Advanced

Attityder och självtillit till amning bland förstagångsmödrar samt deras åsikter om amningsinformation i vårdkedjan- En enkätstudie

Vikström, Jenny LU and Fröderberg, Charlotte LU (2014) SBMM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Trots att amning har stora hälsoeffekter har Sverige en sjunkande amningsstatik. Syftet med studien var att beskriva förstagångsmödrars attityder till amning, deras självtillit i amningsfrågor samt undersöka samband mellan attityder, självtillit och omfattning av amning. Vidare att undersöka deras åsikter om amningsinformation i vårdkedjan. Metoden var en prospektiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats med 90 stycken besvarade enkäter. Studien bestod av frågor gällande informationsutbytet i vårdkedjan, The Iowa Infant Feeding Attitude Scale [IIFAS] och The Beastfeeding Self-efficacy Scale- Short form [BSES-SF]. Resultatet visade att respondenterna önskade mer information om amningsstarten. I den globala frågan kring amning var många... (More)
Trots att amning har stora hälsoeffekter har Sverige en sjunkande amningsstatik. Syftet med studien var att beskriva förstagångsmödrars attityder till amning, deras självtillit i amningsfrågor samt undersöka samband mellan attityder, självtillit och omfattning av amning. Vidare att undersöka deras åsikter om amningsinformation i vårdkedjan. Metoden var en prospektiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats med 90 stycken besvarade enkäter. Studien bestod av frågor gällande informationsutbytet i vårdkedjan, The Iowa Infant Feeding Attitude Scale [IIFAS] och The Beastfeeding Self-efficacy Scale- Short form [BSES-SF]. Resultatet visade att respondenterna önskade mer information om amningsstarten. I den globala frågan kring amning var många kvinnor mycket positiva till amning men i IIFAS var kvinnorna mer neutrala i sin attityd till amning. Kvinnor som hade en positiv attityd till amning respektive en hög självtillit ammade i högre utsträckning. Vidare forskning är nödvändig för att utveckla ett tillfredställande informationsprogram till blivande föräldrar i Sverige. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vikström, Jenny LU and Fröderberg, Charlotte LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
amning, amningsstart, attityd, BSES-SF, förstgångsmödrar, IIFAS, information, självtillit
language
Swedish
id
4251096
date added to LUP
2014-01-20 18:53:47
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4251096,
 abstract   = {Trots att amning har stora hälsoeffekter har Sverige en sjunkande amningsstatik. Syftet med studien var att beskriva förstagångsmödrars attityder till amning, deras självtillit i amningsfrågor samt undersöka samband mellan attityder, självtillit och omfattning av amning. Vidare att undersöka deras åsikter om amningsinformation i vårdkedjan. Metoden var en prospektiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats med 90 stycken besvarade enkäter. Studien bestod av frågor gällande informationsutbytet i vårdkedjan, The Iowa Infant Feeding Attitude Scale [IIFAS] och The Beastfeeding Self-efficacy Scale- Short form [BSES-SF]. Resultatet visade att respondenterna önskade mer information om amningsstarten. I den globala frågan kring amning var många kvinnor mycket positiva till amning men i IIFAS var kvinnorna mer neutrala i sin attityd till amning. Kvinnor som hade en positiv attityd till amning respektive en hög självtillit ammade i högre utsträckning. Vidare forskning är nödvändig för att utveckla ett tillfredställande informationsprogram till blivande föräldrar i Sverige.},
 author    = {Vikström, Jenny and Fröderberg, Charlotte},
 keyword   = {amning,amningsstart,attityd,BSES-SF,förstgångsmödrar,IIFAS,information,självtillit},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attityder och självtillit till amning bland förstagångsmödrar samt deras åsikter om amningsinformation i vårdkedjan- En enkätstudie},
 year     = {2014},
}