Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den late, den lösaktige och staten En studie av manliga och kvinnliga lösdrivare i Malmö under perioden år 1903 till år 1913

Dahl, Johanna LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Enligt 1885 års lösdriverilag kunde både män och kvinnor gripas för lösdriveri och sedan dömas till tvångsarbete. I detta arbete kommer kontrollen av lösdrivare under perioden år 1903 till år 1913 att undersökas. En del av arbetet belyser om det förelåg några likheter eller skillnader beroende på lösdrivarnas kön samt om detta förelåg vilka var orsakerna till detta.

Arbetslagstiftningen, fattigvårdslagstiftningen samt lösdriverilagstiftningen har ett nära samband som belyses för att visa på hur situationen såg ut för lösdrivare i början av 1900-talet. Arbetslagstiftningen och fattigvårdslagstiftningen redovisas var för sig historiskt för att lämpligast tydliggöra lagstiftningarnas nära samband med lösdriveri samt hur de påverkar... (More)
Enligt 1885 års lösdriverilag kunde både män och kvinnor gripas för lösdriveri och sedan dömas till tvångsarbete. I detta arbete kommer kontrollen av lösdrivare under perioden år 1903 till år 1913 att undersökas. En del av arbetet belyser om det förelåg några likheter eller skillnader beroende på lösdrivarnas kön samt om detta förelåg vilka var orsakerna till detta.

Arbetslagstiftningen, fattigvårdslagstiftningen samt lösdriverilagstiftningen har ett nära samband som belyses för att visa på hur situationen såg ut för lösdrivare i början av 1900-talet. Arbetslagstiftningen och fattigvårdslagstiftningen redovisas var för sig historiskt för att lämpligast tydliggöra lagstiftningarnas nära samband med lösdriveri samt hur de påverkar situationen för lösdrivaren i början av 1900-talet.

I huvudsak behandlar arbetet lösdrivare och därför belyses också den reglering som tillämpades mot dessa under perioden år 1903 till år 1913.
Som underlag för arbetet föreligger en empirisk undersökning som författaren gjort utifrån de manliga och kvinnliga lösdrivare som anhölls och dömdes till tvångsarbete för lösdriveri i Malmö från år 1903 till år 1913. Undersökning visar på hur kontrollen mot lösdrivare yttrade sig i praktiken. (Less)
Abstract (Swedish)
According to lag SFS (1885:27) om lösdrifvares behandling could both men and women be arrested and then sentenced to forced labor for vagrancy. In this essay the control of the vagrants during the time period 1903 to 1913 will be examined. Part of the essay examines if there were any similarities or differences depending on the sex of the vagrant, and if this was the case, what was the reason behind it.

Labor legislation, poor relief legislation and the legislation concerning vagrants were all closely linked which will be presented to show the situation for vagrants in the early 20th century. Legislation concerning labor and poor relief will be presented separately historically to clarify each legislations close bond to vagrancy and how... (More)
According to lag SFS (1885:27) om lösdrifvares behandling could both men and women be arrested and then sentenced to forced labor for vagrancy. In this essay the control of the vagrants during the time period 1903 to 1913 will be examined. Part of the essay examines if there were any similarities or differences depending on the sex of the vagrant, and if this was the case, what was the reason behind it.

Labor legislation, poor relief legislation and the legislation concerning vagrants were all closely linked which will be presented to show the situation for vagrants in the early 20th century. Legislation concerning labor and poor relief will be presented separately historically to clarify each legislations close bond to vagrancy and how they affect the vagrants’ situation in the early 20th century.

Since the essay mainly focuses on vagrants the legislation directly applied against them during the time period 1903 to 1913 will be presented.
The essay is also based on an empirical study made by the author of the essay. The study consist of the male and female vagrant who was arrested and sentenced to forced labor for vagrancy in Malmö from the time period 1903 to 1913. The study shows how the control against vagrants was performed practically. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
The lazy, the promiscuous and the State A study of male and female vagrants in Malmö during the period 1903 to 1913
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
rättshistoria, lösdrivare
language
Swedish
id
4230946
date added to LUP
2014-01-27 14:43:17
date last changed
2014-01-27 14:43:17
@misc{4230946,
 abstract   = {According to lag SFS (1885:27) om lösdrifvares behandling could both men and women be arrested and then sentenced to forced labor for vagrancy. In this essay the control of the vagrants during the time period 1903 to 1913 will be examined. Part of the essay examines if there were any similarities or differences depending on the sex of the vagrant, and if this was the case, what was the reason behind it.

Labor legislation, poor relief legislation and the legislation concerning vagrants were all closely linked which will be presented to show the situation for vagrants in the early 20th century. Legislation concerning labor and poor relief will be presented separately historically to clarify each legislations close bond to vagrancy and how they affect the vagrants’ situation in the early 20th century. 

Since the essay mainly focuses on vagrants the legislation directly applied against them during the time period 1903 to 1913 will be presented. 
The essay is also based on an empirical study made by the author of the essay. The study consist of the male and female vagrant who was arrested and sentenced to forced labor for vagrancy in Malmö from the time period 1903 to 1913. The study shows how the control against vagrants was performed practically.},
 author    = {Dahl, Johanna},
 keyword   = {rättshistoria,lösdrivare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den late, den lösaktige och staten En studie av manliga och kvinnliga lösdrivare i Malmö under perioden år 1903 till år 1913},
 year     = {2013},
}