Advanced

Patienters upplevelser i samband med ren intermittent kateterisering vid inkomplett blåstömning

Lysek, Sabina LU and Gärtze, Rebecka LU (2014) SJSK50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett behandlingsalternativ för neurogen blåsrubbning/inkomplett blåstömning såsom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och överflödesinkontinens. Neurogen blåsrubbning innebär en neurologisk sjukdom eller skada på nervsystemet som påverkar de nedre urinvägarnas normala funktion. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med RIK vid inkomplett blåstömning. I samband med RIK-behandlingen uppstod känslor som chock, förnekelse, rädsla och maktlöshet hos patienten. De emotionella känslorna rädsla och oro handlade främst om oro för smärta, att få sina urinvägar skadade samt uppkomst av urinvägsinfektion och faktisk smärta. I studien framkom det en... (More)
Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett behandlingsalternativ för neurogen blåsrubbning/inkomplett blåstömning såsom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och överflödesinkontinens. Neurogen blåsrubbning innebär en neurologisk sjukdom eller skada på nervsystemet som påverkar de nedre urinvägarnas normala funktion. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med RIK vid inkomplett blåstömning. I samband med RIK-behandlingen uppstod känslor som chock, förnekelse, rädsla och maktlöshet hos patienten. De emotionella känslorna rädsla och oro handlade främst om oro för smärta, att få sina urinvägar skadade samt uppkomst av urinvägsinfektion och faktisk smärta. I studien framkom det en önskan från patienternas sida avseende förbättrad information och utbildning av vårdpersonalen. Detta skulle kunna öka patientens förståelse för sin kroppsliga funktionsnedsättning och bidra till bättre följsamhet av RIK. Studien tydliggör att sjuksköterskan upplevs ha en viktig roll för att förebygga negativa känslor och upplevelser som kan uppstå hos patienten vid RIK-behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lysek, Sabina LU and Gärtze, Rebecka LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Livskvalitet, ren intermittent kateterisering, RIK, emotionella upplevelser, utbildning, vårdpersonalens roll.
language
Swedish
id
4275757
date added to LUP
2014-01-30 08:11:46
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4275757,
 abstract   = {Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett behandlingsalternativ för neurogen blåsrubbning/inkomplett blåstömning såsom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och överflödesinkontinens. Neurogen blåsrubbning innebär en neurologisk sjukdom eller skada på nervsystemet som påverkar de nedre urinvägarnas normala funktion. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med RIK vid inkomplett blåstömning. I samband med RIK-behandlingen uppstod känslor som chock, förnekelse, rädsla och maktlöshet hos patienten. De emotionella känslorna rädsla och oro handlade främst om oro för smärta, att få sina urinvägar skadade samt uppkomst av urinvägsinfektion och faktisk smärta. I studien framkom det en önskan från patienternas sida avseende förbättrad information och utbildning av vårdpersonalen. Detta skulle kunna öka patientens förståelse för sin kroppsliga funktionsnedsättning och bidra till bättre följsamhet av RIK. Studien tydliggör att sjuksköterskan upplevs ha en viktig roll för att förebygga negativa känslor och upplevelser som kan uppstå hos patienten vid RIK-behandling.},
 author    = {Lysek, Sabina and Gärtze, Rebecka},
 keyword   = {Livskvalitet,ren intermittent kateterisering,RIK,emotionella upplevelser,utbildning,vårdpersonalens roll.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelser i samband med ren intermittent kateterisering vid inkomplett blåstömning},
 year     = {2014},
}