Advanced

Skogsmarknaden i Sverige 1995 till 2012 - En analys av prisutvecklingen

Wahlström, Simon LU (2014) NEKH01 20132
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Skogen och skogsindustrin är en stor och viktig del av Sveriges ekonomi. 214 miljarder kronor var förädlingsvärdet för skogsindustrin i Sverige 2011. Av all produktiv skog i Sverige ägs 50 % av ungefär 328.000 privatpersoner och ytterligare 25 % av privatägda företag. Skogen har därför en viktig del både i landets och privatpersoners ekonomi.

Mellan 1995 och 2010 steg priset på den svenska skogsmarknaden med 100 % i reala termer. Från och med 2010 har priserna på skog sjunkit och räknat mellan 1995 och 2012 har priserna stigit med 93 % i reala termer. Samtidigt har priserna på de två största skogsråvarorna sågtimmer och massaved sjunkit med 6,5 % respektive 15 % i reala termer mellan 1995 och 2012. Var det en bubbla som sprack 2010 när... (More)
Skogen och skogsindustrin är en stor och viktig del av Sveriges ekonomi. 214 miljarder kronor var förädlingsvärdet för skogsindustrin i Sverige 2011. Av all produktiv skog i Sverige ägs 50 % av ungefär 328.000 privatpersoner och ytterligare 25 % av privatägda företag. Skogen har därför en viktig del både i landets och privatpersoners ekonomi.

Mellan 1995 och 2010 steg priset på den svenska skogsmarknaden med 100 % i reala termer. Från och med 2010 har priserna på skog sjunkit och räknat mellan 1995 och 2012 har priserna stigit med 93 % i reala termer. Samtidigt har priserna på de två största skogsråvarorna sågtimmer och massaved sjunkit med 6,5 % respektive 15 % i reala termer mellan 1995 och 2012. Var det en bubbla som sprack 2010 när priserna på skog började sjunka samt råder det en bubbla i dagsläget på skogsmarknaden?

Genom uppsatsen diskuteras detta faktum och analyseras bland annat med en paneldatamodell över skogspriserna i Sverige mellan 1995 och 2012. Skogspriserna modelleras i uppsatsen mot räntan, avkastningen från skogen, börsutvecklingen och inkomsten i form av BNP. Modelleringen består av en regressionsanalys där även feltermerna studeras i syfte att studera regionala skillnader. Utöver regressionen tillkommer tester för icke-stationäritet och kointegration då icke-stationäritet är ett villkor för att kunna testa för kointegration. Kointegrationstestet sker i två steg i syfte att försöka kartlägga dels om skogsmarknaden är överhettad i dagsläget och dels för att testa huruvida det var en bubbla som sprack 2010 när skogspriserna började sjunka eller inte.

Resultatet från kointegrationstesten blir tvetydliga. Kaos ADF-test hittar ett kointegrationssamband för tidsperioden 1995 till 2010 samt för perioden 1995 till 2012. Däremot med Pedronis test hittar 13 av 14 testspecifikationer inget kointegrationssamband för någon av de två modellerade tidsperioderna. Då forskning visat att Kao ADF är det starkaste testet för paneler med få observationer väger resultatet tillräckligt starkt för att dra slutsatsen att det inte var en bubbla som sprack 2010 och att det år 2012 inte rådde någon bubbla på skogsmarknaden. Uppsatsen avslutas med att resultatet diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlström, Simon LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skogsmarknaden, skog, investeringar, skogsbubbla, bubbla
language
Swedish
id
4286074
date added to LUP
2014-02-11 15:09:01
date last changed
2014-02-11 15:09:01
@misc{4286074,
 abstract   = {Skogen och skogsindustrin är en stor och viktig del av Sveriges ekonomi. 214 miljarder kronor var förädlingsvärdet för skogsindustrin i Sverige 2011. Av all produktiv skog i Sverige ägs 50 % av ungefär 328.000 privatpersoner och ytterligare 25 % av privatägda företag. Skogen har därför en viktig del både i landets och privatpersoners ekonomi. 

Mellan 1995 och 2010 steg priset på den svenska skogsmarknaden med 100 % i reala termer. Från och med 2010 har priserna på skog sjunkit och räknat mellan 1995 och 2012 har priserna stigit med 93 % i reala termer. Samtidigt har priserna på de två största skogsråvarorna sågtimmer och massaved sjunkit med 6,5 % respektive 15 % i reala termer mellan 1995 och 2012. Var det en bubbla som sprack 2010 när priserna på skog började sjunka samt råder det en bubbla i dagsläget på skogsmarknaden? 

Genom uppsatsen diskuteras detta faktum och analyseras bland annat med en paneldatamodell över skogspriserna i Sverige mellan 1995 och 2012. Skogspriserna modelleras i uppsatsen mot räntan, avkastningen från skogen, börsutvecklingen och inkomsten i form av BNP. Modelleringen består av en regressionsanalys där även feltermerna studeras i syfte att studera regionala skillnader. Utöver regressionen tillkommer tester för icke-stationäritet och kointegration då icke-stationäritet är ett villkor för att kunna testa för kointegration. Kointegrationstestet sker i två steg i syfte att försöka kartlägga dels om skogsmarknaden är överhettad i dagsläget och dels för att testa huruvida det var en bubbla som sprack 2010 när skogspriserna började sjunka eller inte. 

Resultatet från kointegrationstesten blir tvetydliga. Kaos ADF-test hittar ett kointegrationssamband för tidsperioden 1995 till 2010 samt för perioden 1995 till 2012. Däremot med Pedronis test hittar 13 av 14 testspecifikationer inget kointegrationssamband för någon av de två modellerade tidsperioderna. Då forskning visat att Kao ADF är det starkaste testet för paneler med få observationer väger resultatet tillräckligt starkt för att dra slutsatsen att det inte var en bubbla som sprack 2010 och att det år 2012 inte rådde någon bubbla på skogsmarknaden. Uppsatsen avslutas med att resultatet diskuteras.},
 author    = {Wahlström, Simon},
 keyword   = {skogsmarknaden,skog,investeringar,skogsbubbla,bubbla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skogsmarknaden i Sverige 1995 till 2012 - En analys av prisutvecklingen},
 year     = {2014},
}