Advanced

Självstigma och socialt stöd - förekomst och samband hos en grupp personer med psykisk sjukdom

Rovira Torres, Andrea LU and Cederbalk, Susanna LU (2013) PSPT02 20132
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Samhälleliga insatser har riktats till personer med psykisk sjukdom för att förbättra deras möjligheter och livsvillkor. Bristande socialt stöd och stigmatisering är två bidragande orsaker till att social integrering i samhället kan försvåras för dessa personer. I föreliggande enkätstudie undersöktes självstigma och socialt stöd i relation till psykisk sjukdom. Genom brukarorganisationer i södra Sverige rekryterades 94 personer med psykisk ohälsa. Förekomst av självstigma samt grad av socialt stöd uppmättes och samband mellan dessa undersöktes. Därutöver undersöktes sociodemografiska och kliniska faktorer i relation till självstigma och socialt stöd undersöktes. Resultaten visade på en lägre grad av självstigma i jämförelse med tidigare... (More)
Samhälleliga insatser har riktats till personer med psykisk sjukdom för att förbättra deras möjligheter och livsvillkor. Bristande socialt stöd och stigmatisering är två bidragande orsaker till att social integrering i samhället kan försvåras för dessa personer. I föreliggande enkätstudie undersöktes självstigma och socialt stöd i relation till psykisk sjukdom. Genom brukarorganisationer i södra Sverige rekryterades 94 personer med psykisk ohälsa. Förekomst av självstigma samt grad av socialt stöd uppmättes och samband mellan dessa undersöktes. Därutöver undersöktes sociodemografiska och kliniska faktorer i relation till självstigma och socialt stöd undersöktes. Resultaten visade på en lägre grad av självstigma i jämförelse med tidigare studier. Gruppen hade mindre socialt stöd jämfört med i andra studier. Signifikanta negativa samband erhölls mellan tillfredsställelse med sociala kontakter, djupa känslomässiga relationer, generellt socialt stöd och olika typer av självstigma. Förekomst av självstigma skilde sig åt beroende på civilstånd, boendeform och ekonomi. Grad av socialt stöd skilde sig beroende på civilstånd, boendeform, sysselsättning, primärt socialt nätverk, ekonomi och psykiatrisk diagnos. Studien indikerar ett samband mellan självstigma och socialt stöd. Forskning med andra designer och större stickprov bör göras för att belysa i vilken riktning självstigma och socialt stöd påverkar varandra. (Less)
Abstract
Efforts have been directed toward improving life opportunities for people with mental illness. Stigmatization and lack of social support are two contributing factors to the failure of proper social integration of these persons. This survey based study investigated self-stigma and social support in association with mental illness. Ninety-four individuals with mental illness were contacted through consumer organizations in southern Sweden. The incidence of self-stigma and degree of social support were assessed, the relationship between the two was investigated. Additionally sociodemographic and clinical factors were investigated. Results showed that the level of self-stigma was lower than in previous research. Less social support was found... (More)
Efforts have been directed toward improving life opportunities for people with mental illness. Stigmatization and lack of social support are two contributing factors to the failure of proper social integration of these persons. This survey based study investigated self-stigma and social support in association with mental illness. Ninety-four individuals with mental illness were contacted through consumer organizations in southern Sweden. The incidence of self-stigma and degree of social support were assessed, the relationship between the two was investigated. Additionally sociodemographic and clinical factors were investigated. Results showed that the level of self-stigma was lower than in previous research. Less social support was found compared to other studies. Significant negative relationships were found between satisfaction with social contacts, emotional relations, overall social support and different aspects of self-stigma. Differences in incidence of self-stigma were found according to marital status, type of housing or financial status. Differences in degree of social support were found according to marital status, type of housing, occupational status, type of primary social network, financial status and psychiatric diagnosis. This study indicates a relationship between self-stigma and social support. Future research with other designs and larger samples is needed to establish the direction of this relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rovira Torres, Andrea LU and Cederbalk, Susanna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
självstigma, socialt stöd, psykisk sjukdom, SSMIS-SF, ISSI-SR, self-stigma, social support, mental illness
language
Swedish
id
4252235
date added to LUP
2014-01-23 09:52:05
date last changed
2014-01-23 09:52:05
@misc{4252235,
 abstract   = {Efforts have been directed toward improving life opportunities for people with mental illness. Stigmatization and lack of social support are two contributing factors to the failure of proper social integration of these persons. This survey based study investigated self-stigma and social support in association with mental illness. Ninety-four individuals with mental illness were contacted through consumer organizations in southern Sweden. The incidence of self-stigma and degree of social support were assessed, the relationship between the two was investigated. Additionally sociodemographic and clinical factors were investigated. Results showed that the level of self-stigma was lower than in previous research. Less social support was found compared to other studies. Significant negative relationships were found between satisfaction with social contacts, emotional relations, overall social support and different aspects of self-stigma. Differences in incidence of self-stigma were found according to marital status, type of housing or financial status. Differences in degree of social support were found according to marital status, type of housing, occupational status, type of primary social network, financial status and psychiatric diagnosis. This study indicates a relationship between self-stigma and social support. Future research with other designs and larger samples is needed to establish the direction of this relationship.},
 author    = {Rovira Torres, Andrea and Cederbalk, Susanna},
 keyword   = {självstigma,socialt stöd,psykisk sjukdom,SSMIS-SF,ISSI-SR,self-stigma,social support,mental illness},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självstigma och socialt stöd - förekomst och samband hos en grupp personer med psykisk sjukdom},
 year     = {2013},
}