Advanced

"Det är ju bara papper." En kvalitativ studie av hur ett policydokument implementeras i praktiken.

Suskic, Asja LU (2014) SOCK01 20132
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet men studien var att undersöka hur en organisation implementerar ett policydokument i praktiken. Som ett exempel på policydokument användes mångfalds- och jämställdhetsplanen 2013. Omfattande organisationer som består av olika befattningar är intressanta i detta syfte då interaktionen aktörerna emellan är en påverkande och viktig faktor i implementeringsprocessen.
Uppsatsens teoriram behandlar implementeringsprocessen, vilka kriterier som är viktiga vid implementering, organisationens och medarbetarens roll samt tre faktorer, vilka är förstå, kunna och vilja, som är väsentliga för en lyckad implementering. Det metodologiska tillvägagångssättet som ligger till grund för empirin är kvalitativ intervju. Fyra semistrukturerade... (More)
Syftet men studien var att undersöka hur en organisation implementerar ett policydokument i praktiken. Som ett exempel på policydokument användes mångfalds- och jämställdhetsplanen 2013. Omfattande organisationer som består av olika befattningar är intressanta i detta syfte då interaktionen aktörerna emellan är en påverkande och viktig faktor i implementeringsprocessen.
Uppsatsens teoriram behandlar implementeringsprocessen, vilka kriterier som är viktiga vid implementering, organisationens och medarbetarens roll samt tre faktorer, vilka är förstå, kunna och vilja, som är väsentliga för en lyckad implementering. Det metodologiska tillvägagångssättet som ligger till grund för empirin är kvalitativ intervju. Fyra semistrukturerade intervjuer utfördes och utgör det material som presenteras i resultat- och analysdelen. Materialet har tolkats utifrån de presenterade teorierna och begreppen. Resultatet visar att implementeringen av policydokument hämmas på grund av bristande engagemang hos ledningen. Medarbetarnas intervjuer visar en vilja att förändra och utvecklas men saknar resurser i form av kunskap och stöd. En annan hämmande faktor i implementeringen är tidsbristen som råden inom verksamheten som framkallar stress och omprioriteringar, där det inte ges tillräckligt med utrymme för en dialog ledningen och medarbetarna emellan. Vidare vittnar resultatet om att kommunikationen mellan ledning och medarbetare är bristfällig vilket även det är en central del i att implementeringen i praktiken misslyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Suskic, Asja LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvalitativ ansats, engagemang, ledningen, medarbetaren, policydokument, implementering
language
Swedish
id
4254547
date added to LUP
2014-01-27 12:40:28
date last changed
2014-01-27 12:40:28
@misc{4254547,
 abstract   = {Syftet men studien var att undersöka hur en organisation implementerar ett policydokument i praktiken. Som ett exempel på policydokument användes mångfalds- och jämställdhetsplanen 2013. Omfattande organisationer som består av olika befattningar är intressanta i detta syfte då interaktionen aktörerna emellan är en påverkande och viktig faktor i implementeringsprocessen.
Uppsatsens teoriram behandlar implementeringsprocessen, vilka kriterier som är viktiga vid implementering, organisationens och medarbetarens roll samt tre faktorer, vilka är förstå, kunna och vilja, som är väsentliga för en lyckad implementering. Det metodologiska tillvägagångssättet som ligger till grund för empirin är kvalitativ intervju. Fyra semistrukturerade intervjuer utfördes och utgör det material som presenteras i resultat- och analysdelen. Materialet har tolkats utifrån de presenterade teorierna och begreppen. Resultatet visar att implementeringen av policydokument hämmas på grund av bristande engagemang hos ledningen. Medarbetarnas intervjuer visar en vilja att förändra och utvecklas men saknar resurser i form av kunskap och stöd. En annan hämmande faktor i implementeringen är tidsbristen som råden inom verksamheten som framkallar stress och omprioriteringar, där det inte ges tillräckligt med utrymme för en dialog ledningen och medarbetarna emellan. Vidare vittnar resultatet om att kommunikationen mellan ledning och medarbetare är bristfällig vilket även det är en central del i att implementeringen i praktiken misslyckas.},
 author    = {Suskic, Asja},
 keyword   = {kvalitativ ansats,engagemang,ledningen,medarbetaren,policydokument,implementering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är ju bara papper." En kvalitativ studie av hur ett policydokument implementeras i praktiken.},
 year     = {2014},
}