Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av aktivitetsmönster, aktivitetsbalans samt arbetsterapeutiska interventioner bland kvinnor med stressrelaterade besvär

Aydemir Von Orczy, Elisabeth LU and Roos, Karolina LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Introduktion: Stress räknas som en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna bland kvinnor, i Sverige, enligt 2009-års statistik från Försäkringskassan. Kvinnor upplever stora krav inom både arbete och hemliv samt i relationer.
Syfte: Att undersöka hur några kvinnor med stressrelaterade besvär upplever samt beskriver sitt aktivitetsmönster, aktivitetsbalans och genomgången arbetsterapeutisk intervention utifrån ett processperspektiv. Metod: Studien hade en mixad metod design. Ett målinriktat urval av 6 kvinnor valdes. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer om upplevelser av aktivitetsbalans, aktivitetsmönster och den arbetsterapeutiska interventionen de genomgått. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden genomfördes i form av en... (More)
Introduktion: Stress räknas som en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna bland kvinnor, i Sverige, enligt 2009-års statistik från Försäkringskassan. Kvinnor upplever stora krav inom både arbete och hemliv samt i relationer.
Syfte: Att undersöka hur några kvinnor med stressrelaterade besvär upplever samt beskriver sitt aktivitetsmönster, aktivitetsbalans och genomgången arbetsterapeutisk intervention utifrån ett processperspektiv. Metod: Studien hade en mixad metod design. Ett målinriktat urval av 6 kvinnor valdes. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer om upplevelser av aktivitetsbalans, aktivitetsmönster och den arbetsterapeutiska interventionen de genomgått. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden genomfördes i form av en aktivitetsdagbok, för att vidare illustrera informanternas tidsfördelning av dagliga aktiviteter. Innehållsanalys genomfördes på de transkriberade intervjuerna vilket utmynnade i kategorier och subkategorier. Deskriptiv statistik användes för att analysera aktivitetsdagböckerna.
Resultat: Följande huvudkategorier framkom, Kravfyllda
och obalanserade dagar- informanterna upplevde sina dagar fyllda av förpliktelser och åtaganden samt reducerad möjlighet för lekaktiviteter och sömn. Nya tankar och strategier individuellt eller i grupp- de kom till insikt med hjälp av arbetsterapeuten om vad som var betydelsefullt i deras dagliga liv och fick olika handlingsstrategier, vilket kunde vara att bryta ner aktiviteten i delmoment. Förändringar och nya förutsättningar i det dagliga livet- de hade efter intervention lärt sig att säga nej och implementerat nya vanor och rutiner, exempelvis mer aktiviteter på egen hand samt återhämtning. Nytolkning av kroppssignaler -de hade lärt sig att tolka och uppmärksamma olika kroppssignaler, exempelvis yrsel och trötthet vid upplevda stressituationer, för att sedan kunna hantera dessa.
Konklusion: I denna studie har det visat sig att arbetsterapi är en viktig faktor i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med stressrelaterade besvär och borde användas samt uppmärksammas i större utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aydemir Von Orczy, Elisabeth LU and Roos, Karolina LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stress, arbetsterapi, aktivitetsbalans, aktivitetsmönster, arbetsterapeutiska interventioner och kvinnor
language
Swedish
id
4358904
date added to LUP
2014-03-13 09:24:40
date last changed
2014-03-13 09:24:40
@misc{4358904,
 abstract   = {Introduktion: Stress räknas som en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna bland kvinnor, i Sverige, enligt 2009-års statistik från Försäkringskassan. Kvinnor upplever stora krav inom både arbete och hemliv samt i relationer. 
Syfte: Att undersöka hur några kvinnor med stressrelaterade besvär upplever samt beskriver sitt aktivitetsmönster, aktivitetsbalans och genomgången arbetsterapeutisk intervention utifrån ett processperspektiv. Metod: Studien hade en mixad metod design. Ett målinriktat urval av 6 kvinnor valdes. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer om upplevelser av aktivitetsbalans, aktivitetsmönster och den arbetsterapeutiska interventionen de genomgått. Den kvantitativa datainsamlingsmetoden genomfördes i form av en aktivitetsdagbok, för att vidare illustrera informanternas tidsfördelning av dagliga aktiviteter. Innehållsanalys genomfördes på de transkriberade intervjuerna vilket utmynnade i kategorier och subkategorier. Deskriptiv statistik användes för att analysera aktivitetsdagböckerna. 
Resultat: Följande huvudkategorier framkom, Kravfyllda
och obalanserade dagar- informanterna upplevde sina dagar fyllda av förpliktelser och åtaganden samt reducerad möjlighet för lekaktiviteter och sömn. Nya tankar och strategier individuellt eller i grupp- de kom till insikt med hjälp av arbetsterapeuten om vad som var betydelsefullt i deras dagliga liv och fick olika handlingsstrategier, vilket kunde vara att bryta ner aktiviteten i delmoment. Förändringar och nya förutsättningar i det dagliga livet- de hade efter intervention lärt sig att säga nej och implementerat nya vanor och rutiner, exempelvis mer aktiviteter på egen hand samt återhämtning. Nytolkning av kroppssignaler -de hade lärt sig att tolka och uppmärksamma olika kroppssignaler, exempelvis yrsel och trötthet vid upplevda stressituationer, för att sedan kunna hantera dessa. 
Konklusion: I denna studie har det visat sig att arbetsterapi är en viktig faktor i rehabiliteringsprocessen för kvinnor med stressrelaterade besvär och borde användas samt uppmärksammas i större utsträckning.},
 author    = {Aydemir Von Orczy, Elisabeth and Roos, Karolina},
 keyword   = {Stress,arbetsterapi,aktivitetsbalans,aktivitetsmönster,arbetsterapeutiska interventioner och kvinnor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av aktivitetsmönster, aktivitetsbalans samt arbetsterapeutiska interventioner bland kvinnor med stressrelaterade besvär},
 year     = {2013},
}