigate where the limit of the copyright
restriction on copying and reproduction for private use goes, when it comes
to posting photos and photography on the Internet and in different social
media forums.
Copyright is an exclusive right, which means that the author possesses an
exclusive right of use to his work. Exclusivity comprises both economic
rights and moral rights. Economic rights include the right to produce copies
of the work and the right to make the work available to the public. In the act
on copyright, the second chapter contain limitations to the economic rights.
One of those restrictions, which play an important role in this thesis, is the
one regarding reproduction of copyrighted... (More)
In my final thesis I aim to investigate where the limit of the copyright
restriction on copying and reproduction for private use goes, when it comes
to posting photos and photography on the Internet and in different social
media forums.
Copyright is an exclusive right, which means that the author possesses an
exclusive right of use to his work. Exclusivity comprises both economic
rights and moral rights. Economic rights include the right to produce copies
of the work and the right to make the work available to the public. In the act
on copyright, the second chapter contain limitations to the economic rights.
One of those restrictions, which play an important role in this thesis, is the
one regarding reproduction of copyrighted work for private use.
Internet and social media play an important and central role in the
information society of today. In recent years the use of social media, for
example blogs, Facebook and Twitter, has grown exponentially and has
become an important platform for social interaction between people
worldwide.
A typical scenario in today’s society is that a person publishes a picture or a
photograph that another person own the rights to, for example, on his or hers
blog without consent. On the Internet and social media, the same rules apply
as in the rest of the society. Is the person who published the picture guilty of
copyright infringement? Can the person who posted the picture assert that
the conduct can be considered to fall within the scope of private use or not?
By examining the legislative text, legislative histories, case law and doctrine
form a copyright law perspective, and through analysis of this material I
have investigated what may be considered valid when it comes to the
restriction of private use on the Internet and in social media.
The conclusion I have reached is that a person who publish another
individuals image or photograph on the Internet or in a social media forum,
can not be considered to have done so in the context of private use. This is a
common and reoccurring behaviour in our digital age, why it within
copyright law is required to find a solution that seek to tackle this problem.
In the paper solutions have been proposed, however it must be regarded as
evident that the field needs to be further investigated and clarified. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att utreda var gränsen för den upphovsrättsliga
inskränkningen om exemplarframställning för privat bruk går, när det
kommer till publicering av bilder och fotografi på Internet och i sociala
medier.
Upphovsrätt är en ensamrätt, vilken innebär att upphovsmannen besitter en
uteslutande förfoganderätt till sitt verk. Ensamrätten består av dels
ekonomiska rättigheter och dels ideella rättigheter. De ekonomiska
rättigheterna innefattar rätten att framställa exemplar av verket och rätten att
göra verket tillgängligt för allmänheten. I upphovsrättslagens andra kapitel
finns inskränkningarna till de ekonomiska rättigheterna samlade. En av
dessa inskränkningar och som det här arbetet avser ta sikte på att... (More)
Denna uppsats syftar till att utreda var gränsen för den upphovsrättsliga
inskränkningen om exemplarframställning för privat bruk går, när det
kommer till publicering av bilder och fotografi på Internet och i sociala
medier.
Upphovsrätt är en ensamrätt, vilken innebär att upphovsmannen besitter en
uteslutande förfoganderätt till sitt verk. Ensamrätten består av dels
ekonomiska rättigheter och dels ideella rättigheter. De ekonomiska
rättigheterna innefattar rätten att framställa exemplar av verket och rätten att
göra verket tillgängligt för allmänheten. I upphovsrättslagens andra kapitel
finns inskränkningarna till de ekonomiska rättigheterna samlade. En av
dessa inskränkningar och som det här arbetet avser ta sikte på att behandla
handlar om exemplarframställning för privat bruk.
Internet och sociala medier har i dagens informationssamhälle en betydande
och central roll. De senaste åren har användandet av sociala medier, i form
av bloggar, Facebook och Twitter, ökat exponentiellt och kommit att bli en
viktig plattform för social interaktion mellan människor världen över.
Ett typiskt scenario i dagens samhälle är att en person publicerar en bild
eller ett fotografi, som en annan person äger rättigheterna till, på exempelvis
sin blogg utan samtycke från upphovsmannen. På Internet och sociala
medier gäller samma lagar och regler som i resten av samhället. Har
personen som publicerat bilden gjort sig skyldig till ett upphovsrättsligt
intrång? Kan personen som publicerat bilden hävda att agerandet kan anses
falla inom ramen för privat bruk eller inte?
Genom att granska lagtext, förarbeten, praxis och doktrin utifrån ett
upphovsrättsligt perspektiv, samt genom analys av detta har jag utrett vad
som får anses gälla när det kommer till inskränkningen om privat bruk på
Internet och i sociala medier.
Slutsatsen är att en person som publicerar en annans bild eller fotografi på
Internet eller i sociala medier, utan tillstånd eller samtycke, inte kan anses
ha gjort det inom ramen för privat bruk. Det är ett agerande som sker ofta
varför det inom upphovsrätten också behövs en lösning med syfte att
hantera den här problematiken. I uppsatsen har förslag på lösningar
presenterats men uppenbart är att området behöver vidare utredning och
klarläggande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Warringer, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish Copyright Law vs. the Digital Age of today
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internet, privat bruk, IT-rätt, sociala medier, Immaterialrätt
language
Swedish
id
4230705
date added to LUP
2014-01-23 08:16:28
date last changed
2014-01-23 08:16:28
@misc{4230705,
 abstract   = {In my final thesis I aim to investigate where the limit of the copyright
restriction on copying and reproduction for private use goes, when it comes
to posting photos and photography on the Internet and in different social
media forums.
Copyright is an exclusive right, which means that the author possesses an
exclusive right of use to his work. Exclusivity comprises both economic
rights and moral rights. Economic rights include the right to produce copies
of the work and the right to make the work available to the public. In the act
on copyright, the second chapter contain limitations to the economic rights.
One of those restrictions, which play an important role in this thesis, is the
one regarding reproduction of copyrighted work for private use.
Internet and social media play an important and central role in the
information society of today. In recent years the use of social media, for
example blogs, Facebook and Twitter, has grown exponentially and has
become an important platform for social interaction between people
worldwide.
A typical scenario in today’s society is that a person publishes a picture or a
photograph that another person own the rights to, for example, on his or hers
blog without consent. On the Internet and social media, the same rules apply
as in the rest of the society. Is the person who published the picture guilty of
copyright infringement? Can the person who posted the picture assert that
the conduct can be considered to fall within the scope of private use or not?
By examining the legislative text, legislative histories, case law and doctrine
form a copyright law perspective, and through analysis of this material I
have investigated what may be considered valid when it comes to the
restriction of private use on the Internet and in social media.
The conclusion I have reached is that a person who publish another
individuals image or photograph on the Internet or in a social media forum,
can not be considered to have done so in the context of private use. This is a
common and reoccurring behaviour in our digital age, why it within
copyright law is required to find a solution that seek to tackle this problem.
In the paper solutions have been proposed, however it must be regarded as
evident that the field needs to be further investigated and clarified.},
 author    = {Warringer, Louise},
 keyword   = {Internet,privat bruk,IT-rätt,sociala medier,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska upphovsrättslagstiftningen vs. vår digitala tidsålder},
 year     = {2013},
}