Advanced

Tillväxt och miljö - Ekologiskt fotavtryck och effekten av avfallshantering

Renger, Cecilia LU (2014) NEKH01 20132
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker kopplingen mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten innebär användning av naturresurser som medför ökade avfallsmängder och negativ påverkan på människor och miljö. Avfall är den mest synliga och skadliga biprodukten av en resursintensiv, konsumtionsbaserad livsstil som driver många av världens ekonomier. För att skapa en långsiktig hållbarhet är det därför nödvändigt att uppmärksamma avfallets roll i en global kontext och dess sammankoppling med ekonomier och miljöförstöring. Frågeställningen är:

Hur påverkar faktumet att biokapaciteten är begränsad tillväxten och vad har avfallshantering för effekt på tillväxten?

För att besvara detta används Solowmodellen med... (More)
Den här uppsatsen undersöker kopplingen mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten innebär användning av naturresurser som medför ökade avfallsmängder och negativ påverkan på människor och miljö. Avfall är den mest synliga och skadliga biprodukten av en resursintensiv, konsumtionsbaserad livsstil som driver många av världens ekonomier. För att skapa en långsiktig hållbarhet är det därför nödvändigt att uppmärksamma avfallets roll i en global kontext och dess sammankoppling med ekonomier och miljöförstöring. Frågeställningen är:

Hur påverkar faktumet att biokapaciteten är begränsad tillväxten och vad har avfallshantering för effekt på tillväxten?

För att besvara detta används Solowmodellen med ekologiskt fotavtryck, där biokapacitet är naturresursen. Modellen utvidgas genom att föra in avfallshantering för att undersöka dess påverkan på tillväxt och miljö, och ifall att målkonflikten mellan ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan går att minska. En simulering genomförs med olika nivåer av avfallshantering inkluderade i modellen för att undersöka korta och långsiktiga kostnader och vinster, vilket ställs emot vinsterna med bättre miljö. Följaktligen diskuteras den optimala nivån av avfallshantering, vilket innebär en avvägning mellan högre tillväxt och minskad miljöpåverkan samt mellan kostnader och vinster på kort och lång sikt.

Resultatet är att biokapacitet minskar den långsiktiga tillväxttakten i ekonomin och att denna negativa effekt kan minskas genom att göra produktionen mindre beroende av den begränsade biokapaciteten. En avvägning måste göras mellan att använda mycket resurser och få en hög inkomstnivå per capita, eller att använda naturresurserna mer sparsamt med högre tillväxtpotential som följd. Eftersom avfallsmängderna ständigt ökar innebär det en ihållande negativ effekt på BNP-tillväxten. Det vore därför önskvärt med en produktion som inte genererar avfall, men som produktionsfunktionen visar är detta inte möjligt, eftersom om tillväxttakten i avfall sätts till noll kommer även tillväxttakten i BNP att gå mot noll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Renger, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
Growth and environment - Ecological footprint and the effect of recycling
course
NEKH01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
simulering, Solowmodellen med naturresurser, återvinning, ekologiskt fotavtryck, BNP, miljö, tillväxt
language
Swedish
id
4305552
date added to LUP
2014-02-26 14:23:32
date last changed
2014-02-26 14:23:32
@misc{4305552,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker kopplingen mellan resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten innebär användning av naturresurser som medför ökade avfallsmängder och negativ påverkan på människor och miljö. Avfall är den mest synliga och skadliga biprodukten av en resursintensiv, konsumtionsbaserad livsstil som driver många av världens ekonomier. För att skapa en långsiktig hållbarhet är det därför nödvändigt att uppmärksamma avfallets roll i en global kontext och dess sammankoppling med ekonomier och miljöförstöring. Frågeställningen är:

Hur påverkar faktumet att biokapaciteten är begränsad tillväxten och vad har avfallshantering för effekt på tillväxten? 

För att besvara detta används Solowmodellen med ekologiskt fotavtryck, där biokapacitet är naturresursen. Modellen utvidgas genom att föra in avfallshantering för att undersöka dess påverkan på tillväxt och miljö, och ifall att målkonflikten mellan ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan går att minska. En simulering genomförs med olika nivåer av avfallshantering inkluderade i modellen för att undersöka korta och långsiktiga kostnader och vinster, vilket ställs emot vinsterna med bättre miljö. Följaktligen diskuteras den optimala nivån av avfallshantering, vilket innebär en avvägning mellan högre tillväxt och minskad miljöpåverkan samt mellan kostnader och vinster på kort och lång sikt. 

Resultatet är att biokapacitet minskar den långsiktiga tillväxttakten i ekonomin och att denna negativa effekt kan minskas genom att göra produktionen mindre beroende av den begränsade biokapaciteten. En avvägning måste göras mellan att använda mycket resurser och få en hög inkomstnivå per capita, eller att använda naturresurserna mer sparsamt med högre tillväxtpotential som följd. Eftersom avfallsmängderna ständigt ökar innebär det en ihållande negativ effekt på BNP-tillväxten. Det vore därför önskvärt med en produktion som inte genererar avfall, men som produktionsfunktionen visar är detta inte möjligt, eftersom om tillväxttakten i avfall sätts till noll kommer även tillväxttakten i BNP att gå mot noll.},
 author    = {Renger, Cecilia},
 keyword   = {simulering,Solowmodellen med naturresurser,återvinning,ekologiskt fotavtryck,BNP,miljö,tillväxt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxt och miljö - Ekologiskt fotavtryck och effekten av avfallshantering},
 year     = {2014},
}