Advanced

Lukas och pastoralbreven : en prövning av hypotesen att Lukas varit sekreterare åt Paulus vid författandet av pastoralbreven

Dahlström, Stefan LU (2014) TEOK51 20132
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att försöka ge ytterligare bidrag till debatten angående vem som kan tänkas ha skrivit pastoralbreven.

Då pseudepigrafhypotesen på senare år har kommit att ifrågasättas och dess metoder påvisar brister i validitet och reliabilitet motiveras en prövning av andra hypoteser. Uppsatsen har därför valt att pröva sannolikheten att en skrivare varit med vid författandet av pastoralbreven. Uppsatsen avser att driva hypotesen att Lukas agerat skrivare åt Paulus vid författandet av pastoralbreven. En hypotes som har fördelen att den går att pröva mer ingående än sekreterarhypotesen i allmänhet då det finns textmaterial som tillskrivits Lukas att jämföra med.

Uppsatsen driver tesen genom att kritiskt granska och... (More)
Syftet med denna uppsats är att försöka ge ytterligare bidrag till debatten angående vem som kan tänkas ha skrivit pastoralbreven.

Då pseudepigrafhypotesen på senare år har kommit att ifrågasättas och dess metoder påvisar brister i validitet och reliabilitet motiveras en prövning av andra hypoteser. Uppsatsen har därför valt att pröva sannolikheten att en skrivare varit med vid författandet av pastoralbreven. Uppsatsen avser att driva hypotesen att Lukas agerat skrivare åt Paulus vid författandet av pastoralbreven. En hypotes som har fördelen att den går att pröva mer ingående än sekreterarhypotesen i allmänhet då det finns textmaterial som tillskrivits Lukas att jämföra med.

Uppsatsen driver tesen genom att kritiskt granska och argumentera mot teorin om ett rent paulinskt författarskap såväl som mot pseudepigrafhypotesen. Nästa steg är att uppsatsen granskar sannolikheten för att Paulus skulle använt sig av sekreterare vid författandet av brev i allmänhet och pastoralbreven i synnerhet. Slutligen söker uppsatsen finna om det finns kopplingar mellan pastoralbreven och Lukas genom att jämföra de texter som tillskrivits Lukas med pastoralbreven.

Uppsatsen drar slutsatsen att hypotesen om Lukas som skrivare åt Paulus är mycket sannolik på grundval av historiska, språkliga och innehållsliga skäl. Pastoralbreven utformning och innehåll talar dock emot att Lukas helt på egen hand skulle ha författat dem. Mycket talar istället för en gemensam inblandning vid komponerandet. Uppsatsen lämnar dock frågan öppen huruvida Lukas agerat som redigerare eller som medförfattare vid komponerandet av breven. Uppsatsen ser även möjligheten att Lukas varit både och. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlström, Stefan LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pastoralbreven, författarskap, sekreterarhypotesen, pseudepigrafhypotesen, Paulus, Lukas
language
Swedish
id
4250979
date added to LUP
2014-01-27 13:14:47
date last changed
2014-01-27 13:14:47
@misc{4250979,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att försöka ge ytterligare bidrag till debatten angående vem som kan tänkas ha skrivit pastoralbreven.

Då pseudepigrafhypotesen på senare år har kommit att ifrågasättas och dess metoder påvisar brister i validitet och reliabilitet motiveras en prövning av andra hypoteser. Uppsatsen har därför valt att pröva sannolikheten att en skrivare varit med vid författandet av pastoralbreven. Uppsatsen avser att driva hypotesen att Lukas agerat skrivare åt Paulus vid författandet av pastoralbreven. En hypotes som har fördelen att den går att pröva mer ingående än sekreterarhypotesen i allmänhet då det finns textmaterial som tillskrivits Lukas att jämföra med.

Uppsatsen driver tesen genom att kritiskt granska och argumentera mot teorin om ett rent paulinskt författarskap såväl som mot pseudepigrafhypotesen. Nästa steg är att uppsatsen granskar sannolikheten för att Paulus skulle använt sig av sekreterare vid författandet av brev i allmänhet och pastoralbreven i synnerhet. Slutligen söker uppsatsen finna om det finns kopplingar mellan pastoralbreven och Lukas genom att jämföra de texter som tillskrivits Lukas med pastoralbreven.

Uppsatsen drar slutsatsen att hypotesen om Lukas som skrivare åt Paulus är mycket sannolik på grundval av historiska, språkliga och innehållsliga skäl. Pastoralbreven utformning och innehåll talar dock emot att Lukas helt på egen hand skulle ha författat dem. Mycket talar istället för en gemensam inblandning vid komponerandet. Uppsatsen lämnar dock frågan öppen huruvida Lukas agerat som redigerare eller som medförfattare vid komponerandet av breven. Uppsatsen ser även möjligheten att Lukas varit både och.},
 author    = {Dahlström, Stefan},
 keyword   = {pastoralbreven,författarskap,sekreterarhypotesen,pseudepigrafhypotesen,Paulus,Lukas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lukas och pastoralbreven : en prövning av hypotesen att Lukas varit sekreterare åt Paulus vid författandet av pastoralbreven},
 year     = {2014},
}