Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ne Bis in Idem in EU Law - Later Developments in the Case Law of the ECJ

Björk, Johannes LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
I EU-rätten finns många versioner av ne bis in idem. De återfinns inte minst
i huvudkällorna till mänskliga rättigheter i unionen: EU:s allmänna
principer, stadgan om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen,
men också i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och många
andra regelverk. Denna uppsats berör frågan huruvida det ändå finns en
enda, sammanhållen ”kärn”-förståelse av ne bis in idem som styr dess
utveckling i alla EU-rättens fält.
Denna idé har förts fram under de senaste åren mot bakgrund av den
accelererande utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
och av mänskliga rättigheter till centrala komponenter i EU:s överstatliga
rättsordning. Ne bis in idem är en centralt till för skyddet... (More)
I EU-rätten finns många versioner av ne bis in idem. De återfinns inte minst
i huvudkällorna till mänskliga rättigheter i unionen: EU:s allmänna
principer, stadgan om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen,
men också i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och många
andra regelverk. Denna uppsats berör frågan huruvida det ändå finns en
enda, sammanhållen ”kärn”-förståelse av ne bis in idem som styr dess
utveckling i alla EU-rättens fält.
Denna idé har förts fram under de senaste åren mot bakgrund av den
accelererande utvecklingen av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
och av mänskliga rättigheter till centrala komponenter i EU:s överstatliga
rättsordning. Ne bis in idem är en centralt till för skyddet av individens
rättigheter och är därför essentiell för EU:s ambition att erbjuda fullt skydd
av mänskliga rättigheter. Dessutom fyller ne bis in idem en viktig roll i den
moderna nationalstaten för att försäkra respekt för res judicata och i
förlängningen för att upprätthålla nomokratin. Härvid utgör den även en
central roll i den nationella suveräniteten. Båda dessa senare omständigheter
gör transplantationen av nationella versioner av ne bis in idem till det
överstatliga planet problematisk.
Uppsatsen kommer att fokusera på utvecklingen av ne bis in idem i
rättspraxis från EU-domstolen sedan den första januari 2009. Detta centrala
material kommer att tolkas utifrån tidigare praxis från EU- domstolen och
Europadomstolen samt utifrån den akademiska diskursen kring ämnet.
Diskussionen kommer att koncentreras kring de faktorer som tas upp i det
centrala materialet, men kommer också att försöka diskutera ne bis in idem
som koncept och dess bredare roll i den speciella situation som utgörs av
utvecklingen av en överstatlig rättsordning. (Less)
Abstract
There are many versions of ne bis in idem in EU law. They can be found not
least in the main sources of human rights of the EU legal order: the general
principles of EU law, the Charter of Fundamental Rights, the European
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
but also in the Convention Implementing the Schengen Agreement and
many other bodies of law. This essay addresses the notion that there is
nevertheless a single, ”core” understanding of ne bis in idem that governs
the development of that norm in all areas of EU law.
This idea has been put forth in recent years against a background of the
accelerating development of the ”area of freedom, security and justice” and
of human rights into central... (More)
There are many versions of ne bis in idem in EU law. They can be found not
least in the main sources of human rights of the EU legal order: the general
principles of EU law, the Charter of Fundamental Rights, the European
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
but also in the Convention Implementing the Schengen Agreement and
many other bodies of law. This essay addresses the notion that there is
nevertheless a single, ”core” understanding of ne bis in idem that governs
the development of that norm in all areas of EU law.
This idea has been put forth in recent years against a background of the
accelerating development of the ”area of freedom, security and justice” and
of human rights into central components of the supranational legal system of
the EU. Ne bis in idem is central to the protection of the rights of the
individual and as such essential to the bid of the EU to provide full
protection for human rights. In addition, it is central to the structure of the
modern nation-state in preserving the respect for res judicata and assuring
the rule of law. In this relation, it also forms an important part of state
sovereignty. These later circumstances both make the transplantation of
national versions of ne bis in idem to the supranational level problematic.
At the centre of this essay is the development of ne bis in idem in the
caselaw of the ECJ after the first of January 2009. That caselaw will be
interpreted in the light of earlier jurisprudence from the ECJ and the ECtHR
and the academic discourse on the subject. Focus has been laid on the issues
addressed in the central empirical material, but an effort has been made also
to discuss ne bis in idem as a concept and its importance to the extraordinary
situation that the development of a supranational legal order provides. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björk, Johannes LU
supervisor
organization
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, criminal law, jurisprudence, criminal procedure
language
English
id
4239032
date added to LUP
2014-01-22 06:29:33
date last changed
2014-01-22 06:29:33
@misc{4239032,
 abstract   = {There are many versions of ne bis in idem in EU law. They can be found not
least in the main sources of human rights of the EU legal order: the general
principles of EU law, the Charter of Fundamental Rights, the European
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
but also in the Convention Implementing the Schengen Agreement and
many other bodies of law. This essay addresses the notion that there is
nevertheless a single, ”core” understanding of ne bis in idem that governs
the development of that norm in all areas of EU law.
This idea has been put forth in recent years against a background of the
accelerating development of the ”area of freedom, security and justice” and
of human rights into central components of the supranational legal system of
the EU. Ne bis in idem is central to the protection of the rights of the
individual and as such essential to the bid of the EU to provide full
protection for human rights. In addition, it is central to the structure of the
modern nation-state in preserving the respect for res judicata and assuring
the rule of law. In this relation, it also forms an important part of state
sovereignty. These later circumstances both make the transplantation of
national versions of ne bis in idem to the supranational level problematic.
At the centre of this essay is the development of ne bis in idem in the
caselaw of the ECJ after the first of January 2009. That caselaw will be
interpreted in the light of earlier jurisprudence from the ECJ and the ECtHR
and the academic discourse on the subject. Focus has been laid on the issues
addressed in the central empirical material, but an effort has been made also
to discuss ne bis in idem as a concept and its importance to the extraordinary
situation that the development of a supranational legal order provides.},
 author    = {Björk, Johannes},
 keyword   = {EU law,criminal law,jurisprudence,criminal procedure},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ne Bis in Idem in EU Law - Later Developments in the Case Law of the ECJ},
 year     = {2013},
}