Advanced

Kartering av makrofyter, framtagandet av en klassificeringsmetod för att kunna beräkna ekologisk status för Ålands skärgård och skapandet av miljöövervakningsprogram

Holgersson, Erik (2014) BIOM21 20131
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

This mater project was conducted in Åland by assignment by the Government of Åland Islands. The project consisted of two parts, one survey of macrophytes and classification of the ecological status and a proposal on a marine monitoring program. The survey of macrophytes was conducted in the late summer of 2012, by SCUBA divers along 50 meters long transect at twelve sites in the Åland archipelago. Depth distribution of each appearing macrophyte was noted in 15 randomly placed 50 x 50 cm survey squares. Depth distribution was used to estimate the ecological status of the water bodies. Both Swedish and Finnish methods were tested to try their transmittability to Åland, both methods were found unsatisfying and a new method was... (More)
Abstract

This mater project was conducted in Åland by assignment by the Government of Åland Islands. The project consisted of two parts, one survey of macrophytes and classification of the ecological status and a proposal on a marine monitoring program. The survey of macrophytes was conducted in the late summer of 2012, by SCUBA divers along 50 meters long transect at twelve sites in the Åland archipelago. Depth distribution of each appearing macrophyte was noted in 15 randomly placed 50 x 50 cm survey squares. Depth distribution was used to estimate the ecological status of the water bodies. Both Swedish and Finnish methods were tested to try their transmittability to Åland, both methods were found unsatisfying and a new method was developed. The water bodies were classified with data from 2012 and with data from previously macrophyte surveys that have been conducted at Husö biological station. When the Åland archipelago was classified with the new method two out of 14 areas were classified as good, 11 as moderate and one as unsatisfying. The second part of the project was to propose a marine monitoring plan for the archipelago. To monitor and detect changes in the archipelago it was proposed that 30 sited should be monitored and visited continuously. Six sites are to be visited each year to detect annual variations. Remaining 24 sited are to be divided into three groups and each group are to be visited every third year. The 30 sites are scattered in the archipelago to cover each archipelago type and all monitoring areas. The data and classification from this project is a contribution to the overall classification with all quality factors that describe the ecological situation of the Åland Island waters. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Kartering av makrofyter, framtagandet av en klassificeringsmetod för att kunna beräkna ekologisk status för Ålands skärgård och skapandet av miljöövervakningsprogram

Europeiska unionen har i sitt miljöarbete bestämt att varje medlemsland ska upprätta övervakningsprogram och klassificeringsmetoder för att övervaka miljöns ekologiska status. Varje medlemsland ansvarar för upprättandet och genomförandet. När kustvatten klassificeras används flera olika miljökvalitetsfaktorer (klorofyll a, närsalter, bottenlevande djur och makrofyter (alger + sjögräs)) för att få en komplett bild av den ekologiska situationen. Mätvärden jämförs med referensvärden som ska motsvara en miljö som är opåverkad av... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Kartering av makrofyter, framtagandet av en klassificeringsmetod för att kunna beräkna ekologisk status för Ålands skärgård och skapandet av miljöövervakningsprogram

Europeiska unionen har i sitt miljöarbete bestämt att varje medlemsland ska upprätta övervakningsprogram och klassificeringsmetoder för att övervaka miljöns ekologiska status. Varje medlemsland ansvarar för upprättandet och genomförandet. När kustvatten klassificeras används flera olika miljökvalitetsfaktorer (klorofyll a, närsalter, bottenlevande djur och makrofyter (alger + sjögräs)) för att få en komplett bild av den ekologiska situationen. Mätvärden jämförs med referensvärden som ska motsvara en miljö som är opåverkad av mänskligheten.

Åland är en självstyrande region i Finland som har ett eget miljöansvar. Ålands Landskapsregering hade sommaren 2012 upprättat övervakningsprogam och klassificeringsmetod för att klassificera sin skärgård enligt alla kvalitetsfaktorer utom makrofyter.

För att kunna bilda en helhetsuppfattning av den ekologiska stiuationen i Ålands skärgård gav landskapsregeringen Husö biologiska station i uppdrag att utvärdera befintliga klassificeringsmetoder som finns i Sverige och Finland och testa ifall någon av dessa metoder är överförbar till åländska skärgårdens förhållanden. Sommaren 2012 undersöktes tolv platser i Ålands skärgård för att se vilken djuputbredning olika arter av makroalger hade. Undersökningarna gjordes av dykare som kontrollerade förekomst av alger på femton platser längs med en 50 meter lång lina. Vid varje plats noterades djup och vilka alger som fanns.
Efter undersökningarna var genomförda användes informationen från sommaren 2012 tillsammans med information från tidigare liknande undersökningar, för att kunna klassificera ekologsik status i skärgården på 24 platser. Skärgården klassificerades enligt både Svenska och Finska metoderna. När jämförelser gjordes för att kontrollera hur dessa metoder stämde överens med de övriga kvalitetsfaktorerna märktes att dessa metoder inte var direkt överförbara till Ålands miljö. För att kunna klassificera skärgården enligt tillståndet hos makrofyter utformades en ny metod som var en blandning av de svenska och finska metoderna. Den nya metoden tog bättre hänsyn till de Åländska förhållanderna och stämde bättre överens med de övriga kvalitetsfaktorerna.

Utöver den nya metoden, presenteras även ett förslag på ett miljöövervakningsprogram som kan användas för att övervaka ekologisk status i Ålands skärgård. Arbetet ligger till grund för Ålands landskapsregerings framtida miljöarbete.

Handledare: Johanna Mattila och Per Carlsson
Examensarbete för masterexamen 30 hp i marinbiologi
Biologiska Institutionen/Akvatisk Ekologi, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holgersson, Erik
supervisor
organization
course
BIOM21 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4254089
date added to LUP
2014-01-24 14:24:45
date last changed
2014-01-24 14:24:45
@misc{4254089,
 abstract   = {Abstract

This mater project was conducted in Åland by assignment by the Government of Åland Islands. The project consisted of two parts, one survey of macrophytes and classification of the ecological status and a proposal on a marine monitoring program. The survey of macrophytes was conducted in the late summer of 2012, by SCUBA divers along 50 meters long transect at twelve sites in the Åland archipelago. Depth distribution of each appearing macrophyte was noted in 15 randomly placed 50 x 50 cm survey squares. Depth distribution was used to estimate the ecological status of the water bodies. Both Swedish and Finnish methods were tested to try their transmittability to Åland, both methods were found unsatisfying and a new method was developed. The water bodies were classified with data from 2012 and with data from previously macrophyte surveys that have been conducted at Husö biological station. When the Åland archipelago was classified with the new method two out of 14 areas were classified as good, 11 as moderate and one as unsatisfying. The second part of the project was to propose a marine monitoring plan for the archipelago. To monitor and detect changes in the archipelago it was proposed that 30 sited should be monitored and visited continuously. Six sites are to be visited each year to detect annual variations. Remaining 24 sited are to be divided into three groups and each group are to be visited every third year. The 30 sites are scattered in the archipelago to cover each archipelago type and all monitoring areas. The data and classification from this project is a contribution to the overall classification with all quality factors that describe the ecological situation of the Åland Island waters.},
 author    = {Holgersson, Erik},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kartering av makrofyter, framtagandet av en klassificeringsmetod för att kunna beräkna ekologisk status för Ålands skärgård och skapandet av miljöövervakningsprogram},
 year     = {2014},
}