Advanced

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar

Berisha, Enkeleta LU and Crafoord, Madeleine LU (2014) SBUM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Det krävs mycket av en sjuksköterska att arbeta utifrån familjecentrerad vård. Hög professionell kompetens och förmåga att engagera sig emotionellt är viktigt för att kunna utföra omvårdnadsarbetet. Samspelet med föräldrar är den största utmaningen i sjuksöterskans arbete. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom barnsjukvården upplever den familjecentrerade vården med familjer vars barn diagnostiserats med hjärtmissbildning. Öppna intervjuer med stöd av intervjuområden användes vid genomförandet av tio intervjuer med sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning. Kvalitativ innehållsanalys gav fyra kategorier och åtta subkategorier: Bekräftar föräldrarollen med tre subkategorier; Stödjer föräldrars egen tilltro... (More)
Det krävs mycket av en sjuksköterska att arbeta utifrån familjecentrerad vård. Hög professionell kompetens och förmåga att engagera sig emotionellt är viktigt för att kunna utföra omvårdnadsarbetet. Samspelet med föräldrar är den största utmaningen i sjuksöterskans arbete. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom barnsjukvården upplever den familjecentrerade vården med familjer vars barn diagnostiserats med hjärtmissbildning. Öppna intervjuer med stöd av intervjuområden användes vid genomförandet av tio intervjuer med sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning. Kvalitativ innehållsanalys gav fyra kategorier och åtta subkategorier: Bekräftar föräldrarollen med tre subkategorier; Stödjer föräldrars egen tilltro till att vårda sitt sjuka barn med två subkategorier; Bevakar tonåringens integritet och självbestämmande med två subkategorier och den sista kategorin; Strävar efter jämlikhet och respekt i vården för utländska familjer med en subkategori. Sjuksköterskorna såg föräldrarnas delaktighet som en viktig del i omvårdnadsarbetet, och utan dem skulle inte vården fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berisha, Enkeleta LU and Crafoord, Madeleine LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie
course
SBUM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Semstrukturerade intervjuer, sjuksköterskor, familjecentrerad vård, föräldrar, hjärtmissbildning
language
Swedish
id
4249044
date added to LUP
2014-01-17 08:16:49
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4249044,
 abstract   = {Det krävs mycket av en sjuksköterska att arbeta utifrån familjecentrerad vård. Hög professionell kompetens och förmåga att engagera sig emotionellt är viktigt för att kunna utföra omvårdnadsarbetet. Samspelet med föräldrar är den största utmaningen i sjuksöterskans arbete. Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom barnsjukvården upplever den familjecentrerade vården med familjer vars barn diagnostiserats med hjärtmissbildning. Öppna intervjuer med stöd av intervjuområden användes vid genomförandet av tio intervjuer med sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning. Kvalitativ innehållsanalys gav fyra kategorier och åtta subkategorier: Bekräftar föräldrarollen med tre subkategorier; Stödjer föräldrars egen tilltro till att vårda sitt sjuka barn med två subkategorier; Bevakar tonåringens integritet och självbestämmande med två subkategorier och den sista kategorin; Strävar efter jämlikhet och respekt i vården för utländska familjer med en subkategori. Sjuksköterskorna såg föräldrarnas delaktighet som en viktig del i omvårdnadsarbetet, och utan dem skulle inte vården fungera.},
 author    = {Berisha, Enkeleta and Crafoord, Madeleine},
 keyword   = {Semstrukturerade intervjuer,sjuksköterskor,familjecentrerad vård,föräldrar,hjärtmissbildning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar},
 year     = {2014},
}