Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Frihetsberövade barn i inledande rättsprocess -juridiska problem och utmaningar

Häggström, Emelie LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
De senaste åren har Sverige fått kritik från flera internationella organ angående situationen för frihetsberövade barn och i synnerhet de restriktioner som majoriteten av dem har, vilket ofta medför isolering. Häktade barn befinner sig mitt i inledande rättsprocess samtidigt som de befinner sig i denna isolering. Detta påverkar naturligtvis deras deltagande i rättsprocessen. FN:s konvention för barnets rättigheter såväl som Europakonventionen innefattar att barn ska bemötas på ett sätt som tar hänsyn till dess ålder, mognad och utveckling och gynnar dess syn på samhället och rättvisa och dess återanpassning. I båda konventionerna finns uttryckt att det är viktigt att se till att barnet förstår sina rättigheter och i... (More)
Sammanfattning
De senaste åren har Sverige fått kritik från flera internationella organ angående situationen för frihetsberövade barn och i synnerhet de restriktioner som majoriteten av dem har, vilket ofta medför isolering. Häktade barn befinner sig mitt i inledande rättsprocess samtidigt som de befinner sig i denna isolering. Detta påverkar naturligtvis deras deltagande i rättsprocessen. FN:s konvention för barnets rättigheter såväl som Europakonventionen innefattar att barn ska bemötas på ett sätt som tar hänsyn till dess ålder, mognad och utveckling och gynnar dess syn på samhället och rättvisa och dess återanpassning. I båda konventionerna finns uttryckt att det är viktigt att se till att barnet förstår sina rättigheter och i barnkonventionen betonas att barnet aktivt bör delta i sin rättsprocess. Min empiri visar dock att det är vanligt att barn inte förstår sina rättigheter vilket kan innebära att deras rättssäkerhet äventyras. Uppsatsen syftar till att analysera dels relevant lagstiftning på området, dels hur häktade barns möjligheter att delta i sin rättsprocess ser ut i ett empiriskt exempel. (Less)
Abstract
Summary
Over the past few years, several international bodies has criticised Sweden regarding the situation children in custody face, with special concern about the restrictions, including isolation, that the majority of the children have to endure. While in this isolation, children in custody are in an early stage of their judicial process. The UN's Convention on the Rights of the Child (CRC) as well as the European Convention on Human Rights (ECHR) states that children must be treated in a way that takes their age, mental development and maturity into consideration, as well as promoting a positive perspective on society, justice and rehabilitation. Both conventions clearly states the importance of making the children understand their... (More)
Summary
Over the past few years, several international bodies has criticised Sweden regarding the situation children in custody face, with special concern about the restrictions, including isolation, that the majority of the children have to endure. While in this isolation, children in custody are in an early stage of their judicial process. The UN's Convention on the Rights of the Child (CRC) as well as the European Convention on Human Rights (ECHR) states that children must be treated in a way that takes their age, mental development and maturity into consideration, as well as promoting a positive perspective on society, justice and rehabilitation. Both conventions clearly states the importance of making the children understand their rights. The CRC stresses that the children should be a part of their own judicial process. My empirical knowledge shows however, that it is common for children to not understand their rights which can harm their legal certainty. The two main purposes of this essay is to analyze relevant legislation, and to analyze how much involvement the children in custody have in their own judicial processes from an empirical illustration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Häggström, Emelie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Frihetsberövade barn, rättssäkerhet, barn i rättsprocessen, barnkonventionen, principen om barnets bästa, rätt till rättvis rättegång, unga lagöverträdare
language
Swedish
id
4317174
date added to LUP
2014-03-04 12:47:35
date last changed
2014-03-04 12:47:35
@misc{4317174,
 abstract   = {Summary
Over the past few years, several international bodies has criticised Sweden regarding the situation children in custody face, with special concern about the restrictions, including isolation, that the majority of the children have to endure. While in this isolation, children in custody are in an early stage of their judicial process. The UN's Convention on the Rights of the Child (CRC) as well as the European Convention on Human Rights (ECHR) states that children must be treated in a way that takes their age, mental development and maturity into consideration, as well as promoting a positive perspective on society, justice and rehabilitation. Both conventions clearly states the importance of making the children understand their rights. The CRC stresses that the children should be a part of their own judicial process. My empirical knowledge shows however, that it is common for children to not understand their rights which can harm their legal certainty. The two main purposes of this essay is to analyze relevant legislation, and to analyze how much involvement the children in custody have in their own judicial processes from an empirical illustration.},
 author    = {Häggström, Emelie},
 keyword   = {Frihetsberövade barn,rättssäkerhet,barn i rättsprocessen,barnkonventionen,principen om barnets bästa,rätt till rättvis rättegång,unga lagöverträdare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frihetsberövade barn i inledande rättsprocess -juridiska problem och utmaningar},
 year     = {2013},
}