Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A Diligent Businessman's Guide to Defence of State Aid Recovery - Why it will not succeed and why not to worry

Korske, Tove LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Återkrav av felaktigt utbetalt statsstöd är en grundbult i statstödssystemet. Statsstöd som är oförenligt med den inre marknaden, artikel 107 FEUF, och som strider mot genomförandeförbudet i artikel 108(3, ska återkrävas i sin helhet. Stöd som enbart strider mot genomförandeförbudet medför krav på att mottagaren ska betala ränta.

Kravet på återbetalning får dock inte strida mot en unionsprincip, den tioåriga preskriptionstiden får inte ha löpt ut och det får heller inte vara omöjligt att verkställa. Det är inte vanligt förekommande att återbetalningskrav bestrids framgångsrikt dels för att systemet är konstruerat för att förebygga att krav uppstår, dels för att undantagen tolkas restriktivt. Kontrollsystemets generella syfte är att... (More)
Återkrav av felaktigt utbetalt statsstöd är en grundbult i statstödssystemet. Statsstöd som är oförenligt med den inre marknaden, artikel 107 FEUF, och som strider mot genomförandeförbudet i artikel 108(3, ska återkrävas i sin helhet. Stöd som enbart strider mot genomförandeförbudet medför krav på att mottagaren ska betala ränta.

Kravet på återbetalning får dock inte strida mot en unionsprincip, den tioåriga preskriptionstiden får inte ha löpt ut och det får heller inte vara omöjligt att verkställa. Det är inte vanligt förekommande att återbetalningskrav bestrids framgångsrikt dels för att systemet är konstruerat för att förebygga att krav uppstår, dels för att undantagen tolkas restriktivt. Kontrollsystemets generella syfte är att skydda den inre marknaden. Det specifika syftet med återbetalning är dock inte helt klarlagt. Föreliggande uppsats identifierar tre syften med återbetalningen: att upphäva den ekonomiska fördelen, att upphäva stödets konkurrensbegränsande verkan och att förebygga felaktiga utbetalningar.

Statsstödssystemet tillmäter inte så stor vikt vid mottagarens intressen. Mottagaren har inte heller starka processuella rättigheter. Den här uppsatsen syftar till att undersöka om det är möjligt att, inom ramen för statsstödsystemet, bibehålla skyddet för den inre marknaden men samtidigt förbättra stödmottagarens ställning; främst möjlighet till ett framgångsrikt försvar. En viss försiktighet bör alltid iakttas men den här uppsatsen ger stöd för att det är möjligt att genomföra vissa begränsade justeringar.

Genom att betona vikten av att upphäva den konkurrensbegränsande effekten och vikten av att förebygga framtida felaktigheter, snarare än att upphäva den rent monetära effekten, blir det möjligt att ändra tolkningen av principen om proportionalitet, rättssäkerhet och berättigade förväntningar.

Systemet skulle i högre grad kunna förebygga utbetalningar av felaktigt stöd om tolkningen av principen om rättssäkerhet justeras. Ytterligare förbättringar skulle uppnås om stödmottagaren fick en förstärkt processuell ställning och om medlemslandet, och inte stödmottagaren, i ökad grad får ta konsekvenserna av felaktiga utbetalningar. En stödmottagare gynnas av att den inre marknaden, i vissa situationer, bättre skyddas av att medlemsstaterna är socialt och ekonomisk stabila än om återkravet verkställs omedelbart.

För att förebygga att staterna missbrukar systemet är statsstödskontrollen centraliserad. Den i viss mån pågående decentraliseringen av systemet tyder på att systemet är solitt. Stabiliteten gör att undantagen om absolut omöjlig verkställighet, att återbetalningen strider mot rättssäkerhetsprincipen eller principen om berättigade förväntningar kan tolkas till förmån för mottagaren, utan att den inre marknadens stabilitet hotas. Slutsatsen stöds av analogitolkning av praxis från strukturfondsområdet. (Less)
Abstract
Recovery of state aid is a pillar of the state aid control system. Aid in breach of Article 107 and 108(3) TFEU, incompatible aid, is retrieved in full, whereas aid which is only in breach of the standstill obligation, Article 108(3), is the subject to payment of interest. The Union acknowledges three exemptions to the recovery obligation: a recovery is in breach of Union principles, the aid was paid out over ten years ago and lastly, when a recovery is absolutely impossible. Recovery decisions are not common since the state aid control system systematically aims to solve the situations earlier in the process. Successful defence of recovery cases are a rarity, they represent a narrowly interpreted derogation from a small pool of cases.

... (More)
Recovery of state aid is a pillar of the state aid control system. Aid in breach of Article 107 and 108(3) TFEU, incompatible aid, is retrieved in full, whereas aid which is only in breach of the standstill obligation, Article 108(3), is the subject to payment of interest. The Union acknowledges three exemptions to the recovery obligation: a recovery is in breach of Union principles, the aid was paid out over ten years ago and lastly, when a recovery is absolutely impossible. Recovery decisions are not common since the state aid control system systematically aims to solve the situations earlier in the process. Successful defence of recovery cases are a rarity, they represent a narrowly interpreted derogation from a small pool of cases.

The general purpose of the state aid control system is to protect the functioning of the Internal market. The specific aim of recovery is not as clear. Arguably, the specific measure of recovery serves three purposes: to remedy the anti-competitive effect, to retrieve the monetary benefit and to deter.

In a defence of recovery of state aid process, the only parties are the Member State and the Commission. The interest of the beneficiary is not a priority. This thesis analyses whether, while protecting the functioning of the Internal market and while remaining within the limits of the general state aid control system, the measure of state aid recovery can be adjusted to the benefit of the beneficiary. While the case law is to be approached with a certain caution, adjustments are achievable, albeit the scope of change is limited.

Through readjusting the focus of the recovery, from the retrieval of the pure monetary benefit, to remedy the anti-competitive effect and deterrence, the system can provide the beneficiary with a more favourable interpretation of the principles of proportionality, legal certainty and legitimate expectations.

Greater deterrence is achieved by adjusting the interpretation of the principle of legal certainty, by improving the procedural standing of the beneficiary and by letting the Member States face the consequences of their actions. Further, the social and financial stability of the Member States may, in certain cases, be more important to the protection of the Internal market than an immediate recovery, which is an advantage to the beneficiary.

To prevent abuse of the aid mechanism, state aid is under strict supranational control. The ongoing decentralisation of the control system is thus an indication that the system is efficient and stable. This development, in conjunction with analogies from EU funds law, indicates that the Internal market is sufficiently stable to allow for increasingly relaxed interpretations of the exemptions ´absolutely impossible´, legal certainty and legitimate expectations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Korske, Tove LU
supervisor
organization
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law
language
English
id
4230789
date added to LUP
2014-10-14 13:56:11
date last changed
2014-10-14 13:56:11
@misc{4230789,
 abstract   = {Recovery of state aid is a pillar of the state aid control system. Aid in breach of Article 107 and 108(3) TFEU, incompatible aid, is retrieved in full, whereas aid which is only in breach of the standstill obligation, Article 108(3), is the subject to payment of interest. The Union acknowledges three exemptions to the recovery obligation: a recovery is in breach of Union principles, the aid was paid out over ten years ago and lastly, when a recovery is absolutely impossible. Recovery decisions are not common since the state aid control system systematically aims to solve the situations earlier in the process. Successful defence of recovery cases are a rarity, they represent a narrowly interpreted derogation from a small pool of cases. 

The general purpose of the state aid control system is to protect the functioning of the Internal market. The specific aim of recovery is not as clear. Arguably, the specific measure of recovery serves three purposes: to remedy the anti-competitive effect, to retrieve the monetary benefit and to deter. 

In a defence of recovery of state aid process, the only parties are the Member State and the Commission. The interest of the beneficiary is not a priority. This thesis analyses whether, while protecting the functioning of the Internal market and while remaining within the limits of the general state aid control system, the measure of state aid recovery can be adjusted to the benefit of the beneficiary. While the case law is to be approached with a certain caution, adjustments are achievable, albeit the scope of change is limited. 

Through readjusting the focus of the recovery, from the retrieval of the pure monetary benefit, to remedy the anti-competitive effect and deterrence, the system can provide the beneficiary with a more favourable interpretation of the principles of proportionality, legal certainty and legitimate expectations. 

Greater deterrence is achieved by adjusting the interpretation of the principle of legal certainty, by improving the procedural standing of the beneficiary and by letting the Member States face the consequences of their actions. Further, the social and financial stability of the Member States may, in certain cases, be more important to the protection of the Internal market than an immediate recovery, which is an advantage to the beneficiary. 

To prevent abuse of the aid mechanism, state aid is under strict supranational control. The ongoing decentralisation of the control system is thus an indication that the system is efficient and stable. This development, in conjunction with analogies from EU funds law, indicates that the Internal market is sufficiently stable to allow for increasingly relaxed interpretations of the exemptions ´absolutely impossible´, legal certainty and legitimate expectations.},
 author    = {Korske, Tove},
 keyword   = {EU law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A Diligent Businessman's Guide to Defence of State Aid Recovery - Why it will not succeed and why not to worry},
 year     = {2013},
}