Advanced

Upplevelser av bemötande i somatisk vård bland personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom - en kvalitativ intervjustudie

Oskarsson, Ulrika LU and Räthel, Kristina LU (2014) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Personer med psykisk ohälsa utsätts för stigmatisering och har ett sämre somatiskt hälsotillstånd än Sveriges övriga befolkning. Studiens syfte var att skildra hur personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom upplever och reflekterar kring sjukvårdspersonals bemötande i somatisk vård. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och en innehållsanalys av materialet resulterade i tre kategorier: Erfarenheter och negativa förväntningar, Konsekvenser av erfarenheter och negativa förväntningar samt Deltagarnas önskemål om bemötande. Resultatet visar att deltagarna har negativa erfarenheter av och negativa förväntningar på bemötandet i somatisk vård, vilket påverkar den vårdsökandes agerande och självuppfattning. Deltagarna efterfrågar ett... (More)
Personer med psykisk ohälsa utsätts för stigmatisering och har ett sämre somatiskt hälsotillstånd än Sveriges övriga befolkning. Studiens syfte var att skildra hur personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom upplever och reflekterar kring sjukvårdspersonals bemötande i somatisk vård. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och en innehållsanalys av materialet resulterade i tre kategorier: Erfarenheter och negativa förväntningar, Konsekvenser av erfarenheter och negativa förväntningar samt Deltagarnas önskemål om bemötande. Resultatet visar att deltagarna har negativa erfarenheter av och negativa förväntningar på bemötandet i somatisk vård, vilket påverkar den vårdsökandes agerande och självuppfattning. Deltagarna efterfrågar ett holistiskt synsätt hos sjukvårdspersonalen samt önskar bemötas med större respekt, empati och medmänsklighet. Studien kan leda till ökad kunskap om hur bemötande i somatisk vård kan upplevas samt bidra till att främja en personcentrerad vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oskarsson, Ulrika LU and Räthel, Kristina LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förstämningssyndrom, bemötande, somatisk vård, omvårdnad, personcentrerad vård
language
Swedish
id
4250151
date added to LUP
2014-01-20 09:11:20
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4250151,
 abstract   = {Personer med psykisk ohälsa utsätts för stigmatisering och har ett sämre somatiskt hälsotillstånd än Sveriges övriga befolkning. Studiens syfte var att skildra hur personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom upplever och reflekterar kring sjukvårdspersonals bemötande i somatisk vård. En kvalitativ intervjustudie genomfördes och en innehållsanalys av materialet resulterade i tre kategorier: Erfarenheter och negativa förväntningar, Konsekvenser av erfarenheter och negativa förväntningar samt Deltagarnas önskemål om bemötande. Resultatet visar att deltagarna har negativa erfarenheter av och negativa förväntningar på bemötandet i somatisk vård, vilket påverkar den vårdsökandes agerande och självuppfattning. Deltagarna efterfrågar ett holistiskt synsätt hos sjukvårdspersonalen samt önskar bemötas med större respekt, empati och medmänsklighet. Studien kan leda till ökad kunskap om hur bemötande i somatisk vård kan upplevas samt bidra till att främja en personcentrerad vård.},
 author    = {Oskarsson, Ulrika and Räthel, Kristina},
 keyword   = {Förstämningssyndrom,bemötande,somatisk vård,omvårdnad,personcentrerad vård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av bemötande i somatisk vård bland personer med egen erfarenhet av förstämningssyndrom - en kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2014},
}