Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

How does urban discharge affect a lake in a recreational area in central Sweden? : a comparison of metals in the sediments of three similar lakes

Holmblad, Madelene LU (2014) In Student thesis series INES NGEM01 20132
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Metal contamination of lakes can bring negative effects to aquatic biota, and to the general health of the ecosystem. Urban discharge is a known source of common metals. In cold regions, snow disposal sites further enhances the risk of contaminating recipient lakes, due to accumulation of pollutants. The importance of this source is poorly known and is further investigated in this study. Metal content in the sediments of the urban Lake Lillsjön in central Sweden was analysed. Close to Lillsjön is an area with commercial activity, small industries, and a snow disposal site where melt water runs off to Lillsjön. The sediments of Lillsjön were compared with two reference lakes located in the same region. Samples were analysed with Inductively... (More)
Metal contamination of lakes can bring negative effects to aquatic biota, and to the general health of the ecosystem. Urban discharge is a known source of common metals. In cold regions, snow disposal sites further enhances the risk of contaminating recipient lakes, due to accumulation of pollutants. The importance of this source is poorly known and is further investigated in this study. Metal content in the sediments of the urban Lake Lillsjön in central Sweden was analysed. Close to Lillsjön is an area with commercial activity, small industries, and a snow disposal site where melt water runs off to Lillsjön. The sediments of Lillsjön were compared with two reference lakes located in the same region. Samples were analysed with Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) and X-ray Fluorescence (XRF) techniques. The uppermost sediment layer in Lillsjön indicate enhanced concentrations of almost all examined metals. In Lillsjön lead occurred in 16 times higher concentrations at 0-3 cm than the underlying sediment layers. Levels of typical “road metals” like copper, zinc, cadmium and lead deviate from Swedish EPA’s values for pristine lake sediments. There is a risk for negative consequences on biota in Lillsjön. The likely factor causing these enhanced metal concentrations in Lillsjön is the urban discharge with the snow disposal site as a substantial contributor. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tidigare undersökningar har visat att inflödet av metaller till Lillsjön är högre än utflödet. Detta ledde till att följande studie fokuserades på metallinnehållet i Lillsjöns bottensediment för att utvärdera om den urbana omgivningen påverkar Lillsjön i negativ bemärkelse.
Lillsjön är en populär badsjö belägen i ett rekreationsområde nära centrala Östersund. I avrinningsområdet finns mestadels skogsmark men också urbana inslag som ett handelsområde med tung trafik samt en snötipp. Metallföroreningar i sjöar kan orsaka negativa effekter på vattenlevande organismer, samt på hela ekosystemens hälsa. Avrinning från urbana miljöer utgör en källa för många vanliga metaller. Metallföroreningar har visat sig ackumuleras i bottensediment och... (More)
Tidigare undersökningar har visat att inflödet av metaller till Lillsjön är högre än utflödet. Detta ledde till att följande studie fokuserades på metallinnehållet i Lillsjöns bottensediment för att utvärdera om den urbana omgivningen påverkar Lillsjön i negativ bemärkelse.
Lillsjön är en populär badsjö belägen i ett rekreationsområde nära centrala Östersund. I avrinningsområdet finns mestadels skogsmark men också urbana inslag som ett handelsområde med tung trafik samt en snötipp. Metallföroreningar i sjöar kan orsaka negativa effekter på vattenlevande organismer, samt på hela ekosystemens hälsa. Avrinning från urbana miljöer utgör en källa för många vanliga metaller. Metallföroreningar har visat sig ackumuleras i bottensediment och finns därför kvar i ekosystemen långt efter utsläppen skett.
Sedimenten i Lillsjön jämfördes med två referenssjöar belägna i eller strax utanför Östersund. Resultaten från denna studie visar tydligt att Lillsjön påverkats under de senaste decennierna. De ytligaste sedimenten visade förhöjda koncentrationer av nästan alla undersökta metaller. Förekomsten av bly is ytsedimenten i Lillsjön var 16 gånger högre än i de djupare sedimenten. Typiska vägmetaller som koppar, zink, kadmium och bly avviker dessutom betydligt från naturvårdsverkets bakgrundsvärden för naturliga sjösediment. Lillsjön löper alltså risk för negativa konsekvenser på levande organismer. Troligen orsakas de höga metallhalterna i Lillsjön av dess omgivning med tung trafik, små industrier och smältvatten från kommunens största snötipp som ligger i direkt anslutning till sjön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmblad, Madelene LU
supervisor
organization
alternative title
Har Lillsjön förorenats av Odenskogs handelsområde?
course
NGEM01 20132
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Geografi, naturgeografi och ekosystemanalys, tungmetaller, smältvatten, sediment, Geography, physical geography and ecosystem science, heavy metals, melt water, sediments
publication/series
Student thesis series INES
report number
302
language
English
id
4316510
date added to LUP
2014-02-25 11:20:08
date last changed
2016-06-13 10:14:39
@misc{4316510,
 abstract   = {{Metal contamination of lakes can bring negative effects to aquatic biota, and to the general health of the ecosystem. Urban discharge is a known source of common metals. In cold regions, snow disposal sites further enhances the risk of contaminating recipient lakes, due to accumulation of pollutants. The importance of this source is poorly known and is further investigated in this study. Metal content in the sediments of the urban Lake Lillsjön in central Sweden was analysed. Close to Lillsjön is an area with commercial activity, small industries, and a snow disposal site where melt water runs off to Lillsjön. The sediments of Lillsjön were compared with two reference lakes located in the same region. Samples were analysed with Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) and X-ray Fluorescence (XRF) techniques. The uppermost sediment layer in Lillsjön indicate enhanced concentrations of almost all examined metals. In Lillsjön lead occurred in 16 times higher concentrations at 0-3 cm than the underlying sediment layers. Levels of typical “road metals” like copper, zinc, cadmium and lead deviate from Swedish EPA’s values for pristine lake sediments. There is a risk for negative consequences on biota in Lillsjön. The likely factor causing these enhanced metal concentrations in Lillsjön is the urban discharge with the snow disposal site as a substantial contributor.}},
 author    = {{Holmblad, Madelene}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Student thesis series INES}},
 title    = {{How does urban discharge affect a lake in a recreational area in central Sweden? : a comparison of metals in the sediments of three similar lakes}},
 year     = {{2014}},
}