Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Röntgensjuksköterskors kunskap om och prevention av MRSA och ESBL

Adlouni, Adil LU and Castro Ramos, Benjamin LU (2014) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Antalet personer med MRSA och ESBL ökar i hela världen. Dessa multiresistenta bakterier orsakar allvarliga infektioner med förlängda vårdtider, ökade vårdkostnader och ökad mortalitet som följd. Röntgenverksamheten är en central punkt i sjukvården där smittspridning kan ske då det dagligen passerar ett stort antal personer som genomgår olika undersökningar och/eller interventioner. Det är bland annat i mötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten som risken finns för smittöverföring. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskors kunskap om och prevention av MRSA och ESBL. Studien genomfördes som en enkätstudie där 97 röntgensjuksköterskor vid tre sjukhus inom Region Skåne deltog. Resultatet visade att... (More)
Antalet personer med MRSA och ESBL ökar i hela världen. Dessa multiresistenta bakterier orsakar allvarliga infektioner med förlängda vårdtider, ökade vårdkostnader och ökad mortalitet som följd. Röntgenverksamheten är en central punkt i sjukvården där smittspridning kan ske då det dagligen passerar ett stort antal personer som genomgår olika undersökningar och/eller interventioner. Det är bland annat i mötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten som risken finns för smittöverföring. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskors kunskap om och prevention av MRSA och ESBL. Studien genomfördes som en enkätstudie där 97 röntgensjuksköterskor vid tre sjukhus inom Region Skåne deltog. Resultatet visade att röntgensjuksköterskornas sammanlagda kunskap om MRSA och ESBL var låg (56 poäng av maximalt 100). Många röntgensjuksköterskor hade kunskap om hygienrutiner och preventiva åtgärder medan cirka hälften eller mindre hade någon kunskap om smittspridning, behandling och bakteriernas mikrobiologska egenskaper. Sammanfattningsvis visade studien att det förelåg kunskapsbrist hos röntgensjuksköterskorna varför återkommande utbildning bör ske. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adlouni, Adil LU and Castro Ramos, Benjamin LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MRSA, ESBL, kunskap, prevention, röntgensjuksköterska, multiresistenta bakterier, röntgen, radiografi
language
Swedish
id
4250534
date added to LUP
2014-01-20 09:20:45
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4250534,
 abstract   = {{Antalet personer med MRSA och ESBL ökar i hela världen. Dessa multiresistenta bakterier orsakar allvarliga infektioner med förlängda vårdtider, ökade vårdkostnader och ökad mortalitet som följd. Röntgenverksamheten är en central punkt i sjukvården där smittspridning kan ske då det dagligen passerar ett stort antal personer som genomgår olika undersökningar och/eller interventioner. Det är bland annat i mötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten som risken finns för smittöverföring. Syftet med studien var att belysa röntgensjuksköterskors kunskap om och prevention av MRSA och ESBL. Studien genomfördes som en enkätstudie där 97 röntgensjuksköterskor vid tre sjukhus inom Region Skåne deltog. Resultatet visade att röntgensjuksköterskornas sammanlagda kunskap om MRSA och ESBL var låg (56 poäng av maximalt 100). Många röntgensjuksköterskor hade kunskap om hygienrutiner och preventiva åtgärder medan cirka hälften eller mindre hade någon kunskap om smittspridning, behandling och bakteriernas mikrobiologska egenskaper. Sammanfattningsvis visade studien att det förelåg kunskapsbrist hos röntgensjuksköterskorna varför återkommande utbildning bör ske.}},
 author    = {{Adlouni, Adil and Castro Ramos, Benjamin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Röntgensjuksköterskors kunskap om och prevention av MRSA och ESBL}},
 year     = {{2014}},
}