Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En utprovning av Hayling Test i svensk version - Psykometriska data och jämförelse med patienter med frontotemporal demens

Blennow Nordström, Erik LU (2013) PSPT02 20132
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att psykometriskt utprova en svenskspråkig version av Hayling Test, ett neuropsykologiskt test som framför allt avser att mäta verbal inhibitionsförmåga. Testet utprovades på en frisk kontrollgrupp (N = 76) i åldern 40-95 år. Studien fann ett signifikant negativt samband mellan ålder och prestationer på testet. Män presterade signifikant bättre än kvinnor på ett av delmåtten. Det förelåg en signifikant korrelation mellan hög utbildningsnivå och bättre testprestation på ett av delmåtten. Homogenitetsreliabiliteten var otillräcklig till bra, beroende på deltest. Interbedömarreliabiliteten var god till utmärkt. Begreppsvaliditeten var god då testet korrelerade signifikant positivt med ett annat test som avser att mäta... (More)
Studiens syfte var att psykometriskt utprova en svenskspråkig version av Hayling Test, ett neuropsykologiskt test som framför allt avser att mäta verbal inhibitionsförmåga. Testet utprovades på en frisk kontrollgrupp (N = 76) i åldern 40-95 år. Studien fann ett signifikant negativt samband mellan ålder och prestationer på testet. Män presterade signifikant bättre än kvinnor på ett av delmåtten. Det förelåg en signifikant korrelation mellan hög utbildningsnivå och bättre testprestation på ett av delmåtten. Homogenitetsreliabiliteten var otillräcklig till bra, beroende på deltest. Interbedömarreliabiliteten var god till utmärkt. Begreppsvaliditeten var god då testet korrelerade signifikant positivt med ett annat test som avser att mäta inhibition, Color Word Interference Test (CWIT). Den diagnostiska validiteten undersöktes genom jämförelse mellan kontrollgruppen och en patientgrupp med frontotemporal demens (FTD; N = 30). Patientgruppen presterade signifikant sämre på testet, även om testet inte helt kunde skilja mellan grupperna. Det rekommenderas att några item och bedömningskriterier justeras för att förbättra användbarheten. Studiens slutsats är att den svenska versionen av Hayling Test kan användas vid neuropsykologisk utredning av inhibitorisk förmåga vid misstänkt FTD. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine the psychometric properties of an adapted Swedish version of the Hayling Test, a neuropsychological test which mainly intends to measure response inhibition. The test was administered to a healthy control group (N = 76) ranging in age from 40 to 95 years. The study found a significant negative correlation between age and test performance. Men performed significant better than women in one sub-scale. A high education level correlated significant with better test performance in one sub-scale. The internal consistency reliability varied between unacceptable to good, depending on the different sub-scales. Inter-rater reliability was good to excellent. Construct validity was good, as the test showed... (More)
The aim of this study was to examine the psychometric properties of an adapted Swedish version of the Hayling Test, a neuropsychological test which mainly intends to measure response inhibition. The test was administered to a healthy control group (N = 76) ranging in age from 40 to 95 years. The study found a significant negative correlation between age and test performance. Men performed significant better than women in one sub-scale. A high education level correlated significant with better test performance in one sub-scale. The internal consistency reliability varied between unacceptable to good, depending on the different sub-scales. Inter-rater reliability was good to excellent. Construct validity was good, as the test showed significant positive correlations with another test designed to measure inhibition, Color Word Interference Test (CWIT). The diagnostic validity was examined by comparing the control group with a group of patients with frontotemporal dementia (FTD; N = 30). The patient group performed significantly worse on the Hayling Test than the control group, although a slight overlap between groups was noted. Some modifications of items and scoring criteria are advised. This study concludes that the Swedish version of the Hayling Test can be of use within neuropsychological assessment of inhibition when FTD is suspected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blennow Nordström, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
inhibition, exekutiva funktioner, Hayling Test, frontotemporal demens, neuropsykologisk bedömning, validitet, reliabilitet, executive function, frontotemporal dementia, neuropsychological assessment, validity, reliability
language
Swedish
id
4250414
date added to LUP
2014-01-20 08:28:07
date last changed
2014-01-20 08:28:07
@misc{4250414,
 abstract   = {The aim of this study was to examine the psychometric properties of an adapted Swedish version of the Hayling Test, a neuropsychological test which mainly intends to measure response inhibition. The test was administered to a healthy control group (N = 76) ranging in age from 40 to 95 years. The study found a significant negative correlation between age and test performance. Men performed significant better than women in one sub-scale. A high education level correlated significant with better test performance in one sub-scale. The internal consistency reliability varied between unacceptable to good, depending on the different sub-scales. Inter-rater reliability was good to excellent. Construct validity was good, as the test showed significant positive correlations with another test designed to measure inhibition, Color Word Interference Test (CWIT). The diagnostic validity was examined by comparing the control group with a group of patients with frontotemporal dementia (FTD; N = 30). The patient group performed significantly worse on the Hayling Test than the control group, although a slight overlap between groups was noted. Some modifications of items and scoring criteria are advised. This study concludes that the Swedish version of the Hayling Test can be of use within neuropsychological assessment of inhibition when FTD is suspected.},
 author    = {Blennow Nordström, Erik},
 keyword   = {inhibition,exekutiva funktioner,Hayling Test,frontotemporal demens,neuropsykologisk bedömning,validitet,reliabilitet,executive function,frontotemporal dementia,neuropsychological assessment,validity,reliability},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En utprovning av Hayling Test i svensk version - Psykometriska data och jämförelse med patienter med frontotemporal demens},
 year     = {2013},
}