Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientnöjdhet med information - En enkätstudie om information, ålder och sjukdomsrelaterade sökningar på internet

Djurfeldt, Denize LU and Sundblad, Johan LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
God information har samband med hög patientnöjdhet. Yngre patienter samt patienter som sökt på internet har visat sig vara mindre nöjda med vården på en akutmottagning. Tidigare studier visar att det finns brister i informationen till patienterna på akutmottagningar. Syftet var att undersöka om patienternas nöjdhet med information från sjuksköterskan hade ett samband med patienternas ålder och deras eventuella internetsökningar om sina symtom före besöket. Metoden var icke-experimentell och deskriptiv. En enkät delades ut på en akutmottagning i tio veckor sommaren 2013. Studien omfattade 143 respondenter. Vad gäller samband mellan patientnöjdhet med information och ålder sågs mindre observerbara skillnader och inga signifikanta samband... (More)
God information har samband med hög patientnöjdhet. Yngre patienter samt patienter som sökt på internet har visat sig vara mindre nöjda med vården på en akutmottagning. Tidigare studier visar att det finns brister i informationen till patienterna på akutmottagningar. Syftet var att undersöka om patienternas nöjdhet med information från sjuksköterskan hade ett samband med patienternas ålder och deras eventuella internetsökningar om sina symtom före besöket. Metoden var icke-experimentell och deskriptiv. En enkät delades ut på en akutmottagning i tio veckor sommaren 2013. Studien omfattade 143 respondenter. Vad gäller samband mellan patientnöjdhet med information och ålder sågs mindre observerbara skillnader och inga signifikanta samband hittades. Vad gäller samband mellan patientnöjdhet med information och internetsökningar observerades en skillnad men den var inte signifikant. Vidare forskning behövs för att klargöra huruvida samband föreligger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Djurfeldt, Denize LU and Sundblad, Johan LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Akutmottagning, Sjuksköterska, Patientnöjdhet, Information, Ålder, Internetsökningar
language
English
id
4250023
date added to LUP
2014-01-20 08:37:28
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4250023,
 abstract   = {{God information har samband med hög patientnöjdhet. Yngre patienter samt patienter som sökt på internet har visat sig vara mindre nöjda med vården på en akutmottagning. Tidigare studier visar att det finns brister i informationen till patienterna på akutmottagningar. Syftet var att undersöka om patienternas nöjdhet med information från sjuksköterskan hade ett samband med patienternas ålder och deras eventuella internetsökningar om sina symtom före besöket. Metoden var icke-experimentell och deskriptiv. En enkät delades ut på en akutmottagning i tio veckor sommaren 2013. Studien omfattade 143 respondenter. Vad gäller samband mellan patientnöjdhet med information och ålder sågs mindre observerbara skillnader och inga signifikanta samband hittades. Vad gäller samband mellan patientnöjdhet med information och internetsökningar observerades en skillnad men den var inte signifikant. Vidare forskning behövs för att klargöra huruvida samband föreligger.}},
 author    = {{Djurfeldt, Denize and Sundblad, Johan}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Patientnöjdhet med information - En enkätstudie om information, ålder och sjukdomsrelaterade sökningar på internet}},
 year     = {{2013}},
}