Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnmorskans erfarenhet av att identifiera och handlägga perinatal depression hos kvinnor - en intervjustudie

Viderström Ahlström, Anja LU and Blomé Rönnerling, Sofia LU (2014) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Depression post partum utvecklas hos en tredjedel av alla kvinnor under graviditeten. Perinatal depression hos kvinnan kan medföra konsekvenser för hela familjen. Under den perinatala perioden är barnmorskan ansvarig för att bedöma om kvinna är i behov av särskilt stöd och omvårdnad. Syftet med studien är att tydliggöra centrala innebörder i barnmorskans erfarenhet av att identifiera och handlägga perinatal depression hos kvinnor.
Metod: Nio barnmorskor intervjuades med en öppen tematisk intervjuguide. Materialet analyserades enligt Burnards innehållsanalys och tre kategorier framträdde ur analysen; Förtroendefull relation, Lyhördhet för riskfaktorer av perinatal depression och Interprofessionell samverkan.
Resultat: En... (More)
Bakgrund: Depression post partum utvecklas hos en tredjedel av alla kvinnor under graviditeten. Perinatal depression hos kvinnan kan medföra konsekvenser för hela familjen. Under den perinatala perioden är barnmorskan ansvarig för att bedöma om kvinna är i behov av särskilt stöd och omvårdnad. Syftet med studien är att tydliggöra centrala innebörder i barnmorskans erfarenhet av att identifiera och handlägga perinatal depression hos kvinnor.
Metod: Nio barnmorskor intervjuades med en öppen tematisk intervjuguide. Materialet analyserades enligt Burnards innehållsanalys och tre kategorier framträdde ur analysen; Förtroendefull relation, Lyhördhet för riskfaktorer av perinatal depression och Interprofessionell samverkan.
Resultat: En förtroendefull relation mellan kvinna och barnmorska var betydelsefull för att ett samtal om psykisk ohälsa skulle kunna äga rum. Lyhördhet för riskfaktorer kring perinatal depression ansåg barnmorskorna grundar sig på kunskap och erfarenhet och lyhördheten är ett kontinuerligt ansvar under den perinatala perioden. Interprofessionell samverkan uttrycktes av barnmorskorna som en betydelsefull del i att kunna handlägga perinatal depression hos kvinnor.
Slutsats: Barnmorskan är betydelsefull gällande att identifiera och handlägga perinatal ohälsa hos kvinnor. För att identifiering- och handläggningsprocessen ska bli effektivare är det till hjälp att införa ett instrument för identifiering i mödrahälsovården, en samordnad flerprofessionell kunskapsutveckling och tillgängliga resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viderström Ahlström, Anja LU and Blomé Rönnerling, Sofia LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
perinatal depression, identifiering, handläggning, omvårdnad, erfarenhet, barnmorska
language
Swedish
id
4276435
date added to LUP
2014-02-05 12:02:25
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4276435,
 abstract   = {{Bakgrund: Depression post partum utvecklas hos en tredjedel av alla kvinnor under graviditeten. Perinatal depression hos kvinnan kan medföra konsekvenser för hela familjen. Under den perinatala perioden är barnmorskan ansvarig för att bedöma om kvinna är i behov av särskilt stöd och omvårdnad. Syftet med studien är att tydliggöra centrala innebörder i barnmorskans erfarenhet av att identifiera och handlägga perinatal depression hos kvinnor.
Metod: Nio barnmorskor intervjuades med en öppen tematisk intervjuguide. Materialet analyserades enligt Burnards innehållsanalys och tre kategorier framträdde ur analysen; Förtroendefull relation, Lyhördhet för riskfaktorer av perinatal depression och Interprofessionell samverkan. 
Resultat: En förtroendefull relation mellan kvinna och barnmorska var betydelsefull för att ett samtal om psykisk ohälsa skulle kunna äga rum. Lyhördhet för riskfaktorer kring perinatal depression ansåg barnmorskorna grundar sig på kunskap och erfarenhet och lyhördheten är ett kontinuerligt ansvar under den perinatala perioden. Interprofessionell samverkan uttrycktes av barnmorskorna som en betydelsefull del i att kunna handlägga perinatal depression hos kvinnor. 
Slutsats: Barnmorskan är betydelsefull gällande att identifiera och handlägga perinatal ohälsa hos kvinnor. För att identifiering- och handläggningsprocessen ska bli effektivare är det till hjälp att införa ett instrument för identifiering i mödrahälsovården, en samordnad flerprofessionell kunskapsutveckling och tillgängliga resurser.}},
 author    = {{Viderström Ahlström, Anja and Blomé Rönnerling, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnmorskans erfarenhet av att identifiera och handlägga perinatal depression hos kvinnor - en intervjustudie}},
 year     = {{2014}},
}