Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagsöverlåtelser - säljarens garantier och köparens lojalitetsplikt

Afsari, Taymaz LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Summary
Corporate acquisitions are negotiated during several occasions. If an agreement has not been met, the Swedish sale of goods act is applicable between the parties. The act indicates that the buyer has a duty to investigate the targeted company should the buyer invoke errors therein. An assessment of errors is based on the buyer’s reasonable expectations of the targeted company. The buyer cannot successfully invoke errors that should have been discovered during an investigation of the company. Exceptions are made for undetectable errors. Nevertheless, the seller has a duty of disclosure in four cases. Firstly, the seller has a duty of disclosure when the seller has provided incorrect information and this has affected the buyer’s... (More)
Summary
Corporate acquisitions are negotiated during several occasions. If an agreement has not been met, the Swedish sale of goods act is applicable between the parties. The act indicates that the buyer has a duty to investigate the targeted company should the buyer invoke errors therein. An assessment of errors is based on the buyer’s reasonable expectations of the targeted company. The buyer cannot successfully invoke errors that should have been discovered during an investigation of the company. Exceptions are made for undetectable errors. Nevertheless, the seller has a duty of disclosure in four cases. Firstly, the seller has a duty of disclosure when the seller has provided incorrect information and this has affected the buyer’s decision to conclude the contract. Secondly when the contract contains general reservations or condition clauses. Thirdly when the contract contains seller’s warranties. Lastly when the buyer has legitimate but intrinsically false expectations about the targeted company.

Performing a due diligence is a formal procedure to fulfill the duty of investigation and to acquire valuable information about the targeted company. In addition to this, the seller may provide warranties in order to describe and identify the targeted company. The consequence of the duty to investigate is that the buyer cannot invoke errors that should have been found during that investigation. The consequence of warranties is that the seller has a strict liability for them. The liability for general warranties should be slightly less strict in comparison to precise ones. Nevertheless, the buyer’s duty to investigate the accuracy of warranties is triggered if the seller urges the buyer to investigate a general warranty. On the other hand, the duty to investigate the accuracy of warranties is not triggered in relation to the seller’s precise warranties, even if the seller urges the buyer to perform an investigation. Regardless of the type of warranty, the buyer is not able to successfully invoke errors if the buyer has realized that the targeted company deviates from the warranties.

When inconsistencies in the seller’s general warranties have been identified, the buyer is obliged to notify the seller according to the duty of loyalty. This may also be true of precise warranties. Practicing lawyers occasionally discover deviations from the seller’s warranties. The seller is notified of these deviations only if such an action is consistent with the principle of good practice. If not in consistent with good practice lawyers won’t notify the seller. The practical implications of good practice include that all measures taken by lawyers must be in accordance with their own client’s interests. The decision to notify the seller also depends on the possibility of price reduction, fulfilling various clauses in the purchaser agreement and ultimately the prospect of success in case of a dispute. Thus, the duty to remain loyal to your counterpart in the market for mergers and acquisitions is of very limited importance to practicing lawyers. Hence, established law in theory and established law in practice are not in congruence. (Less)
Abstract
Sammanfattning
Överlåtelser av företag är betydelsefulla affärshändelser med förhandlingar i flera omgångar. När inget annat är avtalat tillämpas köplagen som föreskriver en plikt för köparen att undersöka målbolaget, annars riskeras rätten att kunna åberopa fel gå förlorad. Felbedömningen tar utgångspunkt i köparens befogade förväntningar på målbolaget och som fel får inte åberopas vad som borde ha upptäckts vid en undersökning av målbolaget. Sådant som borde ha upptäckts kan köparen inte ha befogade förväntningar på, men härifrån görs undantag för de dolda felen. I kontrast till köparens undersökningsplikt har säljaren en upplysningsplikt. Det handlar om de fall när säljaren har lämnat oriktiga uppgifter till köparen och detta har... (More)
Sammanfattning
Överlåtelser av företag är betydelsefulla affärshändelser med förhandlingar i flera omgångar. När inget annat är avtalat tillämpas köplagen som föreskriver en plikt för köparen att undersöka målbolaget, annars riskeras rätten att kunna åberopa fel gå förlorad. Felbedömningen tar utgångspunkt i köparens befogade förväntningar på målbolaget och som fel får inte åberopas vad som borde ha upptäckts vid en undersökning av målbolaget. Sådant som borde ha upptäckts kan köparen inte ha befogade förväntningar på, men härifrån görs undantag för de dolda felen. I kontrast till köparens undersökningsplikt har säljaren en upplysningsplikt. Det handlar om de fall när säljaren har lämnat oriktiga uppgifter till köparen och detta har inverkat på köparens beslut att ingå avtalet, när avtalet innehåller allmänna förbehåll, befintligt skick-klausul, garantier eller när köparen har befogade men i sak oriktiga förväntningar om målbolagets egenskaper.

Ett formaliserat förfarande för att uppfylla undersökningsplikten och samtidigt få information om målbolagets standard och egenskaper är att utföra en due diligence-undersökning. Härutöver kan säljaren, i syfte att beskriva och identifiera målbolaget, ställa garantier. Konsekvenserna av köparens undersökning av målbolaget och säljarens garantier är att köparen som fel inte får åberopa vad som borde ha upptäckts vid due diligence-undersökningen och att säljaren bär ett strikt ansvar för sina garantier. För generella garantier bör säljaransvaret vara aningen mindre strikt i förhållande till precisa garantier. Har säljaren uppmanat köparen att undersöka generella garantiers riktighet, utlöses undersökningsplikten. Motsatsvis bör gälla att köparen inte har en undersökningsplikt avseende säljarens precisa garantier, även om säljaren har uppmanat till en undersökning av garantiernas riktighet. Oavsett vilken typ av garanti det rör sig om, bör köparen inte med framgång kunna åberopa avvikelser om denne insåg att målbolaget avvek från garantierna.

Har köparen upptäckt avvikelser i förhållande till säljarens generella garantier följer av lojalitetsplikten att säljaren måste underrättas därom. Detsamma kan eventuellt tänkas gälla när det handlar om precisa garantier. I praktiken förekommer att M&A-advokater upptäcker avvikelser i förhållande till garantierna och i samband därmed underrättas motparten om det är förenligt med god advokatsed. När förfarandet inte är förenligt med god advokatsed, avstår M&A-advokater från att underrätta säljaren. Den praktiska innebörden av god advokatsed är bland annat att advokater måste vidta de åtgärder som är i den egna klientens intressen. Beslutet att underrätta säljaren är också avhängigt möjligheterna till att kunna pruta på priset, uppfylla tröskelvärden och väsentlighetsrekvisit och i slutändan möjligheterna att vinna framgång med en eventuell tvist. Detta innebär att lojalitetsplikten på marknaden för M&A har en mycket begränsad effekt och att det därvid inte finns en kongruens mellan gällande rätt i teorin och gällande rätt i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Afsari, Taymaz LU
supervisor
organization
alternative title
Corporate acquisitions - seller's warranties and buyer's duty to remain loyal
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
4230772
date added to LUP
2014-01-31 08:48:00
date last changed
2014-01-31 08:48:00
@misc{4230772,
 abstract   = {Sammanfattning
Överlåtelser av företag är betydelsefulla affärshändelser med förhandlingar i flera omgångar. När inget annat är avtalat tillämpas köplagen som föreskriver en plikt för köparen att undersöka målbolaget, annars riskeras rätten att kunna åberopa fel gå förlorad. Felbedömningen tar utgångspunkt i köparens befogade förväntningar på målbolaget och som fel får inte åberopas vad som borde ha upptäckts vid en undersökning av målbolaget. Sådant som borde ha upptäckts kan köparen inte ha befogade förväntningar på, men härifrån görs undantag för de dolda felen. I kontrast till köparens undersökningsplikt har säljaren en upplysningsplikt. Det handlar om de fall när säljaren har lämnat oriktiga uppgifter till köparen och detta har inverkat på köparens beslut att ingå avtalet, när avtalet innehåller allmänna förbehåll, befintligt skick-klausul, garantier eller när köparen har befogade men i sak oriktiga förväntningar om målbolagets egenskaper.

Ett formaliserat förfarande för att uppfylla undersökningsplikten och samtidigt få information om målbolagets standard och egenskaper är att utföra en due diligence-undersökning. Härutöver kan säljaren, i syfte att beskriva och identifiera målbolaget, ställa garantier. Konsekvenserna av köparens undersökning av målbolaget och säljarens garantier är att köparen som fel inte får åberopa vad som borde ha upptäckts vid due diligence-undersökningen och att säljaren bär ett strikt ansvar för sina garantier. För generella garantier bör säljaransvaret vara aningen mindre strikt i förhållande till precisa garantier. Har säljaren uppmanat köparen att undersöka generella garantiers riktighet, utlöses undersökningsplikten. Motsatsvis bör gälla att köparen inte har en undersökningsplikt avseende säljarens precisa garantier, även om säljaren har uppmanat till en undersökning av garantiernas riktighet. Oavsett vilken typ av garanti det rör sig om, bör köparen inte med framgång kunna åberopa avvikelser om denne insåg att målbolaget avvek från garantierna. 

Har köparen upptäckt avvikelser i förhållande till säljarens generella garantier följer av lojalitetsplikten att säljaren måste underrättas därom. Detsamma kan eventuellt tänkas gälla när det handlar om precisa garantier. I praktiken förekommer att M&A-advokater upptäcker avvikelser i förhållande till garantierna och i samband därmed underrättas motparten om det är förenligt med god advokatsed. När förfarandet inte är förenligt med god advokatsed, avstår M&A-advokater från att underrätta säljaren. Den praktiska innebörden av god advokatsed är bland annat att advokater måste vidta de åtgärder som är i den egna klientens intressen. Beslutet att underrätta säljaren är också avhängigt möjligheterna till att kunna pruta på priset, uppfylla tröskelvärden och väsentlighetsrekvisit och i slutändan möjligheterna att vinna framgång med en eventuell tvist. Detta innebär att lojalitetsplikten på marknaden för M&A har en mycket begränsad effekt och att det därvid inte finns en kongruens mellan gällande rätt i teorin och gällande rätt i praktiken.},
 author    = {Afsari, Taymaz},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsöverlåtelser - säljarens garantier och köparens lojalitetsplikt},
 year     = {2013},
}