Advanced

Sjuksköterskans upplevelse av att möta familjer med för tidigt födda barn inom barnhälsovården - En intervjustudie

Johnsson, Elin LU and Stille, Sanna LU (2014) SBUM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning har påvisat att föräldrar ibland upplever att sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) har för lite kunskap om för tidigt födda barn och vad det innebär att få ett för tidigt fött barn. Drygt 6 % av alla barn i Sverige föds före graviditetsvecka 38. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta familjer med för tidigt födda barn inom barnhälsovården. Intervjuer med nio sjuksköterskor inom BHV analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier. I kategorin Olika utgångspunkter i mötet framkom att sjuksköterskor upplevde mötet positivt men samtidigt skrämmande och att tidigare erfarenheter underlättade mötet. Kategorin Att anpassa sig efter familjens behov speglar... (More)
Tidigare forskning har påvisat att föräldrar ibland upplever att sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) har för lite kunskap om för tidigt födda barn och vad det innebär att få ett för tidigt fött barn. Drygt 6 % av alla barn i Sverige föds före graviditetsvecka 38. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta familjer med för tidigt födda barn inom barnhälsovården. Intervjuer med nio sjuksköterskor inom BHV analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier. I kategorin Olika utgångspunkter i mötet framkom att sjuksköterskor upplevde mötet positivt men samtidigt skrämmande och att tidigare erfarenheter underlättade mötet. Kategorin Att anpassa sig efter familjens behov speglar sjuksköterskornas upplevelser av att familjer med för tidigt födda barn var tidskrävande inom BHV. Behov av samverkan återger att barnhälsovårdens resurstillgång var en trygghet för sjuksköterskorna, dock efterfrågades fler barnläkare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Elin LU and Stille, Sanna LU
supervisor
organization
course
SBUM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnhälsovård, Familj, För tidigt födda barn, Möte, Sjuksköterska, Sverige, Upplevelser
language
Swedish
id
4316398
date added to LUP
2014-02-25 12:41:54
date last changed
2015-12-14 13:21:33
@misc{4316398,
 abstract   = {Tidigare forskning har påvisat att föräldrar ibland upplever att sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) har för lite kunskap om för tidigt födda barn och vad det innebär att få ett för tidigt fött barn. Drygt 6 % av alla barn i Sverige föds före graviditetsvecka 38. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta familjer med för tidigt födda barn inom barnhälsovården. Intervjuer med nio sjuksköterskor inom BHV analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier. I kategorin Olika utgångspunkter i mötet framkom att sjuksköterskor upplevde mötet positivt men samtidigt skrämmande och att tidigare erfarenheter underlättade mötet. Kategorin Att anpassa sig efter familjens behov speglar sjuksköterskornas upplevelser av att familjer med för tidigt födda barn var tidskrävande inom BHV. Behov av samverkan återger att barnhälsovårdens resurstillgång var en trygghet för sjuksköterskorna, dock efterfrågades fler barnläkare.},
 author    = {Johnsson, Elin and Stille, Sanna},
 keyword   = {Barnhälsovård,Familj,För tidigt födda barn,Möte,Sjuksköterska,Sverige,Upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans upplevelse av att möta familjer med för tidigt födda barn inom barnhälsovården - En intervjustudie},
 year     = {2014},
}