Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av schizofreni - en litteraturstudie

Stålberg, Frida LU and Andersson, Josefine LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i schizofreni innebär detta en omvälvande upplevelse för de närstående. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni upplever sin situation. Metod: Litteraturstudie med användning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föreliggande litteraturstudie resulterade i följande teman: (1) Känslomässiga upplevelser bland närstående, (2) Påverkan på familjens dagliga liv, (3) Familjemedlemmars strategier för att hantera sin situation och (4) Att vara närstående i vården. Slutsats: Genom att sammanställa och kartlägga närståendes erfarenheter av att leva med en anförvant som lider av schizofreni, erhåller sjukvårdspersonal kunskap om och förståelse för deras... (More)
Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i schizofreni innebär detta en omvälvande upplevelse för de närstående. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni upplever sin situation. Metod: Litteraturstudie med användning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föreliggande litteraturstudie resulterade i följande teman: (1) Känslomässiga upplevelser bland närstående, (2) Påverkan på familjens dagliga liv, (3) Familjemedlemmars strategier för att hantera sin situation och (4) Att vara närstående i vården. Slutsats: Genom att sammanställa och kartlägga närståendes erfarenheter av att leva med en anförvant som lider av schizofreni, erhåller sjukvårdspersonal kunskap om och förståelse för deras situation. Detta kan förhoppningsvis leda till att vården av personer med schizofreni förbättras och att de närståendes delaktighet och behov av stöd bättre tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stålberg, Frida LU and Andersson, Josefine LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Schizofreni, närstående, sjuksköterska, familjebörda, familjepåverkan, upplevelser, copingstrategier, aspekter av vården
language
Swedish
id
4250165
date added to LUP
2014-01-20 09:10:06
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4250165,
 abstract   = {Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i schizofreni innebär detta en omvälvande upplevelse för de närstående. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur närstående till personer med schizofreni upplever sin situation. Metod: Litteraturstudie med användning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Föreliggande litteraturstudie resulterade i följande teman: (1) Känslomässiga upplevelser bland närstående, (2) Påverkan på familjens dagliga liv, (3) Familjemedlemmars strategier för att hantera sin situation och (4) Att vara närstående i vården. Slutsats: Genom att sammanställa och kartlägga närståendes erfarenheter av att leva med en anförvant som lider av schizofreni, erhåller sjukvårdspersonal kunskap om och förståelse för deras situation. Detta kan förhoppningsvis leda till att vården av personer med schizofreni förbättras och att de närståendes delaktighet och behov av stöd bättre tillgodoses.},
 author    = {Stålberg, Frida and Andersson, Josefine},
 keyword   = {Schizofreni,närstående,sjuksköterska,familjebörda,familjepåverkan,upplevelser,copingstrategier,aspekter av vården},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som drabbats av schizofreni - en litteraturstudie},
 year     = {2013},
}